06-09-2023 Intramed versie 9.32 is nu beschikbaar

Beste klant, 

De vakantie is voorbij en we hebben niet stil gezeten! Tijdens deze periode is weer gewerkt aan een nieuwe versie van Intramed (9.32) en deze is nu voor jou beschikbaar. In deze update vind je verbeteringen aan het patiëntportaal en issues die veel gemeld zijn gemeld op ons service centrum. Ook hebben we in deze versie weer gewerkt aan de performance (snelheid) van Intramed.

Patiëntportaal
Eerder hebben we gecommuniceerd dat we dit jaar een aantal verbeteringen doorvoeren rondom het patiëntportaal (onderdeel van Intramed Compleet). Daarnaast hebben we weer een aantal verbeteringen uitgevoerd om de administratieve last verder te verlagen. De belangrijkste veranderingen zijn: 

  • Patiënten konden zich via het patiëntportaal al inschrijven en een eerste afspraak maken. Met Intramed 9.32 en de nieuwe versie van het patiëntportaal kunnen patiënten ook zelf een vervolgafspraak maken. Let op: je moet dit zelf activeren via Intramed. Voor de volledige werking verwijzen we je naar de releasenotes. 
  • Bij het online afnemen van vragenlijsten kon het gebeuren dat een Nederlandstalige vragenlijst automatisch naar het Nederlands werd vertaald. Dit zorgde ervoor dat de vraagstelling afweek van het origineel. Voortaan staan deze vragenlijsten vast ingesteld op Nederlands. 

We updaten het patiëntportaal pas als alle klanten over zijn naar de nieuwe Intramed versie. De verwachting is dat dit uiterlijk 25 september plaatsvindt.  

Quick wins (kleine verbeteringen met grote impact)
Naar aanleiding van de eerdere survey hebben we in deze versie ook weer een quick win opgepakt:   

  • Agenda: in de agenda kan nu ook worden gekopieerd, geknipt en geplakt met de standaard windows-toetscombinaties Ctrl-C, Ctrl-X en Ctrl-V.
    De oude toetscombinaties F5, shift+F5 en F7 functioneren uiteraard ook nog steeds. 

Diversen
Er zijn een aantal mooie verbeteringen doorgevoerd die volledig zijn terug te lezen in de releasenotes, maar waarvan we de belangrijkste in dit bericht even willen aanstippen! De volledige lijst staat bij de “Nieuwe mogelijkheden” en is te downloaden via deze link naar onze website. 

  • Voor het toevoegen van een nieuwe arts kon al via het AGB-register van Vektis een arts snel worden toegevoegd. Deze functionaliteit is in deze versie uitgebreid. Nu wordt ook het Zorgmail adres en klantnummer opgehaald. Let op: voor deze dienst moet je gebruik maken van Zorgmail! 
  • Bij e-mailontwerpen voor een “Eerste afspraakbevestiging” zijn voortaan dezelfde velden beschikbaar om toe te voegen als bij een Afspraakbevestiging.  
  • Ook hebben we de exports naar Zorgtopics uitgebreid met nieuwe meetinstrumenten en hebben we de exports uniform gemaakt zodat de verwerking vlekkeloos verloopt. 

Tenslotte willen we je attenderen op een wijziging die goed is om extra te vermelden bij jouw collega’s die dit bericht niet lezen: 

  • Waar je in Intramed een diagnosecodelijst kunt kiezen (bijv. in een behandelepisode/-serie) is de naam voor de diagnosecodelijst ‘VNZ diagnosecodelijst fysioth./oefenth’ aangepast naar de uniforme benaming ‘Paramedische hulp (DCSPH)’.

Generieke declaratiestandaard
Iets wat je nog niet ziet, maar wel aan gewerkt wordt! Op de achtergrond hebben we gewerkt aan de nieuwe generieke declaratiestandaard (GDS) die vanaf 1 april 2024 in zal gaan. 
Deze declaratiestandaard is de vervanger van de bekende PM304 standaard, de bouw hiervan doen wij op de achtergrond en doen wij in stappen. Over deze belangrijke wijziging zullen we binnenkort uitgebreider communiceren. 

Nieuwe Intramed versie
Vanaf de nacht van 5 op 6 september worden onze klanten die met Intramed Online/Compleet werken, overgezet naar de nieuwe versie. De klanten die de versie zelf installeren, kunnen deze nu downloaden vanaf onze website. Uitgebreide informatie over alle nieuwe functionaliteiten in deze versie lees je hier.

 

Ben jij een Mac gebruiker? Vergeet dan niet je workspace te verversen, zodat jij de nieuwste versie kunt gebruiken.

Met vriendelijke groet, 

Team Intramed  

Vanaf dit jaar presenteren we de nieuwe mogelijkheden niet alleen via de releasenotes, maar ook via een webinar. Je hebt daarmee de mogelijkheid om de nieuwe functionaliteiten in werking te zien en direct vragen te stellen. Via deze link kun je je inschrijven voor het webinar. Kun je er niet live bij zijn? Schrijf je toch in, dan krijg je na afloop automatisch de herhaling toegestuurd.