Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Advies aanvragen

De Benchmarkcijfers voor fysiotherapie: Hoe staat jouw praktijk ervoor?

13 mei 2016 – De blog van onze directeur Gerard Boschman ‘Behandelindex: van sanering tot co-creatie’ heeft heel wat teweeg gebracht. De ontwikkeling van de behandelgemiddelden was niet bij iedereen algemeen bekend en kwam voor velen als een schok. Met ParaBench kun je als praktijk zelf inzicht krijgen in deze cijfers.

Deze maand brengen we o.a. de landelijke ontwikkeling van chronische en niet-chronische cliënten in beeld én tonen we de toename in behandeling van hart- en vaatziekten.

Door te benchmarken, kunnen prestaties en cijfers van fysiotherapeuten op grote schaal vergeleken worden. ParaBench is 100% voor en door fysiotherapeuten. Aan de hand van de meest recente gegevens en cijfers blikken we terug op de afgelopen periode.

Met ParaBench willen we meer inzicht geven in hoe je praktijk scoort – ook ten opzichte van andere praktijken. Hoe meer aangesloten praktijken (op dit moment een kleine 500), hoe beter het geschetste beeld. In totaal gaat het om meer dan 300.000 patiënten / 335.494 klachten in 2015. De cijfers van ParaBench, worden overigens nooit gedeeld met zorgverzekeraars.

Behandelgemiddelde blijft dalen

Met onze laatste publicatie in 2015 (‘Behandelindex: van sanering tot co-creatie’) hebben we blijkbaar heel wat teweeg gebracht. De daling van de behandelgemiddelden was niet bij iedereen bekend en inzichtelijk. Vergeleken met de vorige publicatie, is het cijfer van 2015 aangepast. Hierin is nu ook het laatste kwartaal opgenomen (zie figuur 1).

PB Afbeelding 1

Figuur 1. Ontwikkeling behandelgemiddelden

Wat we zien is dat het laatste kwartaal de cijfers duidelijk beïnvloedt, omdat er dan nog veel behandelingen afgerond worden. De cijfers zijn daarom iets minder negatief dan in de vorige publicatie, maar desondanks is er wel een duidelijk dalende trend te zien.

Trends binnen de fysiotherapie

We zoeken altijd naar trends binnen de fysiotherapie. De gegevens in ParaBench geven ons inzicht in heel veel zaken en zorgen ervoor dat we ‘al’ je vragen kunnen beantwoorden. Zo kunnen we proberen uit te vinden welke klachten er meer bij mannen of bij vrouwen voorkomen. Zijn er zaken die sneller herstellen bij mannen of juist bij vrouwen? Wat zijn de verschillen tussen bepaalde chronische klachten? Alles is per geregistreerde diagnosecode te onderscheiden. Dus ben je ergens nieuwsgierig naar? Schroom niet om het ons te vragen!

ParaBench

Figuur 2.  Aantal zittingen niet chronisch

In grafiek 2 is een weergave te zien van zittingen bij niet chronische klachten. Als je dit percentage van 100% aftrekt, hou je het aantal chronische klachten over. Daar zien we een aantal bijzondere zaken. Het aantal patiënten met chronische klachten neemt iets toe. Dat lijkt logisch gezien de demografische ontwikkelingen. Er is ook nauwelijks verschil tussen het aantal mannen en vrouwen met chronische klachten. Echter, als je de vertaalslag maakt naar het aantal zittingen die er gegeven worden per patiënt, dan valt op dat mannen blijkbaar gemiddeld meer zittingen nodig hebben dan vrouwen bij een chronische klacht.

Kijken we naar de totale patiëntenpopulatie (figuur 3), dan is heel goed zichtbaar dat er relatief veel meer vrouwen in behandeling zijn voor chronische klachten. Eén van de verklaringen hiervoor is dat er sowieso meer vrouwen onder behandeling zijn bij de fysiotherapeut. Ongeveer 58% van de patiënten is vrouw.

ParaBench

Figuur 3. Verdeling mannen/vrouwen chronisch

Zoals vermeld kunnen we in ParaBench heel gedetailleerd bepaalde klachten uitdiepen. Omdat hart- en vaataandoeningen een aanzienlijk aandeel uitmaken van het totaal aantal klachten én omdat er steeds meer aandacht komt voor de zorg van de fysiotherapeut in de behandeling van deze aandoeningen, hebben we deze uitgelicht (Figuur 4).

ParaBench

Figuur 4. Zittingen / patiënten met hart- en vaataandoeningen

Ongeveer 2,1% van het totaal aantal patiënten komt in 2015 voor de behandeling van hart- en vaatziekten bij de fysiotherapiepraktijk. En dat percentage groeit bovendien nog met de jaren (van 1,7% in 2013 naar 2,1% in 2015). Alhoewel het niet zichtbaar is in deze grafiek, zijn het binnen dit percentage meer mannen dan vrouwen die in behandeling bij de fysiotherapeut zijn. Daarnaast valt uit ParaBench af te lezen dat er per patiënt ongeveer 27 zittingen worden gegeven in de behandeling van deze klachten. Hierdoor vormt het aandeel hart- en vaatziekten op het totaal aantal zittingen binnen de fysiotherapie iets meer dan 5%.

ParaBench

Figuur 5. Behandelingen hart- en vaataandoeningen naar leeftijd

Als we vervolgens de behandelingen van patiënten met hart- en vaatziekten uitsplitsen in verschillende leeftijdscategorieën, zien we onder vrijwel alle leeftijden een langzame afname in het aantal behandelingen. Alleen de leeftijdscategorie onder de 18 jaar fluctueert. Dit heeft er mede mee te maken dat deze groep klein is.

ParaBench blijft verder ontwikkelen en we zijn nog beter in staat om allerlei doorsnedes te maken. Daarom bij deze de oproep om vooral aan te geven welke gegevens je graag inzichtelijk wilt krijgen. Stuur ons gerust je verzoek!

Meer informatie

Voor meer informatie over ParaBench klik hier.