01-09-2022 Nieuwe basisrichtlijn Osteopathie

Beste gebruiker,

De nieuwe basisrichtlijn Osteopathie is beschikbaar. Deze nieuwe basisrichtlijn sluit aan bij de NVO richtlijn “Richtlijn Osteopathische Verslaglegging”. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De aanmelding en anamnese zijn samengevoegd tot 1 formulier: “Intake”
 • Het behandeljournaal kan genoteerd worden volgens de SOEP methode
 • Het onderzoek en de analyse zijn 1 formulier geworden: “Onderzoek”
 • De eindevaluatie en afsluiting zijn 1 formulier geworden: “Eindevaluatie”
 • De tractus anamnese is uitgebreid met Neurologisch, Locomotor en Immunologie

Brieven

De briefontwerpen inclusief opmaak worden automatisch overgezet naar de nieuwe basisrichtlijn.

Aanvullende richtlijnen

Heb je zelf aanvullende richtlijnen gemaakt? Hiervan kun je een kopie maken en deze kopie koppelen aan de nieuwe basisrichtlijn.

De volledige releasenotes kun je hier nalezen: https://www.convenient.nl/appsupport/intramed/richtlijnen/html/topic_6A92E971-8CDD-49F4-8AE1-67A89D5BAE16_8767C0DE-770B-4FFB-876C-BCAA27B60662_1.htm

Nieuwe mogelijkheden Osteopathie

Behalve de nieuwe basisrichtlijn zijn er veel nieuwe mogelijkheden aan de osteopathie toegevoegd:

1.1.1       Online Intake Osteopathie

Voor de osteopathie is een Online Intake toegevoegd. Via de Online Intake kan de cliënt thuis een gedeelte van de anamnese invullen, zodat deze al voor het eerste consult bekend is.

De door de cliënt ingevulde gegevens kunnen via 1 knop worden doorgezet naar de intake in het dossier.

De Online Intake voeg je als vragenlijst toe.*

1.1.2       Informed Consent

Conform de nieuwe richtlijn is de informed consent aan de nieuwe richtlijn toegevoegd. Je kunt deze op 2 manieren uitvragen:

1.1.3       Meetinstrumenten Osteopathie uitgebreid

De richtlijn meetinstrumenten Osteopathie is uitgebreid met de volgende vragenlijsten:

 • 4DKL*
 • Rand36*
 • Oswestry Disability Index (ODI)*
 • Quick Dash*
 • Patiënt Specifieke Klachten (PSK10)
 • NRS Variabel

Deze staan in de richtlijn “Meetinstrumenten Osteopathie”. Wil je gebruik maken van andere meetinstrumenten? De basisrichtlijn is nu ook gekoppeld aan de richtlijn “Meetinstrumenten Intramed”. Hierin staan ruim 200 meetinstrumenten. Via formulierset kun je snel je favoriete meetinstrumenten terugvinden. ( https://www.convenient.nl/appsupport/intramed/helpfiles/9.23/html/topic_9460EE94-8ADD-4FFB-A4B8-7283A4FEAE80_8E89FFA6-F869-4C20-9992-9110C6CC74E9_4.htm )

1.1.4       Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Via dit aanvullende formulier kun je de stappen van de meldcode doorlopen. Je voegt de meldcode als formulier toe.

De nieuwe richtlijnen importeer je via de updateserver (wereldbolletje in de taakbalk van Intramed). Voor het importeren is minimaal Intramed 9.23 nodig.

*Om deze vragenlijsten te gebruiken en/of online te versturen heb je Intramed Compleet nodig.

Met vriendelijke groet,

Service Centrum Intramed