Focuspunten 2022

Halverwege 2022 zijn we gestart met focuspunten (klantafspraken).
Zaken die we aanpakken om het werken met Intramed nog fijner te maken.
En aan deze afspraken mag je ons houden!

Voor 2022 zijn dat er 5 geworden en op deze pagina houden we je op de hoogte van de status van deze afspraken.

We kunnen vast verklappen dat we vier van de vijf afspraken helemaal hebben gehaald. Het vijfde punt is nagenoeg af te strepen maar nog net niet goed genoeg naar onze zin. Dit blijft daarom ook in 2023 een focuspunt (klantafpraak)

Wij gaan ons volledig richten op snel en fijn werken met Intramed. Hiervoor is het nodig dat de ontwikkeling van Intramed nxt pauzeert en de focus volledig ligt op het verbeteren van de snelheid en stabiliteit van Intramed Online/Compleet. Zo kun jij weer snel en makkelijk met Intramed werken en de beste zorg aan jouw cliënten leveren. Om te begrijpen waar we nu mee bezig zijn en welke stappen we gaan nemen, geven wij eerst meer inzicht in het landschap van Intramed. Wat doe jij als klant in Intramed en wat gebeurt er vervolgens onderwater? Lees hier meer over ons landschap.

In 2022 was de performance een belangrijk focuspunt. Ondanks dat we hier veel tijd aan besteed hebben en de nodige verbeteringen hebben doorgevoerd in zowel de software als de infrastructuur van onze online omgeving zijn we nog niet voor alle klanten op het juiste niveau.
Bij de meeste klanten werkt het gelukkig goed en snel genoeg. Echter zijn er ook klanten die nog problemen ervaren. Daarom zullen we ook in 2023 ons hier op blijven focussen en willen we in de eerste maanden van het jaar de nodige verbeteringen doorvoeren in de software.

Ook dit jaar zullen we weer een survey uitsturen na een versie met performance verbeteringen om op te halen hoe je de snelheid van Intramed op dat moment ervaart. Het helpt ons enorm als je deze tzt voor ons in wilt vullen.

In november zijn we vooral doorgegaan met de werkzaamheden rondom de switches. Ook zijn er in de nieuwste Intramed versie 9.26 een hoop verbeteringen in Intramed opgeleverd.

Switches: van meerdere smalle wegen naar twee brede snelwegen

We zijn weer in stuk verder gekomen in de switch migratie. Oftewel, het migreren van smalle wegen naar brede snelwegen waar meer verkeer overheen kan en minder opstoppingen plaatsvinden.

Van de drie onderdelen die gemigreerd moeten worden zijn er twee voltooid. Hierin zijn de servers overgezet en gekoppeld aan de nieuwe switches. Het derde onderdeel is in november helaas niet gelukt. Binnen de tijd dat deze werkzaamheden plaatsvonden moesten we deze daarom weer terugzetten naar de oude situatie. Er worden nieuwe plannen gemaakt om ook de migratie van dit laatste onderdeel te laten slagen. Vervolgens zullen deze werkzaamheden weer worden ingepland en gecommuniceerd indien dit tijdelijke gevolgen heeft voor je verbinding met Intramed.

Intramed versie 9.26 verbeteringen

In de eindejaarsversie 9.26 zitten wijzigingen die positieve invloed hebben op de snelheid van Intramed. De belangrijkste verbeteringen zijn:

 • Automatisch opschonen van proefdeclaraties was in 9.25 traag geworden. Dat is in versie 9.26 hersteld.
 • Doorlopen van de D-Pay wizard in de vernieuwde online omgeving gaat sneller.
 • Als Intramed in de vernieuwde online omgeving meer dan 2 seconden bezig is met het laden van data, dan zal voortaan “Aan het laden” getoond worden in het venster. Als het langer duurt, wordt na 2 seconden de tekst “Bedankt voor je geduld” toegevoegd. Zo weet je beter dat het systeem voor je aan het werk is.
 • Tonen van de berichtendienst is significant sneller geworden.
 • Opbouwen van declaraties is wat sneller geworden.

