Gezocht voor NVLF-project: logopedisten die willen bijdragen aan meer efficiency van de eerstelijns logopedist

7 december 2020 – In november is de NVLF een project gestart dat zich richt op de gebruiksvriendelijkheid van het EPD Intramed. Binnen dit project wordt gekeken naar het huidige gebruik van Intramed en naar mogelijkheden voor optimalisatie van het EPD. Het project maakt (volgend op o.a. oprichting van een speciale EPD-focusgroep, richtlijnherzieningen en het bijdragen aan de implementatie van deze richtlijnen) onderdeel uit van een groter doel. Namelijk het verbeteren van de productiviteit van de logopedist.

De afgelopen jaren zijn logopedisten steeds meer tijd gaan besteden aan de administratie en het verantwoorden van de geleverde zorg. Uit het kostenonderzoek van 2019/2020 blijkt dat dit een negatieve invloed heeft op de productiviteit van de eerstelijns logopedist. De tijd aan indirecte patiëntenzorg (niet declarabel) neemt toe en de tijd die aan directe patiëntenzorg wordt besteed (declarabel) neemt af.

Door eerdere inspanningen heeft een eerste verbeterslag plaatsgevonden in (het gebruik van) de EPD-software van onder meer Intramed. Het gewenste resultaat is hiermee echter nog niet bereikt omdat het niet voldoende gericht was op de individuele verschillen tussen gebruikers.

Het is aannemelijk dat de administratietijd verder kan worden teruggebracht door logopedisten te ondersteunen bij het goed en efficiënt gebruiken van Intramed. Daar richt dit project zich op. Er zal onder meer een voor- en nameting, een gesprek met een mede-ontwikkelaar van Intramed en een onderdeel scholing plaatsvinden.

Voor dit project is de NVLF op zoek naar huidige gebruikers (met een logopedische achtergrond) die:

  • momenteel werkzaam zijn in de 1e lijn.
  • in de periode december 2020 tot mei 2021 in de mogelijkheid zijn bij een aantal online-bijeenkomsten aan te sluiten en de voorbereiding hiervoor te doen.
  • beschikken over een (werkende) internetverbinding met daarop de mogelijkheid tot deelname aan een bijeenkomst op Teams of Zoom.

Ben je geïnteresseerd? Dan kun je je aanmelden door te mailen naar daphnevanboekel@outlook.com (projectleider bij NVLF). Vermeld hierin je voor- en achternaam, leeftijd, jaren werkervaring en  werksetting.

Praktische zaken
Binnen dit project worden de maatregelen aangehouden die door het RIVM zijn opgesteld.  De bijeenkomsten zullen dus online plaatsvinden. Voor zowel de aanwezigheid bij de bijeenkomsten als de voorbereiding daarop geldt een vergoeding.