Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Advies aanvragen

e-Excercise lage rug beschikbaar in MijnZorgApp

23 april 2019 – Goed nieuws! Na de wetenschappelijk onderbouwde e-Exercise knie & heup artrose module is nu ook de e-Exercise lage rug module beschikbaar in MijnZorgApp. Het onderzoeksteam van e-Exercise verricht onderzoek naar de toegevoegde waarde van blended therapie bij verschillende aandoeningen met als doelen: bevorderen van therapietrouw, het ondersteunen van een duurzame gedragsverandering en bevorderen van gezond beweeggedrag. Met subsidie van SIA RAAK-Pro is fysiotherapeut, docent en onderzoeker Drs. Tjarco Koppenaal aan het promoveren op het onderzoek naar blended therapie bij aspecifieke lage rugklachten.

“Als vervolg op de succesvolle uitkomsten uit het onderzoek van blended therapie bij knie & heup artrose zijn wij in juli 2018 een vervolgonderzoek gestart naar de toegevoegde waarde van blended therapie bij aspecifieke lage rugklachten. Het is een groot project waarin ik vooral kijk naar de effectiviteit op onder andere fysiek functioneren en kosteneffectiviteit. Mijn collega-promovendus Drs. Remco Arensman richt zich op de effectiviteit ten aanzien van therapietrouw. De basis is bij dit onderzoek niet anders dan bij het onderzoek e-Exercise knie & heup artrose. Wij hebben alleen lering getrokken uit het voorgaand onderzoek en de verbeteringen meegenomen in de opzet van dit onderzoek.”

 

Verdeling in testgroepen en risicoprofielen

“Aan het onderzoek werken 55 fysiotherapiepraktijken, 110 fysiotherapeuten en inmiddels 125 patiënten mee. Het aantal deelnemende patiënten moet nog verdubbelen om de juiste conclusies te kunnen trekken”, geeft Koppenaal aan. “De deelnemende praktijken zijn verdeeld in twee onderzoeksgroepen. De ene helft praktijken geeft gebruikelijke zorg conform de KNGF-richtlijn en de andere groep via het e-Exercise lage rugpijn protocol, waarbij een smartphone app geïntegreerd wordt in de face-to-face zorg. Binnen het e-Exercise protocol wordt een onderverdeling gemaakt naar het risicoprofiel van de patiënt op het ontwikkelen van persisterende lage rugpijn. En de blended behandeling wordt hierop aangepast/gepersonaliseerd. Er wordt hierbij een onderverdeling gemaakt in drie risicoprofielen, waar de blended therapie wordt aangepast aan de hand van het risicoprofiel. Wij volgen de patiënten 2 jaar. Dit lijkt lang, maar voor de juiste onderzoeksresultaten is het belangrijk om te weten wat het effect is op de lange termijn. Er vinden meetmomenten plaats bij 3, 12 en 24 maanden.”

 

Meetindicatoren

“Er wordt onder andere gekeken naar het fysiek functioneren van de patiënten in beide onderzoeksgroepen en de (zorg-)kosten die lage rugpatiënten voor hun rugpijn in twee jaar tijd maken. De betrokken fysiotherapeuten voeren de behandelingen uit en mijn collega-promovendus Remco Arensman en ik voeren de metingen uit. Dit met als doel om erachter te komen of e-Exercise lage rugpijn oftewel blended zorg bij patiënten met lage rugpijn vergelijkbare, slechtere of betere resultaten behaald dan de gebruikelijke zorg op de verschillende uitkomstmaten.”

 

Verwachtingen uitkomsten onderzoek

Koppenaal verwacht dat mensen met aspecifieke lage rugklachten door blended zorg beter functioneren op de korte termijn. Op de lange termijn is de verwachting dat mensen door hun betere zelfmanagement beter kunnen omgaan met recidieven, doordat de app ervoor zorgt dat een patiënt beter in staat is zichzelf te managen. Hierdoor kan het volgens Koppenaal naar verwachting ook leiden tot minder zorgkosten of secundaire kosten als gevolg van arbeidsverzuim of productiviteitsverlies. “Het doel is dat de blended therapie, therapietrouw bevordert. De grootste uitdaging voor de fysiotherapeut is een duurzame, adequate gedragsverandering bewerkstelligen. Door blended zorg en het integreren van de smartphone app binnen de face-to-face zorg kan een fysiotherapeut, door de informatie die de patiënt in de app verzamelt, de patiënt in de face-to-face zorg beter coachen en de zorg personaliseren naar de patiënt. Hierdoor kan een patiënt in de thuissituatie actief met zijn klachten aan de slag.“

 

Kracht van blended zorg

“Het integreren van de smartphone applicatie in de face-to-face zorg is de kracht van e-Exercise. Hierdoor kan een fysiotherapeut gepersonaliseerde zorg en ondersteuning aanbieden in de thuissituatie, 24-7 ondersteuning bieden en daarnaast werken aan gegevensverzameling. Op basis van deze gegevens kan een fysiotherapeut vervolgens weer evalueren en de zorg verder personaliseren.”

 

Vergoedingsmodel blended zorg

“Het doel is het leveren van goede zorg. Samen met de beroepsgroep, zorgverzekeraars en initiatieven als Zorg1 wordt nu gekeken wat een goed verdienmodel is voor dit soort zorg. De onderzoeksresultaten worden mede hiervoor gebruikt. Het financieringsmodel is net als de zorg zelf, continu in beweging.”

 

Overige e-Exercise onderzoeken

“Naast het onderzoek van de werking van blended therapie bij aspecifieke lage rugklachten, is mijn collega Mark van Tilburg gestart met een pilotversie voor het onderzoek naar blended therapie bij nek- en schouderklachten. Daarnaast zal in de toekomst er ook een module e-Exercise bij SOLK-klachten komen. Dit onderzoek loopt op zijn eind en wordt dan ook opgenomen in MijnZorgApp.”

 

e-Exercise Lage Rug in MijnZorgApp

“De e-Exercise module voor aspecifieke lage rugklachten is al beschikbaar gesteld binnen MijnZorgApp. Binnen de e-Exercise lage rug module worden patiënten in drie risicoprofielen ingedeeld. Afhankelijk van het profiel wordt er een op maat programma geboden” sluit Koppenaal af.

 

MijnZorgApp proberen

Benieuwd geworden naar de mogelijkheden van MijnZorgApp? Als je hier MijnZorgApp aanvraagt krijg je een gratis proefperiode van 30 dagen. Je betaalt dan alleen de verzendkosten voor de berichten die je verstuurd.

Meer informatie

De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van e-Exercise producten wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Hogeschool Utrecht, het UMC Utrecht, de Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie, Fontys Paramedische Hogeschool en het Nivel. Het onderzoeksteam van e-Exercise voert onafhankelijk onderzoek uit en publiceert haar resultaten in wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen en op symposia. Opgedane kennis en producten worden geïntegreerd binnen het onderwijs en in MijnZorgApp. e-Exercise Lage Rug is alleen beschikbaar in MijnZorgApp en kan niet los afgenomen worden. Kijk ook even op de algemene site van e-Exercise voor meer informatie.