Aandachtspunten bij de jaarovergang 2020 - 2021

Binnenkort vind je hier de aandachtpunten voor de jaarovergang 2021-2022.
Houdt ook de berichtendienst in de gaten.

 

Onderstaand de aandachtpunten van afgelopen jaar (2020-2021)

Aan het einde van het kalenderjaar en begin van een nieuw jaar dien je een aantal administratieve zaken te regelen. Cliënten kunnen bijvoorbeeld in die periode wisselen van verzekeraar, of een verzekeraar kan een nieuwe Uzovi-code krijgen. Om niets te vergeten en stap-voor-stap te werken, bieden we je een handige checklist aan. Op een overzichtelijke manier worden alle vernieuwingen gepresenteerd. Hier kun je zelf uit halen wat van toepassing voor je is.Mocht de pagina niet goed zichtbaar zijn, dan kun je de link www.intramed.nl/jaarovergang kopiëren en plakken in je eigen browser.

Vanaf 01-01-2021 zijn er de volgende wijzigingen bij de verzekeraars

 • Verzekeraar IptiQ gaat over van Caresq naar VGZ
 • De verzekeraars ENO en Zorg & Zekerheid gaan apart verder

Klik voor meer informatie en benodigde stappen op de ondestaande blokken.

De verzekeraar IptiQ met UZOVI 3353 gaat over van Caresq naar Caresco (VGZ) met UZOVI 8965.

Onder IptiQ vallen de labels National Academic, Promovendum en Besured. Omdat 8965 al een reeds bestaande UZOVI is kan het zijn dat deze al in je systeem staat. In dat geval hoef je de verzekeraar alleen maar weer op actief te zetten. Volg hiervoor onderstaande stappen:

 • Ga naar [Bestand] [Verzekeraars]
 • Zet onderin het venster het vinkje uit bij "Actief"


 • Druk op F6 om het zoekvenster te openen.
 • Kies bij "Zoeken op" voor Uzovi en bij "Zoeken naar" typ je 8965


 • Als de verzekeraar is gevonden, open je deze door er op te dubbelklikken
 • Zet vervolgens rechts bovenin het veld "Actief" op "Ja"


 • Bewaar dit met F5

Als de verzekeraar niet gevonden kan worden in jouw systeem dan kan je deze handmatig aanmaken. Volg hiervoor de stappen in onze Online Help

TIP! Door het uitvoeren van de COV in januari zal de verzekeraar automatisch worden toegevoegd of op actief worden gezet, als er patiënten in je systeem aanwezig zijn die bij deze verzekeraars zijn verzekerd.
LET OP! Na het toevoegen of activeren van de verzekeraar zal deze nog toegevoegd moeten worden aan het contract van VGZ. Hiervoor kan je onderstaande stappen volgen:


 1. Ga naar [Bestand], [Contracten]
 2. Dubbelklik op het contract van VGZ
 3. Voeg onderin bij de tabel “Verzekeraars” een nieuwe regel toe en selecteer de verzekeraar Caresco (VGZ) 4. Als de verzekeraar is toegevoegd aan de tabel, kan je het contract sluiten

De verzekeraars ENO met UZOVI 3347 en Zorg & Zekerheid met UZOVI 7085 gaan apart verder. Het kan zijn dat je in Intramed deze verzekeraars in een gezamenlijk contract hebt staan. Als dit het geval is, dan dient dit contract opgesplitst te worden. Hieronder kan je lezen hoe je kan controleren of deze verzekeraars in een gezamenlijk contract staan en hoe je dit kan aanpassen indien nodig.

Controleren contracten

 • Ga naar [Bestand] [Verzekeraars] en druk op F6 om het zoeken te starten
 • Zoek de verzekeraar met UZOVI 3347

 • Open de verzekeraar door erop te dubbelklikken
  Kan je de verzekeraar niet vinden, dan mag je hier stoppen en hoef je geen verdere aanpassingen te doen
 • Ga naar tabblad "3. Verzekeringen/Contracten"
 • Dubbelklik in de onderste tabel op het actieve contract.

