08-11-2021 Facturatie 2022

Beste gebruiker,

De voorbereidingen voor de facturatie van 2022 zijn in volle gang. Afhankelijk van je contract ontvang je begin december een jaar- of kwartaalfactuur.

Zijn er nog wijzigingen die je wilt doorvoeren voor het nieuwe jaar? Geef dit dan vóór 20 november 2021 door via het wijzigingsformulier. De wijziging gaat dan nog mee op de factuur van 2022.

Wil je de manier van factureren aanpassen, bijvoorbeeld via incasso, per kwartaal of per digitale factuur? Dat kun je allemaal eenvoudig regelen via onze website

Let op: Eventuele verlagingen die binnenkomen ná 20 november 2021, worden pas meegenomen op de volgende jaar/kwartaal factuur. 

Met vriendelijke groet,

Team Intramed