Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Advies aanvragen

Aandachtspunten bij de jaarovergang 2021 - 2022

Aan het einde van het kalenderjaar en begin van een nieuw jaar dien je een aantal administratieve zaken te regelen. Cliënten kunnen bijvoorbeeld in die periode wisselen van verzekeraar, of een verzekeraar kan een nieuwe Uzovi-code krijgen. Om niets te vergeten en stap-voor-stap te werken, bieden we je een handige checklist aan. Op een overzichtelijke manier worden alle vernieuwingen gepresenteerd. Hier kun je zelf uit halen wat van toepassing voor je is.Mocht de pagina niet goed zichtbaar zijn, dan kun je de link www.intramed.nl/jaarovergang kopiëren en plakken in je eigen browser.

Vanaf 01-01-2022 zijn er de volgende wijzigingen bij de verzekeraars

 • Verzekeraar Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (0212) krijgt nieuw UZOVI-code (3363).
 • De UZOVI codes 8965 (Caresco BV) en 9551 (Coöperatie VGZ UA) eindigen per 31-12-2021.

Klik voor meer informatie en benodigde stappen op de ondestaande blokken.

Deze nieuwe UZOVI-code is opgenomen in versie 9.21 van Intramed. Voor deze nieuwe UZOVI-code zal er in Intramed een nieuwe verzekeraar aangemaakt moeten worden. Door het uitvoeren van de COV in januari zal deze verzekeraar automatisch worden toegevoegd, als er patiënten in je systeem aanwezig zijn die bij deze verzekeraar zijn verzekerd.

Uiteraard is er ook de mogelijkheid om deze verzekeraars handmatig toe te voegen. De uitleg voor het toevoegen van een verzekeraar kan je in onze Online Help vinden.

LET OP! Na het toevoegen van de verzekeraar zal ook het contract nog aangemaakt moeten worden bij de verzekeraar. Voor het toevoegen van een nieuw contract bij een verzekeraar kan je de instructies in onze Online Help volgen.

Door het uitvoeren van de Controle op Verzekeringsrecht zullen patiënten die hier verzekerd waren, automatisch worden overgezet naar hun nieuwe verzekeraar. Je kan de verzekeraar op niet actief zetten via de volgende stappen:

 • Ga naar [Bestand] [Verzekeraars]
 • Dubbelklik op de verzekeraar
 • Zet rechtsbovenin het veld "Actief" op "Nee"
 • Bewaar deze wijziging met F5

In januari mogen patiënten nog steeds wisselen van zorgverzekeraar en/of verzekering en is Vecozo bezig met het updaten van de verzekeringsgegevens. Om zo weinig mogelijk declaraties terug te krijgen, is het handig een COV uit te voeren bij de patiënten die in januari onder behandeling zijn in je praktijk. Hoe je een COV doet over al je actieve patiënten lees je hieronder:

 1. Klik op [Bestand], [Agenda]
 2. Klik op "Opties", "Controle op Verzekeringsrecht"
 3. Vul de velden in 4. Klik op "OK"
 5. Voeg zo nodig nog patiënten toe aan de lijst "Te controleren patiënten"
 6. Klik op "OK"
 7. Klik op het systeemcertificaat van Vecozo (te herkennen aan alleen cijfers in de naam)
 8. Klik op "OK"
 9. Vervolgens krijg je alle resultaten terug van de COV. Klik op “OK” om deze resultaten over te nemen

LET OP! Het kan zijn dat er door het uitvoeren van een COV een verzekeraar wordt toegevoegd die nog niet bekend was in je systeem. Hiervan krijg je een melding. Indien je een contract hebt met de desbetreffende verzekeraar dan dien je zelf dit contract nog toe te voegen. Voor het toevoegen van een nieuw contract bij een verzekeraar kan je de instructies in onze Online Help volgen.

