Intramed Compleet aanvragen

Via onderstaand formulier vraag je Intramed Compleet aan. Ben je (als nieuwe klant) na drie maanden niet overtuigd? Na deze proefperiode kun je kosteloos afzien van verder gebruik.

Vragen of een persoonlijk advies?

We helpen je graag. Bel of mail ons, dan vertellen we je meer.

T: 0182 – 621 107
E: info@intramed.nl

VOORWAARDEN

  • Een licentie voor het programma Intramed Compleet wordt (aan nieuwe klanten) eenmalig gratis verleend voor de komende drie maanden. De gratis proefperiode gaat meteen in na ontvangst van dit aanvraagformulier. De juiste geldigheidsdatum krijg je toegestuurd.
  • Indien wordt besloten gedurende de eerste drie maanden niet met het programma door te gaan, dien je dit kenbaar te maken via een e-mail aan info@intramed.nl, onder vermelding van je debiteurnummer en de reden van opzegging.
  • De overeenkomst loopt tot het einde van het jaar volgend op dit jaar en wordt steeds stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd.
  • Opzegging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gedaan tot 1 oktober van het lopende jaar. De overeenkomst wordt vervolgens ontbonden per 31 december van dat lopende jaar.
  • Door dit aanvraagformulier te versturen verklaar je dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de Gebruiksovereenkomst voor Intramed, inclusief alle daarbij behorende bijlagen: A: Aanvraagformulier (dit document), B: Intramed SLA, C: Bewerkersovereenkomst. D. Documenten/Specificaties. Deze kunt u na lezen op de pagina voorwaarden. Indien je dit aanvraagformulier invult namens een rechtspersoon garandeer je persoonlijk tot vertegenwoordiging bevoegd te zijn. Ik heb de personen van wie ik persoonsgegevens deel met Intramed BV op de hoogte gesteld.

Bekijk alle prijzen