23-03-2021 Nieuwe versie Intramed 9.17 beschikbaar

Beste gebruiker,

Zojuist is Intramed versie 9.17 op onze website geplaatst. Deze versie kent weer diverse verbeteringen en vernieuwingen. Via deze berichtendienst willen we je graag kennis laten maken met een aantal wijzigingen waar we de afgelopen periode aan hebben gewerkt. Voor de complete lijst met wijzigingen verwijzen we je naar de releasenotes.

Export LDF en NIVEL 8.0

De nieuwste versies van de exportformaten van LDF en NIVEL zijn in Intramed verwerkt.

Bij de NIVEL export konden er afwijzingen plaats vinden indien de duur klacht en/of het verwacht herstel niet aanwezig was. Dit is aangepast.

Edge WebViewer

Voor een aantal koppelingen met andere applicaties en de Online Help wordt er vanaf 9.17 gebruik gemaakt van de Edge WebViewer.
Deze extra software zal ook tijdens het installeren van de update worden geïnstalleerd.

 

 

 

 

 

 

Jeugdhulp

Voor de jeugdhulp berichten en declaraties zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd:

  • Commentaarrecord toegevoegd: In de wizard “Invoeren verzoek om toewijzing Jeugdhulp” kun je voortaan bij de cliëntkeuze en bij een product een opmerking De nieuwe opmerking wordt op een aparte regel van eventueel al aanwezig commentaar toegevoegd.
  • Meerdere JW301 in een behandelserie: Als er meerdere toewijzing producten gekoppeld zijn aan dezelfde behandelserie, werd bij het declareren de eerste gebruikt. Dit is aangepast: voortaan wordt het laatste toegevoegde toegewezen product gekoppeld aan de te declareren behandelserie.
  • Retourinformatie (JW325) ophalen: Voortaan wordt een JW325 (declaratie retour) bestand gekoppeld aan de juiste declaratie via het veld “Declaratie nummer” in het retourbestand zelf. Daardoor wordt een JW325-bericht weer zichtbaar binnengehaald.
  • Wijziging op bestaande JW301: Als er een JW301 wijziging ontvangen werd, werd er geen Jeugdhulp record toegevoegd met de status “Toewijzing gewijzigd” maar met de status “Bevestiging toewijzing te versturen”. Het veld “Reden wijziging toewijzing” werd wel gevuld met de reden van wijziging uit de ontvangen JW301 wijziging. Dit is aangepast: voortaan wordt weer bij het ontvangen van JW301 wijziging de status “Toewijzing gewijzigd” gebruikt. De JW302 kan hierna verstuurd worden, zoals bij een regulier JW301 bericht.

MSZ

De zorgvraagindex (ZVI) codes zijn geactualiseerd voor dossiers vanaf 2021.

De complete inhoud van deze versie vind je in de uitgebreide documentatie in de proactieve help.

Het installatiebestand Intramed 9.17 en de releasenotes kun je hier downloaden.

Heel veel plezier met deze versie!

Met vriendelijke groet,
Team Intramed