Elk jaar kun je nieuwe tarieven hanteren in je praktijk en updaten de verzekeraars haar tarieven. Zelf kun je je praktijktarieven aanpassen in de codelijsten. Volg hiervoor de onderstaande stappen:


 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]
 2. Selecteer in de bovenste tabel de codelijst waarvan je de tarieven wilt aanpassen
 3. Dubbelklik in de onderste tabel op de verrichtingscode waarvan je het tarief wilt aanpassen
 4. Ga naar de tabel “Prijzen” onderin het venster “Verrichtingscode”
 5. Voeg een nieuwe regel toe met een “Vanaf datum” van 01-01-2022 en de bijbehorende prijs
 6. Sluit het venster
 7. Herhaal deze stappen voor elke code waarvan je het tarief wilt aanpassen

praktijk-tarief

LET OP!Op dit moment zijn de tarieven nog niet beschikbaar. Hou de berichtendienst in de gaten voor updates.

De tarieven voor de volgende beroepsgroepen kunnen via de tarievenupdate wizard worden opgehaald:

 • Fysiotherapie (COMPLEET)
 • Oefentherapie (COMPLEET)
 • Logopedie (COMPLEET)
 • Ergotherapie (COMPLEET)
 • Diëtetiek (Nog geen tarieven ontvangen)

Hoe de tarievenupdate werkt wordt uitgelegd in onderstaand filmpje.

! De reden dat je deze inhoud niet kunt bekijken is omdat je de marketing cookies niet hebt geaccepteerd. Accepteer de marketing cookies om de inhoud te kunnen bekijken.

Wil je liever de instructies nalezen, kijk dan in onze Online Help.

Vanwege de overgang naar het zorgprestatiemodel, zullen de contracten aangepast moeten worden met de nieuwe codelijsten. Onder het kopje "Overgang ZorgPrestatieModel GGZ" kan je alle informatie hierover terugvinden.

Voor het nieuwe jaar zul je nieuwe tarieven en eventueel nieuwe producten toegevoegd moeten worden in je codelijst. Dit kan via de volgende stappen:

 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]
 2. Dubbelklik op de codelijst voor Jeugd GGZ
 3. Ga naar tabblad “4. Zorgproducten”
 4. Dubbelklik op het aan te passen zorgproduct
 5. Klik onderin 1 keer op het declaratietraject van 2021
 6. Klik op de groene plus om een nieuw declaratietraject voor 2022 toe te voegen
 7. Vul bij het veld “Vanaf datum” de datum 01-01-2022 in en druk op de Tab-toets
 8. Er wordt nu gevraagd om het declaratietraject te bewaren. Klik op “Ja”
 9. Nu krijg je de vraag of de declaratiemomenten moeten worden overgenomen van het voorgaande declaratietraject. Klik hier ook op “Ja”
 10. Alle declaratiemomenten worden overgenomen vanuit het traject van 2021. Hier dien je dan per moment het nieuwe tarief voor 2022 in te voeren. Hierna kan je het venster sluiten
 11. Herhaal stap 4-10 voor elk zorgprofiel
 12. Herhaal stap 2-11 voor elke verschillende codelijst die je voor jeugd GGZ hebt

traject toevoegen JGGZ

Prijswijziging doorvoeren

Mocht je al zorgproducten hebben aangemaakt met een startdatum na 01-01-2022, dan dien je nog een prijswijziging door te voeren, zodat deze zorgproducten het nieuwe tarief krijgen. Het uitvoeren van een prijswijziging kun je nalezen in onze onze Online Help.

LET OP!
Declareer je maandelijks en mag je vanaf 01-01-2022 bij een lopend traject ook de nieuwe prijzen hanteren, dan dien je voor het nieuwe jaar een nieuwe behandelserie aan te maken. In de lopende behandelserie blijven de oude tarieven actief.

Voor het instellen van de juiste tarieven kun je gebruik maken van onderstaand Excel-overzicht van alle tarieven.

