Intramed_deskundig_menu

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

Intramed_deskundig_menu

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

Intramed_deskundig_menu

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Mutaties doorgeven

Zelf makkelijk en snel wijzigingen aan ons doorgeven. Door een van de onderstaande formulieren in te vullen, laat u ons weten of er een nieuwe therapeut, adreswijziging of een wijziging in uw praktijkvoering (overname, samenvoeging of opsplitsing) moet worden doorgevoerd.

Automatische incasso opstarten, aanpassen of stopzetten

Wilt u automatische incasso opstarten of wijzigen? Download hier het juiste formulier.

Automatische incasso

Wijzigingen voor Intramed OnLine

Vul het formulier in om extra accounts en/of administraties toe te voegen of te wijzigen.

Wijzigingsformulier Intramed OnLine

Digitaal factureren aanzetten of e-mailadres wijzigen

Het factuur e-mailadres opgeven voor het digitaal factureren of uw e-mailadres aanpassen voor het digitaal factureren.

Digitaal factureren

Nieuwe therapeut

Een nieuwe therapeut in uw praktijk? Laat het ons weten en wij passen het automatisch aan in uw software.

Nieuwe therapeut toevoegen

Adreswijziging

Gaat uw praktijk verhuizen? Geef uw adreswijziging tijdig aan ons door.

Adreswijziging doorgeven

Samenvoeging praktijken

Indien uw praktijk samengaat met een andere praktijk en ook als één praktijk verder gaat in Intramed, dan kunt u dit met onderstaand formulier doorgeven.
Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen, door alle partijen te (laten) ondertekenen en weer aan ons terug te zenden. Wij zullen, na ontvangst van dit formulier, de gegevens in ons systeem aanpassen en u voorzien van de nieuwe licentiegegevens. Er zijn geen kosten aan verbonden. Er vindt geen verrekening plaats van reeds betaalde en openstaande facturen.

Conversieaanvraag: Er zijn mogelijkheden om uw huidige gegevens te converteren of samen te voegen. Indien van toepassing ontvangen wij het conversieformulier retour.

Automatisch Incasso
: we kunnen alle facturen automatisch voor u incasseren, hiervoor ontvangen wij graag het machtigingsformulier DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA INCASSO ALGEMEEN. De bank accepteert alleen originele ondertekende formulieren, daarom verzoeken wij u het formulier in te vullen en per post aan ons terug te sturen. U kunt het machtigingsformulier sturen naar:
Intramed B.V.
Antwoordnummer 10062
2740 VB WADDINXVEEN

Mijn praktijk gaat samen

Opzeggen

Wilt u de overeenkomst met Intramed, Intramed PLUS of Intramed Online opzeggen?

Het opzeggen van de overeenkomst kan alleen schriftelijk en ondertekend worden gedaan tot 1 oktober van het lopende jaar. De overeenkomst wordt vervolgens ontbonden per 31 december van dat lopende jaar. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

U kunt uw opzegging sturen naar:

Intramed BV
Postbus 175
2740 AD Waddinxveen

Praktijkovername

Indien uw praktijk wordt overgenomen door een andere eigenaar dan kunt u dit met onderstaand formulier doorgeven. Dit formulier dient door beide partijen ondertekend te worden en kunt u daarna opsturen, faxen of mailen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Er vindt geen verrekening plaats van reeds betaalde en openstaande facturen.
Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier zo volledig mogelijk in te (laten) vullen, door beide partijen te laten ondertekenen en weer naar ons terug te sturen. Na ontvangst van dit formulier zullen wij de wijzigingen in onze administratie verwerken.

Conversieaanvraag: Er zijn mogelijkheden om uw huidige gegevens te converteren. Indien van toepassing ontvangen wij het conversieformulier retour.

Automatisch Incasso: We kunnen alle facturen automatisch voor u incasseren, hiervoor ontvangen wij graag het machtigingsformulier DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA INCASSO ALGEMEEN. De bank accepteert alleen originele ondertekende formulieren, daarom verzoeken wij u het formulier in te vullen en per post aan ons terug te sturen. U kunt het machtigingsformulier sturen naar:
Intramed B.V.
Antwoordnummer 10062
2740 VB  WADDINXVEEN

Praktijkovername

Opsplitsing van praktijken

Indien uw praktijk zich gaat splitsen en beide eigenaren zelfstandig verder gaan dan kunt u dit met onderstaand formulier doorgeven. De splitsing heeft tot gevolg dat er in feite twee nieuwe praktijken ontstaan waarvan één praktijk een nieuwe licentie van Intramed nodig heeft. Wij verzoeken u in onderling overleg dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen, te ondertekenen en weer aan ons retour te zenden. Na ontvangst van dit formulier ontvangen beide praktijken de nieuwe licentiegegevens ingaande op de door u aangegeven datum. Er zijn geen kosten aan verbonden. Er vindt geen verrekening plaats van reeds betaalde en openstaande facturen.

Conversieaanvraag: Er zijn mogelijkheden om uw huidige gegevens te converteren. Indien van toepassing ontvangen wij het conversieformulier retour.

Automatisch Incasso: we kunnen alle facturen automatisch voor u incasseren, hiervoor ontvangen wij graag het machtigingsformulier DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA INCASSO ALGEMEEN. De bank accepteert alleen originele ondertekende formulieren, daarom verzoeken wij u het formulier in te vullen en per post aan ons terug te sturen. U kunt het machtigingsformulier sturen naar:
Intramed B.V.
Antwoordnummer 10062
2740 VB WADDINXVEEN

Mijn praktijk splitst op