13-12-2021 Nieuwe Intramed versie 9.21 beschikbaar

Beste gebruiker,

Zojuist is Intramed versie 9.21 op onze website geplaatst voor de gebruikers die de versie zelf installeren. Deze versie kent weer diverse verbeteringen en vernieuwingen.

In deze versie ligt de nadruk op de jaarovergang naar 2022:

 • Er is verder gewerkt aan de invoering van het Zorgprestatiemodel (ZPM) voor de GGZ.
  Op administratief gebied zijn een aantal aanpassingen gedaan.
 • Het exportbestand van NIVEL (LDK/LDO) en de LDF is aangepast aan de nieuwe XSD versie 9.0.
  Bij een LDF of NIVEL export is het BIG-nummer van de (hoofd-)behandelaar verplicht. Intramed controleert voortaan of het BIG-nummer is ingevuld, zodra bij een medewerker toestemming wordt gegeven voor deze exports.
 • De retourcodes Vektis zijn geactualiseerd, net als de UZOVI-codes.
 • De MSZ tabellen zijn geactualiseerd.
 • De gemeentelijke herindelingen zijn verwerkt voor de JeugdGGZ.

Jeugdhulp:

 • In de codelijsten voor de jeugdhulp wordt het veld ‘Gebruik reden einde zorg’ op ‘nee’ ingesteld in de conversie. Het veld is ook niet meer invulbaar/beschikbaar in jeugdhulpcodelijsten.
 • In de jeugdhulp verslaglegging kan je gebruik blijven maken van de NZa-tabel ‘GBGGZ Activiteiten’.
 • Het berichtenverkeer voor de jeugdhulp is geüpdatet naar iJW 3.1, waarin een aantal retourcodes zijn aangepast.

Daarnaast ligt bij deze versie weer de focus op verbeteringen van bestaande functies én het verhelpen van snelheidsproblemen zoals:

 • Overal in Intramed komen patiëntenlijsten voor. Bijvoorbeeld bij het zoeken in de agenda of selecteren van een patiënt. Al dit soort lijsten worden sneller opgebouwd.
 • De opbouw van de agenda zelf is ook weer versneld. Er kan niet meer worden gezocht op ‘verwijderde’ patiënten.
 • De synchronisatie Intramed en MijnZorgApp / AfsprakenApp verloopt sneller.

De complete inhoud van deze versie vind je in de uitgebreide documentatie in de proactieve help.

Onze Intramed Online/Compleet klanten worden vanaf maandag 13 december 2021 automatisch overgezet naar deze nieuwe versie.

Werk je niet met Intramed Online of Compleet? Dan kun je het installatiebestand Intramed 9.21 en de releasenotes hier downloaden.

Heel veel plezier met deze versie!

Met vriendelijke groet,
Team Intramed