 • Kijk onderin het contract of Zorg & Zekerheid ook aanwezig is.

 • Als Zorg & Zekerheid daar niet bij staat, hoef je verder niks meer te doen.
  Staat Zorg & Zekerheid hier wel bij ga dan verder met de volgende stappen.

Contract aanpassen
Deze stappen hoef je alleen toe te passen, als beide verzekeraars in een gezamenlijk contract staan. Als het goed is heb je het contract nog open staan van de laatste stap uit de controle.

 • Selecteer in het contract de verzekeraar Zorg & Zekerheid
 • Verwijder deze verzekeraar vervolgens met het rode kruisje links boven in Intramed
 • Onthou het nummer van het contract
 • Sluit het contract.
 • Ga naar [Bestand] [Contracten]
 • Selecteer het contract dat je net hebt aangepast. (Het nummer heb je als het goed is onthouden)
 • Klik vervolgens onderin de lijst op knop "Opties" - "Kopieer contract".

 • In het venster dat verschijnt selecteer je de verzekeraar Zorg & Zekerheid en je klikt op "OK"
 • Vervolgens klik je nogmaals op "OK" om het kopieren van het contract te bevestigen
 • Er is nu een apart contract gemaakt voor Zorg & Zekerheid, deze kan je onderin de lijst terugvinden.

In januari mogen patiënten nog steeds wisselen van zorgverzekeraar en/of verzekering en is Vecozo bezig met het updaten van de verzekeringsgegevens. Om zo weinig mogelijk declaraties terug te krijgen, is het handig een COV uit te voeren bij de patiënten die in januari onder behandeling zijn in je praktijk. Hoe je een COV doet over al je actieve patiënten lees je hieronder:

 1. Klik op [Bestand], [Agenda]
 2. Klik op "Opties", "Controle op Verzekeringsrecht"
 3. Vul de velden in 4. Klik op "OK"
 5. Voeg zo nodig nog patiënten toe aan de lijst "Te controleren patiënten"
 6. Klik op "OK"
 7. Klik op het systeemcertificaat van Vecozo (te herkennen aan alleen cijfers in de naam)
 8. Klik op "OK"
 9. Vervolgens krijg je alle resultaten terug van de COV. Klik op “OK” om deze resultaten over te nemen

LET OP! Het kan zijn dat er door het uitvoeren van een COV een verzekeraar wordt toegevoegd die nog niet bekend was in je systeem. Hiervan krijg je een melding. Indien je een contract hebt met de desbetreffende verzekeraar dan dien je zelf dit contract nog toe te voegen. Voor het toevoegen van een nieuw contract bij een verzekeraar kan je de instructies in onze Online Help volgen.

Elk jaar kun je nieuwe tarieven hanteren in je praktijk en updaten de verzekeraars haar tarieven. Zelf kun je je praktijktarieven aanpassen in de codelijsten. Volg hiervoor de onderstaande stappen:


 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]
 2. Selecteer in de bovenste tabel de codelijst waarvan je de tarieven wilt aanpassen
 3. Dubbelklik in de onderste tabel op de verrichtingscode waarvan je het tarief wilt aanpassen
 4. Ga naar de tabel “Prijzen” onderin het venster “Verrichtingscode”
 5. Voeg een nieuwe regel toe met een “Vanaf datum” van 01-01-2021 en de bijbehorende prijs
 6. Sluit het venster
 7. Herhaal deze stappen voor elke code waarvan je het tarief wilt aanpassen

praktijk-tarief

De tarieven voor de volgende beroepsgroepen kunnen via de tarievenupdate wizard worden opgehaald:

 • Fysiotherapie
 • Oefentherapie
 • Logopedie
 • Diëtetiek
 • Ergotherapie

Hoe de tarievenupdate werkt wordt uitgelegd in onderstaand filmpje.

! De reden dat je deze inhoud niet kunt bekijken is omdat je de marketing cookies niet hebt geaccepteerd. Accepteer de marketing cookies om de inhoud te kunnen bekijken.

Wil je liever de instructies nalezen, kijk dan in onze Online Help.

