Aanvraag aanvullende Pearson tests

Voor Kinderfysiotherapie kun je hier aanvullende tests van Peason aanvragen.

Betreft de volgende aanvullende tests:

BSID-II-NL Motorische Schaal, Bayley-III-NL Motoriekschaal, Movement ABC-2-NL(3-6 jaar), Movement ABC-2-NL (7-10 jaar), Movement ABC-2-NL (11-16 jaar)

 • Vragen met een * zijn verplicht - betreft aanvullende tests voor kinderfysiotherapie
 • VoorlettersVoornaamAchternaamM/VE-mail 
 • --------------------------------------------------------------------------------------------

 • Voorwaarden


  Door de Pearson gebruiksvoorwaarden te accepteren verklaar je akkoord te gaan met onderstaande bepalingen:


  • Pearson is rechthebbende van de meetinstrumenten aangeboden op dit platform. Deze meetinstrumenten, hierna te noemen Tests, zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van Pearson mogen de Tests niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, vertaald, gedecompileerd, gewijzigd, aangepast, verminkt of op andere wijze worden veranderd.
  • Gebruik van de Tests dient te allen tijde te geschieden conform de aangegeven aanwijzingen. Bij vermoeden van misbruik van de Tests en/of schending van de rechten van Pearson ben je verplicht dit onmiddellijk aan Pearson te melden
  • Pearson hanteert voor haar Tests een kwalificatiesysteem. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden verklaar je bekend te zijn met dit systeem en te voldoen aan de eisen die gesteld worden voor het gebruik van de Tests.
  • Je dient voor alle Tests in het bezit te zijn van de bijbehorende handleiding(en). Indien je deze niet bezit dan kan dit besteld worden via de Klantenservice van Pearson op bestelling-nl@pearson.com
  • Het verbruik zit opgenomen in de licentie van Intramed PLUS. Je gegevens, inclusief de NAW gegevens, worden beschikbaar gesteld aan Pearson. Pearson is gerechtigd deze gegevens te gebruiken ter promotie van eigen uitgaven. Pearson zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken.
  • Pearson is niet aansprakelijk voor schade in verband met de (onjuiste) inbouw van de Tests op het digitale platform van Intramed. Ook is Pearson niet aansprakelijk voor schade in verband met storingen of andersoortige ongeregeldheden binnen de software van Intramed.
  • In het geval waarin Pearson om wat voor reden dan ook niet langer het recht heeft om (een van) de Tests te exploiteren, dan wel besluit om de uitgave van een van de Tests te staken, zal Pearson niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
  • Behoudens de aansprakelijkheid die op grond van de wet niet kan worden uitgesloten, sluit Pearson elke aansprakelijkheid voor schade uit in verband met het gebruik van de Tests.