Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Start de keuzehulp

17-05-18 Intramed versie 9.4 beschikbaar

Beste gebruiker,

Zojuist is Intramed versie 9.4 build 38 op onze website geplaatst. In deze versie zijn de onderstaande zaken opgelost.

Algemeen

 • Startschermen: Wil je na het starten van Intramed direct aan de slag met je belangrijkste taken? Voortaan kun je meerdere schermen direct laten openen bij het starten; de patiëntenkaart, agenda en een nieuw controlescherm.
 • Behandelplannen op effectiviteit beoordelen: In Intramed is de export behandelepisodes uitgebreid met extra velden en nieuwe filtermogelijkheden, waarmee je kunt beoordelen of de gebruikte behandelrichtlijnen effectief zijn.
 • Controle op openstaande behandelepisodes: Sinds Intramed 9.3 is het CQ-index controlescherm verwijderd, omdat de controle of een patiënt in aanmerking komt voor een vragenlijst overbodig was geworden. Het bleek dat sommige gebruikers het controlescherm ook voor andere doeleinden gebruikten:
  • om in de gaten te houden welke patiënten al een tijd niet meer geweest zijn,
  • om te zorgen dat de lijst onnodig openstaande klachten zo klein mogelijk blijft,
  • en om te controleren of er dossiers afgesloten kunnen worden.

Om deze controles toch uit te kunnen voeren, is de lijst “Behandelepisodes” uitgebreid met 2 filters.

 • Formulieren verplicht invullen: Soms vergeet je als therapeut om alle formulieren in de verslaglegging compleet in te vullen. Ter ondersteuning kun je voortaan instellen dat een formulier verplicht ingevuld moet worden, voordat je verder kunt met de volgende fase.
 • Meerdere online vragenlijsten tegelijk versturen: Als je meerdere vragenlijsten online naar de patiënt wil sturen, kun je dat nu in één keer uitvragen met een formulierset. Dat is veel gebruiksvriendelijker voor je patiënt, want hij krijgt nu één mail, in plaats van voor elke vragenlijst een aparte mail. Hiervoor is een nieuw e-mailontwerp van het soort “Vragenlijsten aanbieden” toegevoegd.

GGZ

 • Export uitgebreid voor monitoring gemeenten, verzekeraars en praktijk:  Als GGZ-praktijk wil je een overzicht van gegevens uit Intramed exporteren, om je organisatie bij te sturen, voor het CBS of om te voldoen aan eisen van verzekeraars/gemeentes. Hiervoor is de export “Patiënten/Behandelingen” uitgebreid met extra velden en filtermogelijkheden.
 • Berichtenverkeer Jeugdhulp: Voortaan zijn in het scherm “Berichtenverkeer Jeugdhulp” de kolommen “Gemeentelijk beschikkingsnummer” en “Conversatie Id” zichtbaar op elk tabblad. Zo zie je direct welk beschikkingsnummer bij een bericht hoort en of twee berichten bij elkaar horen.
 • DSM-5: Het NZa heeft zorgtype “150”, “Overgang naar DSM-5” onterecht laten vervallen per 2018. De update van NZa is verwerkt in Intramed. Daarmee is het mogelijk om in 2018 zorgtype “150” te registreren in een behandelserie in het volgende geval:
  • de voorgaande DBC is geopend in 2016 en gesloten in 2017;
  • het recidief treedt op in 2018, binnen een jaar na sluiting van de voorgaande DBC.

Multidisciplinair

 • 1,5-lijnszorg registreren en declareren: Anderhalvelijnszorg (1,5-lijnszorg) is een combinatie van generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg, waarbij tweedelijns zorg (deels) plaatsvindt in de eerstelijnszorg. Omdat het in Intramed ook mogelijk is om tweedelijnszorg te registreren en declareren, hebben wij nu ook de mogelijkheid voor de anderhalvelijnszorg mogelijk gemaakt (volgens declaratiestandaard ZH308),
 • 1 dossier voor je patiënt voor multidisciplinaire zorg: Soms zijn er bij de behandeling van een klacht meerdere disciplines betrokken of valt de zorg over meerdere zorglijnen zoals 1e en 2e lijns zorg. Je kon per behandelepisode (waarin je je verslaglegging doet) wel meerdere behandelseries toevoegen, maar deze moesten dan dezelfde declaratiestructuur hebben. Een codelijst met een declaratietraject (DBC) kon dus niet gecombineerd worden met een codelijst zonder declaratietraject. Voortaan kan dat wel, waarmee het mogelijk is geworden ook zorg over meerdere lijnen in Intramed te registreren en declareren vanuit één behandelepisode.

Fysiotherapie

 • MKiB 5.0: Voortaan wordt ook het veld “Verwacht herstel:” geëxporteerd in de MKiB export.

Natuurlijk is er nog veel meer opgelost; ook in deze versie zijn weer heel wat kleine verbeteringen en oplossingen doorgevoerd. Bekijk voor een overzicht de volledige lijst in de releasenotes.

De complete inhoud van deze versie vind je in de uitgebreide documentatie in de proactieve help.

Met de e-releasenotes kun je de wijzigingen bekijken middels handige filmpjes. Deze kun je direct bekijken of downloaden.  Het installatiebestand Intramed 9.4 en de releasenotes kun je hier downloaden.

Als je klant bent van Intramed OnLine, word je automatisch geüpdatet naar de nieuwste versie.
Wil je zo snel mogelijk gebruik maken van Intramed 9.4, dan kun je een verzoek indienen.

Heb je een andere hostingprovider, dan kun je bij hem de aanvraag doen.

Heel veel plezier met deze versie!

Met vriendelijke groet,

Team Intramed