Aandachtspunten bij de jaarovergang 2022 - 2023

Aan het einde van het kalenderjaar en begin van een nieuw jaar dien je een aantal administratieve zaken te regelen. Cliënten kunnen bijvoorbeeld in die periode wisselen van verzekeraar, of een verzekeraar kan een nieuwe Uzovi-code krijgen. Om niets te vergeten en stap-voor-stap te werken, bieden we je een handige checklist aan. Op een overzichtelijke manier worden alle vernieuwingen gepresenteerd. Hier kun je zelf uit halen wat van toepassing voor je is.Mocht de pagina niet goed zichtbaar zijn, dan kun je de link www.intramed.nl/jaarovergang kopiëren en plakken in je eigen browser.

Vanaf 01-01-2023 zijn er de volgende wijzigingen bij de verzekeraars

 • De tarieven van De Friesland komen volledig onder de overeenkomst van Zilveren Kruis te vallen.
 • De UZOVI codes 8971 (One) eindigt per 31-12-2022.
 • PNO Zorg onder ONVZ komt te vervallen.
 • Zorgdirect onder ENO komt te vervallen.

In januari mogen patiënten nog steeds wisselen van zorgverzekeraar en/of verzekering en is Vecozo bezig met het updaten van de verzekeringsgegevens. Om zo weinig mogelijk declaraties terug te krijgen, is het handig een COV uit te voeren bij de patiënten die in januari onder behandeling zijn in je praktijk. Hoe je een COV doet over al je actieve patiënten lees je hieronder:

 1. Klik op [Bestand], [Agenda]
 2. Klik op "Opties", "Controle op Verzekeringsrecht"
 3. Vul de velden in 4. Klik op "OK"
 5. Voeg zo nodig nog patiënten toe aan de lijst "Te controleren patiënten"
 6. Klik op "OK"
 7. Klik op het systeemcertificaat van Vecozo (te herkennen aan alleen cijfers in de naam)
 8. Klik op "OK"
 9. Vervolgens krijg je alle resultaten terug van de COV. Klik op “OK” om deze resultaten over te nemen

LET OP! Het kan zijn dat er door het uitvoeren van een COV een verzekeraar wordt toegevoegd die nog niet bekend was in je systeem. Hiervan krijg je een melding. Indien je een contract hebt met de desbetreffende verzekeraar dan dien je zelf dit contract nog toe te voegen. Voor het toevoegen van een nieuw contract bij een verzekeraar kan je de instructies in onze Online Help volgen.

Elk jaar kun je nieuwe tarieven hanteren in je praktijk en updaten de verzekeraars haar tarieven. Zelf kun je je praktijktarieven aanpassen in de codelijsten. Volg hiervoor de onderstaande stappen:


 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]
 2. Selecteer in de bovenste tabel de codelijst waarvan je de tarieven wilt aanpassen
 3. Dubbelklik in de onderste tabel op de verrichtingscode waarvan je het tarief wilt aanpassen
 4. Ga naar de tabel “Prijzen” onderin het venster “Verrichtingscode”
 5. Voeg een nieuwe regel toe met een “Vanaf datum” van 01-01-2023 en de bijbehorende prijs
 6. Sluit het venster
 7. Herhaal deze stappen voor elke code waarvan je het tarief wilt aanpassen

praktijk-tarief

De tarieven voor de volgende beroepsgroepen kunnen via de tarievenupdate wizard worden opgehaald:

 • Fysiotherapie
 • Oefentherapie
 • Logopedie
 • Ergotherapie
 • Diëtetiek

Hoe de tarievenupdate werkt wordt uitgelegd in onderstaand filmpje.

! De reden dat je deze inhoud niet kunt bekijken is omdat je de marketing cookies niet hebt geaccepteerd. Accepteer de marketing cookies om de inhoud te kunnen bekijken.

Wil je liever de instructies nalezen, kijk dan in onze Online Help.

Nieuwe tarieven instellen voor Zorgproducten
Lees hier hoe je nieuwe tarieven instelt voor Zorgpproducten.

Jaarovergang GLI

Elk jaar kun je nieuwe tarieven hanteren in je praktijk en updaten de verzekeraars haar tarieven. Zelf kun je je praktijktarieven aanpassen in de codelijsten. Volg hiervoor de onderstaande stappen:


 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]
 2. Dubbelklik op de codelijst voor GLI
 3. Ga naar tabblad “4. Zorgproducten”
 4. Dubbelklik op het aan te passen declaratietraject
 5. Klik onderin 1 keer op het declaratietraject van 2022
 6. Klik op de groene plus om een nieuw declaratietraject voor 2023 toe te voegen
 7. Vul bij het veld “Vanaf datum” de datum 01-01-2023 in en druk op de toets
 8. Er wordt nu gevraagd om het declaratietraject te bewaren. Klik op “Ja”
 9. Nu krijg je de vraag of de declaratiemomenten moeten worden overgenomen van het voorgaande declaratietraject. Klik hier ook op “Ja”
 10. Alle kwartaaldeclaraties worden overgenomen vanuit het traject van 2022. Hier dien je dan per kwartaal het nieuwe tarief voor 2023 in te voeren. Hierna kun je het venster sluiten
 11. Herhaal stap 4-10 voor elke onderhoudsfase in deze codelijst.
 12. Herhaal deze stappen tot je alle codelijsten van GLI hebt gedaan.

