Inhoud demo GGZ bijeenkomst

Leuk dat je aanwezig was bij onze bijeenkomst.
Zoals beloofd hieronder de onderwerpen die besproken zijn in de demo, met verdere informatie.
Onderaan vind je de extra onderwerpen waar tijdens de bijeenkomst geen ruimte/tijd voor was.

Mocht je nog vragen hebben, kun je contact opnemen met ons Service Centrum, 0182 – 621 121 of helpdesk@intramed.nl

We hebben tijdens de presentatie gesproken over het GGZ praktijkdashboard en (positieve) gezondheid. Meer informatie hierover vind je op onderstaande linkjes.

GGZ praktijkdashboard
Tijdens de presentatie is gesproken over het GGZ praktijkdashboard. Ga naar bovenstaande link om te kijken wat je er allemaal mee kunt. Klik hier als je interesse hebt in het GGZ praktijkdashboard.

(Positieve) gezondheid
Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Zie bovenstaande link voor meer informatie hierover.

Demo

In de gebruikersbijeenkomst worden ook al voorbeelden uit Intramed versie 9.0 gegeven. Zodra Intramed versie 9.0 uitgeleverd wordt (naar verwachting juli/augustus), zal deze info verschijnen in de releasenotes. Onderaan deze pagina staan alvast wel de onderwerpen benoemd die in Intramed versie 9.0 zitten.

Attentietekst
Soms wil je bij een patiënt een attentiemelding toevoegen. Bijvoorbeeld “e-mailadres navragen” of “belt vaak af”.

Verrichtingscode toevoegen
Je kunt een verrichtingscode toevoegen om bijvoorbeeld een afwijkende omschrijving of kleur te gebruiken.

Formuliersets maken
Je kunt formuliersets maken bij een basisverslagleggingsrichtlijn. Zo kun je bijvoorbeeld een set maken van veel gebruikte formulieren en meetinstrumenten bij een bepaalde klacht.

Wachtwoorden

Wachtwoord instellen
Momenteel wordt er door verschillende partijen veel aandacht besteed aan het beveiligen van gegevens. Een belangrijk onderdeel daarvan, is het wachtwoord waarmee je in Intramed inlogt. Er zijn een aantal minimale eisen op het gebied van veilig wachtwoordgebruik.

Wachtwoordsterkte
Bij het instellen van een nieuw wachtwoord, wordt een indicatiebalk getoond die aangeeft hoe sterk het wachtwoord is. De sterkte van het wachtwoord hangt van een aantal factoren af.

Werkproces versnellen

Online inschrijven
Via een Intramed-web-applicatie kunnen patiënten zich via internet inschrijven bij je praktijk. Op je website kan de patiënt zich inschrijven, en de gegevens worden vervolgens naar Intramed gestuurd. Daarna kan de nieuwe patiënt (of een bestaande patiënt met een nieuwe klacht) worden opgenomen in je administratie.

Online vragenlijsten afnemen
Als je online vragenlijsten hebt ingesteld, kunnen deze online aangeboden worden aan patiënten, zodat (delen van) deze formulieren online ingevuld kunnen worden. Je kunt ze ook automatisch online versturen.

Verslaglegging navigatie
Als je je verslaglegging doet in Intramed, kun je verschillende formulieren invullen. Elke verslagleggingsrichtlijn is anders, maar wel zijn er een aantal algemene “regels” en knoppen.

Automatisch gevulde velden
In Intramed worden in de verslagleggingsrichtlijnen soms tekstvelden berekend. Daarmee is het mogelijk dat een veld automatisch wordt ingevuld met waardes of tekst die in andere velden is ingevuld. Het is mogelijk om de inhoud van zo’n berekend veld aan te passen én zo nodig opnieuw te laten berekenen.

Rapportages

Rapportage omzetplafonds
Elk jaar krijg je voor de GGZ een omzetplafond van verzekeraars en gemeentes. Dit bedrag staat voor wat de praktijk voor dat jaar kan declareren naar die instantie. Het bedrag is gebaseerd op wat er in de voorgaande jaren is gedeclareerd door de praktijk. In Intramed kun je de omzetplafonds registreren en bewaken.

Rapportage onderhanden werk
Voor de GGZ kun je met behulp van een wizard een rapportage en export “Onderhanden werk” genereren.

Rapportage uitgevoerde zorgproducten
In dit rapport wordt per codelijst met zorgproducten, alle zorgproducten vermeld met daarbij het totaal aantal keer dat het zorgproduct gebruikt is met het totale declaratiebedrag.

Export ontwerp toevoegen
Als u zelf een exportontwerp wilt maken, volgt u de volgende stappen.

Intramed 9.0

  • 2 factor authentication
  • Vorige score meetinstrument overnemen
  • Vorige score meetinstrument snel weergeven
  • Jeugdhulp uurtje factuurtje
  • Toewijzingsberichten jeugdhulp