In oktober hebben we de volgende zaken rondom performance opgepakt:

Een belangrijke verandering is het feit dat we de back-ups en standaard onderhoudswerkzaamheden vanaf nu standaard laten plaatsvinden tussen 23:00 uur en 06:00 uur. Zo zorgen we ervoor dat jij tijdens openingstijden fijn kan blijven werken. Binnen deze backup tijd (23.00 – 06.00 uur) kan er nog wel traagheid worden ervaren.

 1. Switches: van meerdere smalle wegen naar twee brede snelwegen
 2. Avondtraagheid | back-ups naar de nacht
 3. Verbeteringen in Intramed

Wil je de status van deze punten weten klik hier om naar de performance update pagina te gaan.

In september hebben we de volgende zaken rondom performance opgepakt:

 1. Switches: van meerdere smalle wegen naar twee brede snelwegen
 2. Avondtraagheid zichtbaar in de trajectmetingen
 3. Snelheidsmetingen in Intramed
 4. Verbeteringen in Intramed

Wil je de status van deze punten weten klik hier om naar de performance update pagina te gaan.

De afgelopen tijd hebben we ons gericht op de volgende drie onderdelen in het landschap:

1 Van smalle wegen naar brede snelwegen: We zijn aan het onderzoeken hoe we de wegen naar de switches* kunnen aanpakken. Het zijn nu 8 smalle wegen met verschillende eindbestemmingen. Door al het extra verkeer dat we met zijn allen veroorzaken zijn deze wegen niet groot genoeg meer. Daarom is er groot onderhoud nodig. Dit moet zorgen voor meer verkeer met minder obstakels en minder opstoppingen!

Helaas is een snelweg niet binnen 1 dag gebouwd. Er moet goed gekeken worden naar de beste constructie. Het onderzoeken en neerzetten van die constructie is waar we nu volop mee aan de slag zijn gegaan.

*Switches: dit zijn grote verdeeldozen die zorgen dat het verkeer de juiste route neemt

2 Trajectmeting van onze servers en terug: We meten het hele traject vanuit onze servers en terug naar de klant. Dit kan je vergelijken met een trajectmeting. In deze meting kijken we naar de gemiddelde waardes van het ‘dataverkeer’ en het gedrag van onze servers. Als we het gemiddelde weten, kunnen we de uitschieters bekijken. Deze houden we vervolgens in de gaten om erop te kunnen acteren.

Eerste trajectmeting op de databases: Dankzij alle meldingen die vanuit klanten zijn binnengekomen hebben we gezien dat we onze eerste trajectmeting moesten starten op de ‘databases’. Kijkend naar de eerste metingen van de databases zien we dat de database volloopt. Vooral ’s avonds zien we dit probleem die overeenkomt met meldingen over avondtraagheid.

De traagheid die we zien kunnen we nu oplossen door soms te herstarten (rebooten). Zo blijft het vollopen van de database beneden peil. Dit zorgt vervolgens voor minder traagheid. Volgende stap is om een structurele oplossing te vinden waardoor de databases niet meer vol kunnen lopen. De zoektocht naar die structurele oplossing is in de afgelopen weken gestart.

3 Intramed reageert niet: Ook het ‘Intramed reageert niet’ is een punt van aandacht waar we bovenop zitten. Uit klantfeedback blijkt dat dit een veelvoorkomend probleem is. Op dit moment zijn we bezig met een oplossing, welke we later dit jaar opleveren.

We krijgen regelmatig terug van klanten dat ze graag inzage willen hebben in de werkzaamheden rondom Intramed. Dat gaan we vanaf nu concreet maken. Te beginnen met het geven van inzicht in onze ontwikkelplanning.

ONTWIKKELPLANNING INTRAMED

Inmiddels is het 'wachtwoord vergeten’ probleem opgelost. Zo kun jij (opnieuw) je wachtwoord opvragen zonder tussenkomst van het Service Centrum.

De pagina waarop de ontwikkelplanning getoond wordt is klaar en bereikbaar! Op de planning staan alles wat vast staat om te ontwikkelen in Intramed. Dit betekent dat gedurende het jaar er nieuwe ontwikkelpunten aan worden toegevoegd zodra deze vast in de ontwikkelplanning staan. Sla deze pagina dus op in je favoriete en bekijken regelmatig wat de status is als je op de hoogte wil blijven van komende ontwikkelingen in Intramed.
ONTWIKKELPLANNING INTRAMEDOok de ‘wachtwoord vergeten’ oplossing is opgeleverd in Intramed. Vanaf nu kun je dus zonder tussenkomst van het Service Centrum je wachtwoord resetten.

