16-02-2023 Facturatie Q2

Beste gebruiker,

Heb je bij ons een kwartaalcontract, dan wordt de factuur voor de servicekosten voor het 2e kwartaal de eerste week van maart verstuurd. Zijn er nog wijzigingen die je wilt doorvoeren voor het nieuwe kwartaal? Geef dit dan vóór 1 maart 2023 door via het wijzigingsformulier. Deze wijziging gaat dan nog mee op de factuur voor het 2e kwartaal.

Let op:
Eventuele verlagingen die gemeld worden ná 1 maart worden pas meegenomen op de factuur voor het 3e kwartaal 2023. 

Wil je andere aanpassingen doen (zoals een incasso of een digitale factuur adres aanpassen)? Dit kun je allemaal eenvoudig regelen op onze website.

Met vriendelijke groet,

Team Intramed