Deze tarieven hebben wij ontvangen van derden. Zij hebben de tarieven met uiterste zorgvuldigheid verzameld. Mocht je toch een foutief tarief tegenkomen meldt dit dan via helpdesk@intramed.nl dan zullen we dit corrigeren.

Met versie 9.16 worden de NZA-tarieven van 2021 automatisch in het systeem gezet. Vanaf dat moment kunnen ook in de contracten de juiste tarieven of percentages in de contracten worden ingevoerd. Hieronder staan de stappen die je hiervoor kunt volgen.


Percentage NZA-tarief instellen (Alleen MSZ en Specialistische GGZ)

Dit gebruik je als de verzekeraar voor alle producten een vast percentage van het NZA-tarief vergoed.

 1. Ga naar [Bestand], [Contracten]
 2. Dubbelklik op het contract waarbij het percentage aangepast moeten worden
 3. Ga naar tabblad “3. Percentages”
 4. Voeg hier een nieuwe regel toe met "Vanaf datum" 01-01-2021 en vul het bijbehorende percentage in

tarieven-ggz-msz

Afwijkende tarieven instellen

Als de verzekeraar geen vast percentage hanteert, maar per product een vaste prijs heeft afgesproken, dan kun je die tarieven op de volgende manier invoeren:

 1. Ga naar [Bestand], [Contracten]
 2. Dubbelklik op het contract waarbij de tarieven aangepast moeten worden
 3. Ga naar tabblad “2. Tarieven” en indien nodig nog naar sub tabblad “b. Zorgproducten”
 4. Selecteer op dit tabblad het juiste product met de juiste ingangsdatum
 5. Vul onderin het juiste tarief voor het geselecteerde product in
 6. Herhaal stap 4-5 voor elk product waar een afwijkend tarief t.o.v. het NZA-tarief geld

tarieven-ggz-msz

Tarieven overnemen

Het kan zijn dat je meerdere contracten hebt waarbij dezelfde tarieven gelden. In dat geval kun je in een contract de tarieven overnemen vanuit een ander contract. Hoe je dit kunt doen kun je nalezen in onze Online Help


Prijswijziging doorvoeren

Mocht je al zorgproducten hebben aangemaakt met een startdatum na 01-01-2021, dan dien je nog een prijswijziging door te voeren, zodat deze zorgproducten het nieuwe tarief krijgen. Het uitvoeren van een prijswijziging kun je nalezen in onze Online Help.


Voor het nieuwe jaar zul je nieuwe tarieven en eventueel nieuwe producten toegevoegd moeten worden in je codelijst. Dit kan via de volgende stappen:

 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]
 2. Dubbelklik op de codelijst voor Jeugd GGZ
 3. Ga naar tabblad “4. Zorgproducten”
 4. Dubbelklik op het aan te passen zorgproduct
 5. Klik onderin 1 keer op het declaratietraject van 2020
 6. Klik op de groene plus om een nieuw declaratietraject voor 2021 toe te voegen
 7. Vul bij het veld “Vanaf datum” de datum 01-01-2021 in en druk op de Tab-toets
 8. Er wordt nu gevraagd om het declaratietraject te bewaren. Klik op “Ja”
 9. Nu krijg je de vraag of de declaratiemomenten moeten worden overgenomen van het voorgaande declaratietraject. Klik hier ook op “Ja”
 10. Alle declaratiemomenten worden overgenomen vanuit het traject van 2020. Hier dien je dan per moment het nieuwe tarief voor 2021 in te voeren. Hierna kan je het venster sluiten
 11. Herhaal stap 4-10 voor elk zorgprofiel
 12. Herhaal stap 2-11 voor elke verschillende codelijst die je voor jeugd GGZ hebt

traject toevoegen JGGZ

Prijswijziging doorvoeren

Mocht je al zorgproducten hebben aangemaakt met een startdatum na 01-01-2021, dan dien je nog een prijswijziging door te voeren, zodat deze zorgproducten het nieuwe tarief krijgen. Het uitvoeren van een prijswijziging kun je nalezen in onze onze Online Help.