De pagina waarop de ontwikkelplanning getoond zal worden is gereed. In de maand december zal deze gevuld worden met geplande werkzaamheden en ontwikkelingen voor Intramed. Zo heb je vanaf 2023 als klant inzicht in de ontwikkelplanning. Op deze ontwikkelplanning zal alles wat we hebben ingepland zichtbaar zijn. Dit betekent dat er in het jaar steeds nieuwe ontwikkelingen worden toegevoegd.

Versie 9.26 is inmiddels uitgeleverd. In deze versie zit zoals beloofd de ‘wachtwoord vergeten’ oplossing. Ben je je wachtwoord vergeten? Dan kun je vanaf nu dus zonder tussenkomst van het Service Centrum je wachtwoord resetten.

In oktober hebben er gesprekken plaatsgevonden om het design daadwerkelijk om te laten zetten in een webpagina. Met hier en daar een verbetering op het design is deze nu klaar om ontwikkeld te worden. De komende twee maanden wordt een deel van de ontwikkelplanning 2023 duidelijk en zullen we deze op de webpagina opnemen.

In versie 9.26 (de decemberversie) zal de ‘wachtwoord vergeten’ oplossing in Intramed zichtbaar zijn. Dit loopt nog steeds volgens planning.

In september is het team druk bezig geweest met het design van de ontwikkelplanning. Deze planning moet overzichtelijk en volledig zijn. Om dit te toetsen is het design voorgelegd aan een aantal praktijken. Zij waren enthousiast en hadden goede punten ter verbetering. Op basis van deze punten is een definitief ontwerp gemaakt. Volgende stap is het omzetten van dit ontwerp naar een webpagina waar alle klanten onze ontwikkelplanning en voortgang van de klantafspraken kunnen inzien.

Naast het inzichtelijk maken van de ontwikkelplanning zijn we ook druk bezig met de oplossing voor het huidige ‘wachtwoord vergeten’ proces. In versie 9.26 (de decemberversie) zal de oplossing in Intramed zichtbaar zijn. Je hoeft vanaf dan geen contact meer op te nemen met ons Service Centrum als je jouw wachtwoord bent vergeten.>

Om te weten wat onze klanten graag willen weten over de ontwikkelplanning is er een vragenlijst rondgestuurd naar een selectie van onze klanten. Op basis van die input is het team aan de slag gegaan met een ontwerp. Dit ontwerp zal binnenkort getoetst worden bij een aantal klanten zodat we zeker weten dat het voldoet aan de verwachtingen.

Inmiddels weten we ook hoe de ‘wachtwoord-vergeten’ oplossing eruit moet komen te zien. Er is inzichtelijk gemaakt wat er moet gebeuren om deze oplossing te bouwen. De planning is om deze oplossing nog dit jaar uit te leveren.

Dit portaal is dé plek waar je al je Intramed zaken zelf regelt, inclusief het indienen van een vraag/melding. Zo hoef je niet altijd telefonisch contact met onze Administratie of Service Centrum op te nemen. Nog een voordeel, dit portaal is 24/7 bereikbaar! Je hoeft dus geen rekening meer te houden met openingstijden om bijvoorbeeld een zorgverlener toe te voegen of een vraag te stellen.

Zoals in de update van oktober is aangegeven, zijn we in november gestart met de uitrol van het klantportaal. Inmiddels is het klantportaal (Mijn Intramed) aan alle klanten uitgerold. Iedere praktijk heeft een e-mail ontvangen om Mijn Intramed te activeren. Deze mail is alleen naar de persoon gestuurd die binnen jouw praktijk bekend staat als eerste aanspreekpunt voor Intramed. Deze persoon kan via Mijn Intramed meerdere collega’s toegang geven (als dat wenselijk is). Benieuwd wat je ook alweer allemaal op Mijn Intramed kunt regelen? Lees het hier.

Uiteraard blijft Mijn Intramed in ontwikkeling. Dus ga het ervaren en geef eventuele tips en suggesties aan ons door (via feedback@intramed.nl). Zo maken we het samen steeds makkelijker.

