De kracht van dataverzameling

Interview met Gerard Boschman, directeur Intramed
Waarom wordt er zoveel aandacht besteed aan dataverzameling in de zorg? Zorgverleners zien het vaak als een ‘moetje’ dat wordt opgelegd door zorgverzekeraars. Is dat terecht? Intramed is ervan overtuigd dat data de waarde van de eerstelijnszorg binnen de gehele zorgketen een stuk beter inzichtelijk maakt en het ook voor praktijkmanagement een hoop inzicht geeft. Directeur Gerard Boschman: Ik zie data als een overvolle en heerlijke fruitmand vol met dingen die je met elkaar kunt vergelijken en waarmee je de zorg ‘gezonder’ kunt maken. Zo kunnen  praktijkhouders hun eigen praktijk gezond houden.”

“We moeten de input en de output van de zorg
zo goed mogelijk in kaart brengen

Maatschappelijk belang

“Het is onvermijdelijk, gelet op de enorme kosten die aan de zorg verbonden zijn, dat we data verzamelen om de in- en output van de zorg zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit is een maatschappelijk belang. De zorg dreigt een groot deel van ons BNP (bruto nationaal product) uit te gaan maken. Data geeft onder andere inzicht bij welke patiënt welke zorginterventies passen. Hiermee voorkom je dat er onnodige zorg wordt geleverd.”

Bedrijfseconomisch inzicht

“Naast een maatschappelijk belang, geven data ook bedrijfseconomisch inzicht. Bij het managen van een praktijk komt veel kijken. Je moet de ‘goederenstroom’ op gang houden. Daarvoor dien je omzet te genereren en in staat zijn om resultaat te boeken. Inzicht in de patiëntenstroom is dan ook zeer relevant. Waar komen ze vandaan? Wie zijn de verwijzers?  Met welke type klachten komen ze? Hoe scoort de praktijk op deze klachten t.o.v. andere praktijken? Dit kun je allemaal terugzien in de verzamelde data.

Fysiotherapie staat onder druk

“Als we inzoomen op bijvoorbeeld fysiotherapie, dan is de noodzaak van dataverzameling nog duidelijker. Fysiotherapie staat onder druk vanwege de financiering en bewijsvoering. Met data kun je binnen de fysiotherapie aantonen dat de interventies nuttig en noodzakelijk zijn. Het geven van transparantie vertaalt zich in waarde. Dat is zeker ook zinvol en nuttig richting stakeholders zoals de zorgverzekeraars en de overheid.”

“Data maakt inzichtelijk dat interventies belangrijk zijn;
dat vertaalt zich in waarde”

Extended Scope Fysiotherapie

“Er is nu een trend gaande binnen de fysiotherapie om meer anderhalve lijns fysiotherapeuten op te leiden (extended scope). Dan mag een fysiotherapeut meer doorverwijzen en dieper ingaan op onderzoekselementen. Je ziet dit met name terug in Angelsaksische landen. Willen wij dit in Nederland ook voor elkaar krijgen, dan heb je voldoende data nodig. Deze extended scope rol levert ook meer respect en een steviger fundament op voor de beroepsgroep.”

Rol van Intramed Insight

“Bij Intramed zijn wij ervan overtuigd dat wanneer een zorgverlener inzicht heeft in zijn/haar handelen en weet wat het oplevert, dit leidt tot verbetering van de zorg en praktijkvoering. Om praktijkhouders en zorgverleners te faciliteren hebben wij Intramed Insight ontwikkeld. Deze data-analysetool  monitort zowel de kwantitatieve data als de kwalitatieve data en toont de informatie in heldere, overzichtelijke dashboards. Hierdoor kunnen Intramed klanten heel veel waardevolle informatie uit dedashboards halen.”

Effectiviteit per medewerker meten

“Stel, je hebt een praktijk met tien medewerkers. Intramed Insight kan je dan veel inzicht geven. Je kunt bijvoorbeeld zien welke medewerkers het goed doen op de outcome data. Het verschil tussen individuele medewerkers is doorgaans best groot. Zo kan het zijn dat de interventie van medewerker A effectiever is dan de interventie van medewerker B. Vervolgens kun je binnen het team bespreekbaar maken wat de beste behandelstrategie is voor die specifieke klacht en patiënt. Wat is effectiever – behandelingen in groepsverband, meer e-health toepassingen of toch individuele behandelingen? Daar geeft Intramed Insight meer zicht op.”

Werken met datasets

“Er zijn meerdere praktijken die werken met minimale datasets voor bepaalde type klachten. Voor lage rug en COPDzijn deze datasets al uitgekristalliseerd en voor nek en schouder gaat dit ook komen. Dat betekent dat je bij de beginmeting de zorgzwaarte en het risicoprofiel van de patiënt in kaart brengt. Vervolgens kun je na de interventie zien hoe de patiënt eruit komt en met die eindmeting goed inzichtelijk maken welke waarde de behandeling heeft gehad. Hiermee wordt veel meer geënt op de beleving van de patiënt.”

Inzicht in verwijzers

“Je kunt in Intramed Insight ook zien hoeveel patiënten door welke verwijzer er bij de praktijk uitkomen per kwartaal of per maand. Stel dat je ziet dat een verwijzer opeens veel minder doorverwijst, dan kun je contact opnemen met de desbetreffende verwijzer. Zo blijf je ‘in control’ en kun je tijdig bijsturen.”

“Dataverzameling biedt ook zelfreflectie;
lever ik inderdaad wel de juiste en beste zorg?”

 

Advies aan praktijken die de inzet van data nog niet omarmen

“Het is tijd om zelf ook echt met de beschikbare data aan de slag te gaan, want de transparantie in de zorg wordt alsmaar belangrijker. Dat niet alleen, dataverzameling biedt ook kansen tot zelfreflectie. Lever ik inderdaad wel de juiste en beste zorg? Het maakt het onderscheidend vermogen van een praktijk inzichtelijk. Je kunt het zien als extra middel om de kwaliteit van de zorg te borgen.”

 

Stip op de horizon betreft dataverzameling

“Als stip op de horizon hoop ik dat we uiteindelijk de data van verschillende zorgverleners met elkaar vergelijken en uitwisselen. Hiermee kun je op regionaal niveau de waarde van zorg inzichtelijk maken en hoeft een patiënt niet keer op keer zijn verhaal opnieuw te doen. Dit komt de samenwerking tussen huisarts, specialisten en andere zorgverleners zeker ten goede. Idealiter wordt de fruitmand met data uiteindelijk zelfs een voorspellende factor in de gezondheidszorg. Maar daar zijn we nog lang niet.”

 

Leer je praktijk efficiënt managen met data!

Vraag e-learning aan

Insight Extra praktijkoverzicht

 

Insight Start instroom

 

Intramed Insight aanvragen? 

Wil jij ook inzicht in alle data van jouw praktijk? Vraag dan Intramed Insight Start of Extra aan.

Intramed Insight aanvragen

 

Heb je een vraag?

We helpen je graag. Bel of mail ons, dan vertellen we je meer.

0182 - 621 191

ma tm vr: 08.30 – 17.00 uur