Administratievragen

VEELGESTELDE VRAGEN VOOR DE ADMINISTRATIE

Aanpassingen in je huidige pakket

Dit geef je door via het wijzigingsformulier
Dit geef je door via het wijzigingsformulier. De facturatie stopt met ingang van het nieuwe kwartaal/jaar (afhankelijk wat voor contract je hebt).
Via het wijzigingsformuliergeef je dit aan. Werk je met inlogaccounts, dan geef je ook door of je wel of niet een inlogaccount nodig hebt.
In Intramed vind je een overzicht van alle medewerkers terug bij [systeem, organisatie, medewerkers]. Alleen de medewerkers met de functie (soort) therapeut tellen mee in het aantal zorgverleners, en in de licentie.
Indien je met accounts werkt staan deze in je bijlage II met alle bijbehorende wachtwoorden. Ons Service Centrum kan dit document opnieuw versturen. Zij zijn bereikbaar via 0182 – 621 121 of stuur een mail.

Facturatie

Dat kun je eenvoudig zelf aanpassen via Mijn Intramed.
Dit kan zeker, je kunt het hier opstarten
De maand voorafgaande aan het nieuwe kwartaal ontvang je van ons de nieuwe factuur (1e week december, maart, juni, september). We streven er naar om binnen 2 weken het bedrag te incasseren.
Dit is niet mogelijk, je geeft de wijziging door via het wijzigingsformulier. Wanneer je een verlaging een maand vóór het verlopen van het nieuwe kwartaal/jaar aan ons doorgeeft, wordt dit nog verwerkt op de factuur. (dus voor 1 maart-juni-september-december)
Via het klantportaal Mijn Intramed vind je overzichtelijk al je facturen terug
Bij een kwartaalcontract (kwartaalfactuur) gaat de verlaging in met ingang van het nieuwe kwartaal. Bij een jaarcontract (jaarfactuur) gaat de verlaging in met ingang van het nieuwe jaar. Hier geef je de verlaging door.
Wanneer je minder online accounts hebt dan zorgverleners heb je een aparte regel op de factuur: credit account Intramed Online/Intramed Compleet.
Wanneer je meer online accounts hebt dan zorgverleners heb je een aparte regel op de factuur: extra account Intramed Online/ Intramed Compleet.

Contract

Ontvang je onze factuur per kwartaal, dan heb je een kwartaalcontract.
Ontvang je onze factuur per jaar, dan heb je een jaarcontract.
Verdere toelichting:
Dit is afhankelijk van het soort pakket wat je bij ons afneemt, en of je wel of niet een automatische incasso hebt afgegeven.
Pakket Online en Compleet zijn kwartaalcontracten.
Pakket Basis en Plus met automatisch incasso zijn kwartaalcontracten.
Pakket Basis en Plus (met of zonder automatisch incasso) zijn jaarcontracten.
Het bedrag is hetzelfde alleen verspreid over 4 aparte facturen.
Met een jaarcontract heb je een jaarfactuur en kun je alleen maar per kalenderjaar (voor 1 december) het aantal zorgverleners verlagen.
Je kunt met ingang van een nieuw kalenderjaar je contract aanpassen naar kwartaal, altijd in combinatie met een automatisch incasso. Geef het hier aan ons door.
Liever niet natuurlijk want we zijn heel blij met onze klanten. Maar we begrijpen dat er situaties zijn dat je hiervoor kiest. Met een jaarcontract kun je per 1 januari opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden (voor 1 oktober). Met een kwartaalcontract kun je per kwartaal opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegging mail je naar administratie@intramed.nl. In de mail zet je je debiteurnummer en de reden van opzegging. Je ontvangt altijd een officiële bevestiging.

Veranderingen in je praktijk

Deze gegevens kun je hier doorgeven.
Wij kunnen een conversie voor je verzorgen. We schonen dan de financiële gegevens op. Ook is het mogelijk om administraties samen te voegen, of juist te splitsen. Hiervoor vul je het conversieformulier in. Inhoudelijke vragen hierover kun je stellen aan ons Service centrum (0182 – 621 121).
Wij passen alle gegevens voor je aan na ontvangst van het overnameformulier. Binnen Intramed wil je waarschijnlijk ook (financiële) gegevens laten opschonen. Hiervoor vul je het conversieformulier in. Inhoudelijke vragen hierover kun je stellen aan ons Service centrum (0182 – 621 121).
Dan worden de praktijken administratief samengevoegd, via ons associatieformulier. Binnen Intramed wil je waarschijnlijk ook (financiële) gegevens laten opschonen, en/of de 2 administraties samenvoegen. Hiervoor vul je het conversieformulier in. Inhoudelijke vragen over de overdracht van je data kun je stellen aan ons Service centrum (0182 – 621 121).
Wij gaan dit administratief verwerken na ontvangt van het getekende associatieformulier Binnen Intramed wil je waarschijnlijk ook (financiële) gegevens laten opschonen. Hiervoor vul je het conversieformulier in. Inhoudelijke vragen hierover kun je stellen aan ons Service centrum (0182 – 621 121).
De splitsing heeft tot gevolg dat er voor ons twee nieuwe praktijken ontstaan. Dit kun je administratief regelen met het dissociatieformulier. Binnen Intramed wil je waarschijnlijk ook (financiële) gegevens laten opschonen. Hiervoor vul je het conversieformulier in. Inhoudelijke vragen hierover kun je stellen aan ons Service centrum (0182 – 621 121).