Uit de bevindingen van de pilotklanten kwamen nog wat verbeteringen. Deze optimalisaties zijn inmiddels verwerkt. Dit betekent dat we kunnen starten met de uitrol. In november/december zullen alle klanten gefaseerd geïnformeerd worden over het klantportaal ‘Mijn Intramed’. Vanaf dan kun je hiermee werken.

Er zijn 75 klanten begonnen met het testen van ons klantportaal ‘Mijn Intramed’. Momenteel zijn we bezig met het ophalen van de bevindingen en feedback. Over het algemeen zijn de pilotklanten enthousiast over het klantportaal en scoort het gemiddeld een 7,7. Hier en daar kunnen we nog verbeterslagen doorvoeren. Hier gaan wij de komende twee maanden mee aan de slag zodat in december alle klanten van de eerste fase van ons klantportaal gebruik kunnen maken.

Met het klantportaal willen we onze bereikbaarheid verbeteren en jou meer regie geven. De eerste fase is gebouwd en inmiddels testen 60 klanten het klantportaal. Op basis van hun bevindingen kunnen wij verbeterpunten ophalen en doorvoeren.

We merken dat klanten niet altijd alles benutten in Intramed. En dat is begrijpelijk! In Intramed is veel mogelijk. Hoe meer je weet, hoe fijner Intramed werkt. Daarom krijg je vanaf augustus iedere maand de mogelijkheid je kennis van Intramed via een webinar bij te spijkeren. Zo kun jij steeds effectiever en efficiënter gebruik maken van Intramed, met als eindresultaat: meer tijd voor zorg!

Vanaf de introductie van onze klantafspraken ofwel focuspunten, hebben wij ervoor gezorgd dat er elke maand minimaal één webinar te zien was die inzoomt op veelgestelde vragen. Ook in 2023 zorgen we ervoor dat we dit blijven doen om zo de mogelijkheid te bieden om via webinars meer kennis op te doen van Intramed.
In december heeft er een belangrijke webinar plaatsgevonden, namelijk eentje die inzoomde op de jaarovergang. Ook in januari zal dit webinar nog een keer gegeven worden! Heb je hem gemist en wil je deze alsnog zien? Schrijf je dan nu in voor het webinar 'tips rondom de jaarovergang' op 18 januari.

Op Intramed Expert kun je zien welke webinars er nog meer gepland staan.

In november hebben er twee webinars plaatsgevonden. Dit keer waren de onderwerpen ‘Krijg meer inzicht in je praktijkgegevens d.m.v. Insight’ en ‘Goed werkgeverschap & rendement in jouw praktijk’. Dit laatste webinar was in samenwerking met Het Gezonde Net.

In totaal waren er ongeveer 325 inschrijvingen. We kregen terug dat de webinars goed zijn ontvangen. Klanten waren blij met de onderwerpen van de maand november.

Voor de komende maand staat er een webinar rondom de jaarovergang gepland. Wil jij een soepele jaarovergang? Meld je dan vooral aan voor dit webinar!

In oktober hebben er twee webinars plaatsgevonden. Dit keer waren de onderwerpen ‘Handig en snel verslagleggen’ en ‘Meer betrokkenheid creëren d.m.v. de patiëntenapp’. Kijkers waren enthousiast over de webinars en in totaal waren er 549 inschrijvingen.

Voor de komende maand staan er ook weer webinars gepland. Benieuwd welke dit zijn? Bekijk ze hier en meld je aan!

Ook in september hebben er weer webinars plaatsgevonden. Dit keer was het onderwerp ‘8 tips om cliënten sneller in te plannen’. Dit webinar is naast een algemene variant ook speciaal toegespitst op GGZ en logopedie. Na een technisch probleem bij het webinar in augustus hebben we deze webinars gelukkig zonder problemen kunnen tonen.

Helaas was het aantal aanmeldingen lager dan verwacht. Hopelijk zal dit aantal bij de komende webinars weer stijgen en hebben wij relevante onderwerpen voor jullie uitgekozen. Wij willen namelijk heel graag al onze klanten meenemen in de mogelijkheden van Intramed en ze alles uit Intramed laten halen.

Voor de komende maand staan er ook weer webinars gepland. Benieuwd welke dit zijn? Bekijk ze hier en meld je aan!