Overzicht

Instellen NZA-tarieven

Voordat de contracttarieven ingevoerd kunnen worden, zullen eerst de NZA-tarieven ingevoerd moeten worden. Dit kan via de volgende stappen:


Zorgprofiel 1

 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]
 2. Dubbelklik op de codelijst voor zorgprofiel 1
 3. Ga naar tabblad “3. Behandelcodes”
 4. Dubbelklik op de behandelcode voor een behandeling voor zorgprofiel 1 (code 9200)
 5. Voer onderin bij de tabel “Prijzen” een nieuwe regel in voor 2022


 6. Sluit de vensters

Zorgprofiel 2, 3 en 4

 1. Ga naar [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]
 2. Dubbelklik op de codelijst voor zorgprofiel 2, 3 en 4
 3. Ga naar tabblad “4. Zorgproducten”
 4. Dubbelklik op het aan te passen zorgprofiel
 5. Klik onderin 1 keer op het declaratietraject van 2021
 6. Klik op de groene plus om een nieuw declaratietraject voor 2022 toe te voegen
 7. Vul bij het veld “Vanaf datum” de datum 01-01-2022 in en druk op de toets
 8. Er wordt nu gevraagd om het declaratietraject te bewaren. Klik op “Ja”
 9. Nu krijg je de vraag of de declaratiemomenten moeten worden overgenomen van het voorgaande declaratietraject. Klik hier ook op “Ja”
 10. Alle kwartaaldeclaraties worden overgenomen vanuit het traject van 2021. Hier dien je dan per kwartaal het nieuwe tarief voor 2022 in te voeren. Hierna kun je het venster sluiten 11. Herhaal stap 4-9 voor elk zorgprofiel

Instellen contracttarieven

 1. Ga naar [Bestand], [Contracten]
 2. Dubbelklik op het contract waarbij de tarieven aangepast moeten worden
 3. Ga naar tabblad “2. Tarieven”
 4. Selecteer op tabblad “a. Behandelcodes” de code voor Zorgprofiel 1
 5. Voeg onderaan een nieuwe regel toe voor 01-01-2022 met het juiste tarief 6. Ga vervolgens naar tabblad “b. Zorgproducten”
 7. Selecteer op dit tabblad het juiste product met de juiste ingangsdatum
 8. Vul onderin het juiste tarief voor het geselecteerde product in
 9. Herhaal stap 7-8 voor elk product en kwartaal waar een afwijkend tarief voor is
Tarieven overnemen

Het kan zijn dat je meerdere contracten hebt waarbij dezelfde tarieven gelden. In dat geval kun je in een contract de tarieven overnemen vanuit een ander contract. Hoe je dit kunt doen kun je nalezen in onze Online Help


Prijswijziging doorvoeren

Mocht je al behandelseries met zorgproducten hebben aangemaakt met een startdatum na 01-01-2022, dan dien je nog een prijswijziging door te voeren, zodat deze zorgproducten het nieuwe tarief krijgen. Het uitvoeren van een prijswijziging kun je nalezen in onze Online Help.

Wil je het declaratienummer wijzigen zodat deze begint met het jaartal 2022, volg dan de volgende stappen.

 • Ga naar [Systeem] [Organisatie] [Systeemgegevens]
 • Ga naar tabblad "2. Declareren”
 • Vul bij het veld "Volgende declaratienummer" de waarde "20220001" in
 • Bewaar de wijziging met F5

Per 01-01-2022 vind binnen de GGZ de overgang plaats naar het nieuwe ZorgPrestatieModel. Hier hebben wij eerder een webinar aan gewijd.
Mocht je niet in de gelegenheid zijn geweest om dit webinar bij te wonen of wil je nog een keer terugkijken, klik dan op onderstaande link:
Bekijk webinar.

Er zijn uiteraard al diverse vragen over het ZorgPrestatieModel bij ons binnen gekomen. Hieronder vind je de veelgestelde vragen. Mocht je vraag er niet bij staan, dan horen we het graag.

Ja dit is nog gewoon mogelijk, als de afsluitdatum maar in 2021 ligt.