Voor het instellen van de juiste tarieven kun je gebruik maken van onderstaand Excel-overzicht van alle tarieven.

Overzicht

Instellen NZA-tarieven

Voordat de contracttarieven ingevoerd kunnen worden, zullen eerst de NZA-tarieven ingevoerd moeten worden. Dit kan via de volgende stappen:


Zorgprofiel 1

 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]
 2. Dubbelklik op de codelijst voor zorgprofiel 1
 3. Ga naar tabblad “3. Behandelcodes”
 4. Dubbelklik op de behandelcode voor een behandeling voor zorgprofiel 1 (code 9200)
 5. Voer onderin bij de tabel “Prijzen” een nieuwe regel in voor 2021


 6. Sluit de vensters

Zorgprofiel 2, 3 en 4

 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]
 2. Dubbelklik op de codelijst voor zorgprofiel 2, 3 en 4
 3. Ga naar tabblad “4. Zorgproducten”
 4. Dubbelklik op het aan te passen zorgprofiel
 5. Klik onderin 1 keer op het declaratietraject van 2020
 6. Klik op de groene plus om een nieuw declaratietraject voor 2021 toe te voegen
 7. Vul bij het veld “Vanaf datum” de datum 01-01-2021 in en druk op de toets
 8. Er wordt nu gevraagd om het declaratietraject te bewaren. Klik op “Ja”
 9. Nu krijg je de vraag of de declaratiemomenten moeten worden overgenomen van het voorgaande declaratietraject. Klik hier ook op “Ja”
 10. Alle kwartaaldeclaraties worden overgenomen vanuit het traject van 2020. Hier dien je dan per kwartaal het nieuwe tarief voor 2021 in te voeren. Hierna kun je het venster sluiten 11. Herhaal stap 4-9 voor elk zorgprofiel

Instellen contracttarieven

 1. Ga naar [Bestand], [Contracten]
 2. Dubbelklik op het contract waarbij de tarieven aangepast moeten worden
 3. Ga naar tabblad “2. Tarieven”
 4. Selecteer op tabblad “a. Behandelcodes” de code voor Zorgprofiel 1
 5. Voeg onderaan een nieuwe regel toe voor 01-01-2021 met het juiste tarief 6. Ga vervolgens naar tabblad “b. Zorgproducten”
 7. Selecteer op dit tabblad het juiste product met de juiste ingangsdatum
 8. Vul onderin het juiste tarief voor het geselecteerde product in
 9. Herhaal stap 7-8 voor elk product en kwartaal waar een afwijkend tarief voor is
Tarieven overnemen

Het kan zijn dat je meerdere contracten hebt waarbij dezelfde tarieven gelden. In dat geval kun je in een contract de tarieven overnemen vanuit een ander contract. Hoe je dit kunt doen kun je nalezen in onze Online Help


Prijswijziging doorvoeren

Mocht je al zorgproducten hebben aangemaakt met een startdatum na 01-01-2021, dan dien je nog een prijswijziging door te voeren, zodat deze zorgproducten het nieuwe tarief krijgen. Het uitvoeren van een prijswijziging kun je nalezen in onze Online Help.

Wil je het declaratienummer wijzigen zodat deze begint met het jaartal 2021, volg dan de volgende stappen.

 • Ga naar [Systeem] [Organisatie] [Systeemgegevens]
 • Ga naar tabblad "2. Declareren”
 • Vul bij het veld "Volgende declaratienummer" de waarde "20210001" in
 • Bewaar de wijziging met F5

Vanaf 01-01-2021 zal de nieuwe iJw-standaard versie 3.0 in gebruik worden genomen.

Wat deze wijziging voor je betekent kan je nalezen in ons eerder verstuurde bericht over deze wijziging.

Voor de COPD zijn er 2 nieuwe CSI-codes bijgekomen voor de subcategorie risicogroep B2. Deze codes zijn al in Intramed verwerkt en beschikbaar in behandelseries met een begindatum van 01-01-2021 of later. Het betreft de volgende codes:

 • 18- COPD risicogroep B2, startjaar
 • 19- COPD risicogroep B2, onderhoudsjaar