Tot het einde van het jaar staan er webinars gepland. Het overkoepelende thema hiervan is ‘Haal jij alles uit Intramed’. Elk webinar zal dieper ingaan op een functionaliteit in Intramed Compleet. Zo leer jij hopelijk weer meer over hoe je efficiënter kunt werken met Intramed en zo meer tijd overhoud voor zorg.

Inmiddels heeft de eerste webinar plaatsgevonden. Voor dit webinar hadden 446 zorgverleners zich aangemeld. We kregen terug van klanten dat zij de maandelijkse webinars een goed initiatief vonden. Ook de inhoud vonden onze klanten nuttig: “Nuttig om het hele proces te zien van patiënt tot afspraak”

Dit webinar gemist? Kijk het dan hier terug. In dit webinar krijg je gelijk de lijst met onderwerpen voor de komende webinars te zien.

Naast de webinars zijn we nog meer aan het oppakken om kennis rondom Intramed te vergroten. Zo worden de FAQ’s bijgewerkt en de demo filmpjes vernieuwd. Binnenkort kan je alle up-to-date informatie vinden op Intramed Expert. Hier vind je overigens ook de volgende webinar die gepland staat.

Elk jaar komen er voor de verschillende beroepsgroepen weer wettelijke verplichtingen bij. Aan ons de taak om dat in Intramed door te voeren. Ons team houdt goed in de gaten welke aanpassingen er nodig zijn. Ook dit jaar gaan we weer hard aan de slag om alle benodigde aanpassingen in Intramed door te voeren, zodat je met de komende eindejaarsversie ook in 2023 weer overal aan voldoet

Alle wettelijke wijzigingen voor 2023 zijn doorgevoerd en opgeleverd in versie 9.26. Ook in 2023 zorgen wij er weer voor dat Intramed altijd aan alle wettelijke verplichtingen voldoet.

Alle wettelijke wijzigingen die bekend zijn voor 2023 zijn inmiddels doorgevoerd voor de eindejaarsversie. De verwachting is nu dat er geen extra wijzigingen meer aankomen. We liggen op koers om in de december versie (9.26) de laatste wijzigingen door te voeren.

Elk jaar zorgen wij ervoor dat we weer voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Zo kan jij onbezorgd met Intramed werken.

Momenteel hebben wij al een aantal vereisten binnen. Denk hierbij aan nieuwe tarieven, nieuwe UZOVI-codes en Vektis retourcodes. De update van deze retourcodes is belangrijk zodat bij afgewezen declaratieregels direct duidelijk is wat de afwijsreden is. Zo heb je de mogelijkheid om deze snel te corrigeren en opnieuw in te dienen. Ook is er een nieuwe versie van de Landelijke Database Fysiotherapie ontwikkeld. Uiteraard zorgen wij ervoor dat Intramed aan het einde van dit jaar op deze versie is aangesloten. Zo kunnen we volgend jaar de data netjes blijven verzamelen conform de eisen van de verzekeraar.

Het wachten is nog op de laatste punten om een volledig overzicht te kunnen krijgen van welke aanpassingen en toevoegingen er in de eindejaarsversie moeten zitten. Deze worden in de komende weken definitief bekend gemaakt. Uiteraard zorgen wij ervoor dat deze op tijd in Intramed zitten.

Elk jaar zorgen wij ervoor dat we weer voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Zo kan jij onbezorgd met Intramed werken. Inmiddels hebben wij alle specificaties die bekend zijn bij de juiste partijen opgehaald. Het wachten is nu nog op de laatste informatie. Om ervoor te zorgen dat Intramed ook volgend jaar voor jou weer aan alle wettelijke verplichtingen voldoet hebben wij in de laatste periode van dit jaar voldoende tijd ingeruimd. Zo weten we zeker dat we de aanpassingen in onze eindejaarsversie worden doorgevoerd

Niet alleen het voldoen aan wettelijke verplichtingen zorgt voor zorgeloos werken met Intramed. Daarom zijn wij naast dit punt ook gestart met het ophalen van (kleine) quick wins bij onze klanten. Middels een survey konden klanten op hun top vijf kunnen stemmen. Lees hier meer over in artikel.

1500x1000 pinkie promise