Hoe een goede behandelrelatie houvast biedt in onzekere tijden

18 maar 2021auteur: Gerard Boschman, executive director bij Intramed

 

In de eerste maanden van de coronacrisis moesten alle fysiotherapiepraktijken de deuren sluiten. Gelukkig is dat inmiddels verleden tijd, maar dat betekent niet dat het in stand houden van de behandelrelatie weer vanzelf gaat. Afspraken worden vaker afgezegd doordat patiënten bij lichte verkoudheidsklachten al thuis moet blijven. Daarnaast zijn sommige mensen bang, waardoor ze een afspraak liever uitstellen. In beide gevallen leidt dit tot een breuk in de behandelrelatie en dat komt de fysiotherapeutische zorg niet ten goede. Voor zowel therapeut als patiënt is het zaak om deze onzekere tijd zo goed mogelijk door te komen. Hoe je dat doet en welke rol de behandelrelatie hierin speelt, vertel ik in deze blog.

Gerard Boschman

Grip op het behandeltraject
De behandelrelatie heeft als doel om een patiënt in het zicht te houden en erop toe te zien dat iemand de zorg krijgt die hij nodig heeft. Als een patiënt een afspraak afzegt, loop je een contactmoment mis. Als het vervolgens lastig is om weer in contact te komen, verlies je grip op het behandeltraject. Hierdoor heb je als therapeut minder zicht op hoe het met iemands fysieke gesteldheid is en welke zorg hij nodig heeft. Daarnaast wordt de drempel voor het maken van een nieuwe afspraak voor patiënten groter. Mensen denken eerder ‘ach, het gaat wel weer’ en wachten langer voor ze weer aan de bel trekken. Het gevolg? Klachten worden erger en er is een langer behandeltraject nodig, of zelfs een intensievere behandeling. Voor de patiënt is dit vervelend, want het duurt langer voor hij van zijn klachten af is. Daarnaast brengt het extra kosten met zich mee en vraagt het meer capaciteit van de betreffende fysiotherapeut. Zeker dit laatste vormt een probleem, aangezien er in 2021 veel inhaalzorg wordt verwacht.

“De behandelrelatie is in deze onzekere tijd
de enige houvast voor therapeut én patiënt”

Altijd een nieuwe afspraak
Het is belangrijk dat fysiotherapeutische zorg juist nu zoveel mogelijk doorgang vindt. Zo wordt voorkomen dat de hoeveelheid inhaalzorg straks onnodig groot wordt én zo krijgen patiënten de zorg die ze nodig hebben. Het in stand houden van de behandelrelatie is cruciaal om dit te realiseren. Voorkom daarom te allen tijde dat deze een breuk oploopt. Zegt een patiënt af? Zet de afspraak dan bij voorkeur om in een online consult. In veel gevallen is dit een legitieme vervanging van de fysieke afspraak. Als therapeut blijf je in contact met de patiënt en kun je de behandeling voortzetten. Is een online consult geen optie? Zorg er dan voor dat er een nieuwe afspraak wordt gemaakt, zodat de patiënt in het zicht blijft en de kans afneemt dat klachten verergeren. Lukt het toch niet om direct een nieuwe afspraak te maken? Dan is het fijn als je beschikt over een afsprakensysteem dat je een reminder geeft voor het inplannen van een afspraak. Dan verdwijnt iemand in ieder geval niet volledig van de radar.

De uitdaging wordt natuurlijk groter als je als fysiotherapeut zelf thuis moet blijven vanwege klachten. Natuurlijk kun je een deel van de consulten online doen, maar dit is lang niet altijd een optie. Zeker niet als je voor langere tijd niet naar de praktijk kunt komen. Schakel in dat geval zoveel mogelijk hulp in van collega’s. Ook in deze situatie is de vuistregel: zorg ervoor dat je een afspraak altijd omplant of dat je een nieuwe afspraak maakt. In de tussentijd kun je patiënten oefeningen meegeven via een specifieke huiswerkoefeningen-app en hen zo motiveren om thuis aan hun herstel te werken.

Houvast
De behandelrelatie is in deze onzekere tijd de enige houvast voor fysiotherapeut en patiënt. Wees je er bewust van dat patiënten dit niet altijd beseffen. Zorg er daarom voor dat je altijd vinger aan de pols houdt bij de patiënt. Niet alleen om nu zoveel mogelijk zorg te kunnen blijven verlenen, maar vooral omdat dit de patiënt ten goede komt.