Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Start de keuzehulp

De focus verleggen van kwantiteit naar kwaliteit

16 oktober 2017 – Binnen de huidige behandelsystematiek bestaat een financiële prikkel tot overbehandelen. Fysiotherapeuten worden immers beloond voor het uitvoeren van een behandeling en niet voor het resultaat dat alle behandelingen bij elkaar de patiënt uiteindelijk oplevert. Dat moet anders, vinden verschillende zorgverzekeraars en fysiotherapeuten. Daarom wordt druk geëxperimenteerd met zorgproducten, waarbij patiënten per behandeltraject worden gedeclareerd.

Zorg1 introduceert als een van de eerste dergelijke zorgproducten. De organisatie wil een platform bieden om de behoeften van patiënten, ondernemende zorgverleners en zorgverzekeraars op elkaar aan te laten sluiten. Zorg1 werkt daarvoor samen met professionals in de zorg en verschillende zorgverzekeraars. VGZ is een van de zorgverzekeraars die al werkt met de zorgproducten van Zorg1. Monique Schmidt, innovatiemanager bij VGZ: “Een fysiotherapeut moet gedreven worden door het eindresultaat voor zijn patiënt en niet door het aantal behandelingen dat hij uitvoert. Wij willen, als financier in het zorglandschap, ons geld inzetten op een manier die de kwaliteit waarborgt. Door de declaratiefocus te verleggen van kwantiteit naar kwaliteit, kunnen we daarvoor zorgen. Met zorgproducten die zijn ontwikkeld op basis van gedegen onderzoeken, die aantonen dat de onderzochte zorgproducten effect hebben én dat ze de patiënt blijer maken.”

Transparante zorg
Hoe werkt dat in de praktijk? Stel, een patiënt heeft een knieklacht en komt daarmee bij een fysiotherapeut. Nu begint de zorgverlener vaak direct met behandelen, zonder dat vooraf is vastgesteld wat voor soort en hoe veel behandelingen de patiënt gaat krijgen. Bij een zorgproduct is van tevoren al duidelijk hoe het behandeltraject eruitziet. Het traject is volledig afgestemd op de wensen en behoeften van de patiënt en omvat een vaste (minimale) set aan meetinstrumenten. De fysiotherapeut formuleert samen met de patiënt concrete doelen waar naartoe wordt gewerkt tijdens het traject. “Door van tevoren meetinstrumenten en doelen vast te stellen, maken we de zorg én de meerwaarde voor de patiënt weer inzichtelijk”, vindt Jan Ypinga, zorginkoper Paramedisch bij CZ. Ook CZ werkt met Zorg1 en start in oktober van dit jaar met de eerste zorgproductpilots voor lage rugklachten en COPD. “De transparantie die werken met zorgproducten met zich meebrengt, zorgt er bovendien voor dat de eerste- en tweedelijnszorg beter met elkaar kunnen samenwerken. Zo draait de zorg straks meer om de patiënt, in plaats van het aanbod van de individuele zorgaanbieders.”

Tijd- en kostenbesparing voor de therapeut
Veel fysiotherapeuten staan echter nog sceptisch tegenover de nieuwe benadering. De ‘oude’ benadering is immers een simpele rekensom: voer je twee keer zo veel behandelingen uit, dan verdien je ook twee keer zo veel geld. Maar er zijn meer manieren om patiënten te helpen, dan alleen door hen in de praktijk te behandelen. “Met zorgproducten worden fysiotherapiepraktijken uitgedaagd om die manieren te vinden”, ondervindt Jelle Jouwsma, commercieel directeur van FysioHolland. Zijn organisatie werkt sinds kort met Zorg1. “Met zorgproducten wordt efficiëntie en kwaliteit beloond. Dat levert de patiënt en de fysiotherapeut veel op. Waarom zou een patiënt het hele traject met de fysiotherapeut op de praktijk moeten doorlopen, terwijl hij tegenwoordig heel veel zelf kan doen met online apps, zoals de HWO-AfsprakenApp van Intramed? Daarmee kan de patiënt met zijn behandeltraject bezig zijn op het moment dat het hem uitkomt en de fysiotherapeut werkt een stuk efficiënter. Uiteindelijk zorgt dat voor minder herhalend werk, meer tijd voor de patiënt, minder administratie en de mogelijkheid om de kwaliteit van zorgverleners optimaal te benutten. Bovendien verhoog je de kwaliteit van de behandeling, doordat je sneller tot de kern van het probleem komt.”

Ook Samuel Schampers, directeur van Fysiotherapie Rotterdam, ziet veel in de voordelen van blended behandelen. Zijn organisatie experimenteert, net als FysioHolland, met de zorgproducten van Zorg1. “Online apps bieden patiënten de mogelijkheid om op ieder moment van de dag, op basis van betrouwbare informatie, aan hun klachten te werken. Therapeuten krijgen op hun beurt de mogelijkheid om zo veel mogelijk hands-on met die patiënt bezig te zijn. De techniek gaat snel en biedt veel voordelen voor patiënten én therapeuten. Maar in de huidige behandelsystematiek wordt het gewoonweg niet gestimuleerd om daar gebruik van te maken.”

Een lange adem
Met zorgproducten spelen verzekeraars en zorgverleners in op de veranderingen die al een aantal jaren plaatsvinden, zegt Schampers. “De rol van de fysiotherapeut is de afgelopen jaren al veranderd. Het draait niet meer om kortstondig behandelen van een klacht, maar veel meer om begeleiding naar herstel. Met zorgproducten spelen we daar op in, alleen kost het tijd voordat iedereen zich dat realiseert. Eerst moet de angst voor verandering worden overwonnen. Een angst die begrijpelijk is met alle veranderingen die we de afgelopen decennia hebben meegemaakt. Fysiotherapeuten voelden zich onder druk gezet door zorgverzekeraars en de overheid. Maar als die angst overwonnen is, over een jaar of vijf, werkt de hele markt op deze manier.”

Schmidt (innovatiemanager VGZ) is het met Schampers eens en beseft ook dat er tijd overheen gaat voordat zorgproducten op grote schaal worden omarmd. “Innovaties die substantiële veranderingen teweeg brengen, botsen nu eenmaal met gewoontegedrag en kosten tijd om te adopteren. Daarom zorgen we voor draagvlak voordat we een weg bewandelen, onder meer met pilots, en worden de vernieuwingen aangedragen door de behandelaars zelf voordat we de pilots rondom de zorgproducten verder opschalen.”

Meer informatie?

Naast software ontwikkelen voor de paramedische zorg, zijn wij voor veel organisaties en partijen een waardevolle gesprekspartner in besluitvormingsprocessen of voor nieuwe initiatieven. Daarom hebben we in september jl. een magazine uitgebracht; INTRAMED. Met dit magazine willen we inzage geven in de projecten waar wij bij betrokken zijn geweest of waarin wij geloven.

Meer informatie over Zorg1 vind je op de website.

Heb je het magazine niet ontvangen?
Bekijk de digitale versie óf vraag een hardcopy versie aan via info@intramed.nl.