10-11-2022 Facturatie 2023

Beste gebruiker,

De voorbereidingen voor de facturatie van 2023 zijn in volle gang. Afhankelijk van je contract ontvang je begin december een jaar- of kwartaalfactuur.

Zijn er nog wijzigingen die je wilt doorvoeren voor het nieuwe jaar? Geef dit vóór 25 november 2022 door via het wijzigingsformulier, de wijziging gaat dan nog mee op de factuur van 2023.

Alle facturen worden gemaild. Wil je de manier van factureren aanpassen, bijvoorbeeld via incasso, per kwartaal of ander mailadres? Dat kun je allemaal eenvoudig regelen via onze website

Let op: Eventuele verlagingen die binnenkomen ná 25 november 2022, worden pas meegenomen op de volgende jaar/kwartaal factuur. 

Insight Start wordt vanaf 2023 een betaalde service. Als je hier gebruik van maakt heb je hierover ook een brief ontvangen. Wil je Insight Start niet behouden? Dan kun je de tool hier afmelden. Doe dit voor 20 november 2022, zodat we dit tijdig voor je kunnen regelen.

Met vriendelijke groet,

Team Intramed