16-02-2021 Facturatie Q2

Beste gebruiker,

Heb je een kwartaalcontract, dan wordt de factuur voor het volgende kwartaal over ca. 2 weken verstuurd. Zijn er nog wijzigingen die je wilt doorvoeren voor het nieuwe kwartaal? Geef dit dan vóór 1 maart 2021 door via het wijzigingsformulier. De wijziging gaat dan nog mee op de eerstvolgende kwartaalfactuur.

Let op:
Eventuele verlagingen die gemeld worden ná 1 maart 2021 worden pas meegenomen op de factuur voor het 3e kwartaal. 

Wil je andere aanpassingen doen (zoals een incasso of een digitale factuur)? Dat kun je allemaal eenvoudig regelen op onze website.

Met vriendelijke groet,

Team Intramed