Ja dit mag. Prestaties mogen eerder worden afgesloten met afsluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ als de verwachting is dat de zorg zal doorlopen in het Zorgprestatiemodel. Als de prestatie om zorginhoudelijke redenen wordt afgesloten, dan moet de bijbehorende reguliere afsluitreden worden gebruikt. Op 31 december 2021 worden alle d(b)bc’s en Generalistische Basis-GGZ prestaties die nog niet zijn afgesloten administratief afgesloten. Zie ook ‘Afsluiting van d(b)bc’s en prestaties Generalistische Basis-GGZ ten behoeve van de overgang naar het Zorgprestatiemodel‘.

Je mag dan de DBC afsluiten per half december en een nieuwe behandelserie starten per eerste behandeling in januari. Zie ook ‘Afsluiting van d(b)bc’s en prestaties Generalistische Basis-GGZ ten behoeve van de overgang naar het Zorgprestatiemodel‘.

Deze zal handmatig aangemaakt moeten worden, aangezien er een keuze gemaakt moet worden voor Setting en Beroep. Kijk in onze Online Help voor meer informatie.

De tarieven van de zorgverzekeraars kan je in het contract van de zorgverzekeraar invoeren. Voor het invoeren van de tarieven is het wel nodig om de nieuwe codelijst voor ZPM toe te voegen aan het contract.

 • Ga naar [Bestand] [Contracten]
 • Dubbelklik op het contract
 • Ga onderin naar tabblad "c. Codelijsten"
 • Voeg een nieuwe regel toe met de nieuwe codelijst
 • Vervolgens kan je bovenin naar tabblad "2. Tarieven" om de juiste tarieven in te voeren.
 • Herhaal deze stappen voor elk contract.
Meer informatie over het aanpassen van tarieven in contracten vind je in onze Online Help..

Activiteiten en indirecte tijd bestaan niet meer in het ZPM. Het is voldoende om in de behandeling de juiste code te selecteren, extra registratie van activiteiten is niet meer nodig.

de Honos vragenlijst GGZ is niet meer beschikbaar in Intramed. Zojuist is een nieuwe revisie van de meetinstrumenten GGZ uitgeleverd, hier zijn de volgende vragenlijst op niet actief gezet: Honos volwassen / Honos 65. De Honos + (Dat is de Honos volwassen met 7 extra vragen) is nodig voor ZPM. Op basis van deze vragen wordt de zorgvraagtypering berekend. Dit is nu niet mogelijk met de huidige Honos in Intramed. Om te voorkomen dat de therapeut onterecht de Honos in Intramed invult is daarom besloten om de Honos als vragenlijst in Intramed op niet actief te zetten. Het is wel de bedoeling dat in de loop van 2022 de Honos wel weer in Intramed beschikbaar komt, maar het is nu nog niet bekend in welke vorm. Mochten therapeuten de Honos aan het dossier willen toevoegen, dan kunnen zij deze van de NZA tool printen als pdf. Kijk in onze Online Help voor meer informatie.

Voor prestaties die zijn afgesloten met de afsluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’, worden de te declareren prestaties bepaald op basis van de werkelijk geschreven minuten. De werkelijk geschreven minuten op Generalistische Basis-GGZ producten worden afgeleid volgens onderstaande tabel. De 120-minutengrens voor de prestatie ‘onvolledig behandeltraject’ vervalt. Het Generalistische Basis-GGZ product ‘chronisch’ kan niet worden gedeclareerd voor prestaties die zijn afgesloten met de afsluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’. Tijdsgrenzen in minuten van generalistische basis-ggz producten:

Prestatie Tijdsgrenzen in minuten
Onvolledig behandeltraject 0-180
Basis ggz kort 181-360
Basis ggz middel 361-600
Basis ggz intensief 601-

Het aanmaken van een nieuwe behandelepisode wordt geadviseerd, aangezien dan alles voor het ZPM nieuw in de behandelepisode staat. Er kan echter, bij doorlopende zorg, volstaan worden met enkel een nieuwe behandelserie.