Nieuwe behandelserie aanmaken
Om de nieuwe tarieven in de behandelserie te krijgen zal je voor het nieuwe jaar een nieuwe behandelserie moeten aanmaken.

Prijswijziging doorvoeren
Mocht je al nieuwe behandelseries met zorgproducten hebben aangemaakt met een startdatum na 01-01-2023, dan dien je nog een prijswijziging door te voeren, zodat deze zorgproducten het nieuwe tarief krijgen. Het uitvoeren van een prijswijziging kun je nalezen in onze Online Help.

Instellen percentages zorgprestatiemodel Je kan vanaf versie 9.27 in Intramed de percentages van de contracten met zorgverzekeraars invullen in Intramed. Dit doe je het makkelijkst per contract door de codelijst voor ZPM te verwijderen, hierdoor worden alle tarieven van deze codelijst uit het contract gehaald. Belangrijk hiervoor is dat je de percentages voor 2022 en 2023 bij de hand hebt van elke verzekeraar.

1. Ga naar [Bestand], [Contracten]
2. Dubbelklik op het contract waarbij de tarieven aangepast moeten worden
3. Ga op tabblad “1. Algemeen” bij “Verzekeraars, Deelnemers, en Codelijsten” naar tabblad “c. Codelijsten”.4. Selecteer de codelijst en verwijder deze codelijst, hierdoor zullen alle tarieven uit het contract verwijderd worden. Bevestig met "Ja".
5. Voeg de codelijst hierna opnieuw toe.
6. Ga nu naar tabblad “3. Percentages” en voer eerst het percentage in van 2022 en hierna op een nieuwe regel het percentage van 2023.


7. Herhaal deze stap bij elke contract waarbij je de percentages wilt instellen.


Einddatum Zorgprestatiemodel behandelserie verlengen
Bij een behandelserie van het Zorgprestatiemodel is het noodzakelijk dat er geen vervolgserie wordt aangemaakt, omdat aan de behandelserie een zorgtrajectnummer is gekoppeld die je de volledige behandeling moet blijven gebruiken. Daarom zal je de einddatum van de behandelserie moeten aanpassen naar maximaal 365 dagen na de laatste behandeling. Voor meer informatie kun je terecht in onze releasnotes van 9.25.

Voor het nieuwe jaar zul je nieuwe tarieven en eventueel nieuwe producten toegevoegd moeten worden in je codelijst. Dit kan via de volgende stappen:

 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]
 2. Dubbelklik op de codelijst voor Jeugd GGZ
 3. Ga naar tabblad “4. Zorgproducten”
 4. Dubbelklik op het aan te passen zorgproduct
 5. Klik onderin 1 keer op het declaratietraject van 2022
 6. Klik op de groene plus om een nieuw declaratietraject voor 2023 toe te voegen
 7. Vul bij het veld “Vanaf datum” de datum 01-01-2023 in en druk op de Tab-toets
 8. Er wordt nu gevraagd om het declaratietraject te bewaren. Klik op “Ja”
 9. Nu krijg je de vraag of de declaratiemomenten moeten worden overgenomen van het voorgaande declaratietraject. Klik hier ook op “Ja”
 10. Alle declaratiemomenten worden overgenomen vanuit het traject van 2021. Hier dien je dan per moment het nieuwe tarief voor 2022 in te voeren. Hierna kan je het venster sluiten
 11. Herhaal stap 4-10 voor elk zorgprofiel
 12. Herhaal stap 2-11 voor elke verschillende codelijst die je voor jeugd GGZ hebt

traject toevoegen JGGZ

Prijswijziging doorvoeren

Mocht je al zorgproducten hebben aangemaakt met een startdatum na 01-01-2023, dan dien je nog een prijswijziging door te voeren, zodat deze zorgproducten het nieuwe tarief krijgen. Het uitvoeren van een prijswijziging kun je nalezen in onze onze Online Help.

LET OP!
Declareer je maandelijks en mag je vanaf 01-01-2023 bij een lopend traject ook de nieuwe prijzen hanteren, dan dien je voor het nieuwe jaar een nieuwe behandelserie aan te maken. In de lopende behandelserie blijven de oude tarieven actief.

Instellen NZA-tarieven

Voordat de contracttarieven ingevoerd kunnen worden, zullen eerst de NZA-tarieven ingevoerd moeten worden. Dit kan via de volgende stappen:


Zorgprofiel 1

 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]
 2. Dubbelklik op de codelijst voor zorgprofiel 1
 3. Ga naar tabblad “3. Behandelcodes”
 4. Dubbelklik op de behandelcode voor een behandeling voor zorgprofiel 1 (code 9200)
 5. Voer onderin bij de tabel “Prijzen” een nieuwe regel in voor 2023


 6. Sluit de vensters

Zorgprofiel 2, 3 en 4

 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]
 2. Dubbelklik op de codelijst voor zorgprofiel 2, 3 en 4
 3. Ga naar tabblad “4. Zorgproducten”
 4. Dubbelklik op het aan te passen zorgprofiel
 5. Klik onderin 1 keer op het declaratietraject van 2022
 6. Klik op de groene plus om een nieuw declaratietraject voor 2023 toe te voegen
 7. Vul bij het veld “Vanaf datum” de datum 01-01-2023 in en druk op de toets
 8. Er wordt nu gevraagd om het declaratietraject te bewaren. Klik op “Ja”
 9. Nu krijg je de vraag of de declaratiemomenten moeten worden overgenomen van het voorgaande declaratietraject. Klik hier ook op “Ja”
 10. Alle kwartaaldeclaraties worden overgenomen vanuit het traject van 2022. Hier dien je dan per kwartaal het nieuwe tarief voor 2023 in te voeren. Hierna kun je het venster sluiten 11. Herhaal stap 4-9 voor elk zorgprofiel

Instellen contracttarieven

Voor het instellen van de juiste tarieven kun je gebruik maken van het Excel-overzicht van alle tarieven.

Overzicht tarieven podotherapie 2023

 1. Ga naar [Bestand], [Contracten]
 2. Dubbelklik op het contract waarbij de tarieven aangepast moeten worden
 3. Ga naar tabblad “2. Tarieven”
 4. Selecteer op tabblad “a. Behandelcodes” de code voor Zorgprofiel 1
 5. Voeg onderaan een nieuwe regel toe voor 01-01-2023 met het juiste tarief 6. Ga vervolgens naar tabblad “b. Zorgproducten”
 7. Selecteer op dit tabblad het juiste product met de juiste ingangsdatum
 8. Vul onderin het juiste tarief voor het geselecteerde product in
 9. Herhaal stap 7-8 voor elk product en kwartaal waar een afwijkend tarief voor is
Tarieven overnemen

Het kan zijn dat je meerdere contracten hebt waarbij dezelfde tarieven gelden. In dat geval kun je in een contract de tarieven overnemen vanuit een ander contract. Hoe je dit kunt doen kun je nalezen in onze Online Help


Prijswijziging doorvoeren

Mocht je al behandelseries met zorgproducten hebben aangemaakt met een startdatum na 01-01-2023, dan dien je nog een prijswijziging door te voeren, zodat deze zorgproducten het nieuwe tarief krijgen. Het uitvoeren van een prijswijziging kun je nalezen in onze Online Help.

In versie 9.26 zijn er aanpassingen gedaan om het wijzigen van declaratienummers te automatiseren.

Je kunt daarvoor naar [Systeem], [Organisatie], [Systeemgegevens] tabblad “2. Declareren”. Kies vervolgens bij “Declaratienummer” voor de opmaak die gewenst is. Je kunt de volledige uitleg vinden in de online help.

Let op! Als je kiest voor een automatische opmaak zal Intramed op 1-1-2023 het declaratienummer aanpassen. Dit betekent dat je eventuele correcties in de declaraties over 2022 onder het declaratienummer van het nieuwe jaar plaatst.

GGZ/ZPM: verlenging behandelserie
Omdat een behandelserie na de jaarovergang mag doorlopen mag de einddatum van de lopende behandelseries verlengd worden met 365 dagen na de laatste sessie.

Advies declareren en COV
Tot 31 januari kunnen patiënten nog overstappen van verzekeraar voor de aanvullende verzekering, wij adviseren daarom om te wachten met declareren tot dat deze datum is verstreken en op 1 februari opnieuw de COV controle uit te voeren.

Aanmaken vervolg behandelserie
In de praktijk eindigen alle behandelseries op de laatste dag van het jaar (31-12-2022), hiermee zullen dan ook de indicaties die vanuit de basisverzekering vergoed worden vervallen. Je kan hiervoor een vervolg behandelserie aanmaken via de agendawizard, zodra je een afspraak maakt in het nieuwe jaar. Ga op de behandelserie staan van het huidige jaar en zet vervolgens het vinkje “Vervolg behandelserie aanmaken” aan

Let op: Voor behandelseries voor van het Zorgprestatiemodel is het noodzakelijk om de einddatum aan te passen en geen nieuwe behandelserie te maken, zie voor meer informatie hieronder

Einddatum Zorgprestatiemodel behandelserie verlengen
Bij een behandelserie van het Zorgprestatiemodel is het noodzakelijk dat er geen vervolgserie wordt aangemaakt, omdat aan de behandelserie een zorgtrajectnummer is gekoppeld die je de volledige behandeling moet blijven gebruiken. Daarom zal je de einddatum van de behandelserie moeten aanpassen naar maximaal 365 dagen na de laatste behandeling. Voor meer informatie kun je terecht in onze releasnotes van 9.25.

 

Gratis webinar
6 tips rondom de jaarovergang

Kijk het webinar hier terug

Aanpassingen in je praktijk of andere administratieve vragen?

Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen.
Administratieve vragen