Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Start de keuzehulp

INTRAMED. magazine met minister Bruno Bruins (VWS)

28 november 2018 – ‘Voorkomen is beter dan genezen en fysiotherapeuten spelen hier een belangrijke rol in’.

Een deel van de zorg die nu in ziekenhuizen geleverd wordt, kan prima door fysiotherapeuten worden gegeven, vindt Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). “Vaker behandelen in de eerste lijn bespaart geld en zorgt ervoor dat patiënten dichter bij huis behandeld kunnen worden. De fysiotherapeut zit, als eerstelijns zorgverlener, vaak het dichtst op de patiënt.”

Welke rol gaat VWS in zijn algemeenheid spelen in het verminderen van de lasten en het verlagen van de kosten in de zorg? En hoe ziet het ministerie dit bij de tak fysiotherapie in het bijzonder?

“De kosten van de zorg stijgen hard; als we geen maatregelen nemen, gaat een steeds groter deel van het inkomen van mensen op aan zorg. Daarom heb ik recent het hoofdlijnenakkoord ‘medisch-specialistische zorg’ gesloten. Deze overeenkomst is een combinatie van aan de ene kant het beheersen van de uitgaven en aan de andere kant het borgen van de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg op de lange termijn. Een belangrijk onderwerp van het akkoord is voor iedere patiënt zorg kunnen bieden op de juiste plek, door de juiste zorgverlener. We hebben hier dan ook bewust over gesproken met fysiotherapeuten. Zij kunnen tenslotte een deel van de zorg overnemen van ziekenhuizen. De administratieve lasten moeten elk jaar minder worden, het gevoel van fysiotherapeuten is daarbij leidend, zij moeten in het dagelijks werk ervaren dat ze minder tijd kwijt zijn aan onzinnige klusjes.”

 

‘De regie ligt bij de patiënt’, zei u eerder, tijdens een interview met Volkskrant. Waarom is het zo belangrijk dat zorginformatie transparant gemaakt wordt? En in hoeverre moet deze informatie worden gedeeld, vindt u?

“Iedereen kan vanaf 2020 over zijn of haar eigen medische gegevens beschikken. Dit gaat gebeuren aan de hand van een eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Het is vervolgens aan de mensen zelf of, en met welke, zorgverlener de informatie wordt gedeeld. Ik persoonlijk ben van mening dat een betere gegevensuitwisseling misverstanden tussen zorgverleners over bijvoorbeeld medicijngebruik kan voorkomen. En dat de snelheid en de effectiviteit van zorgverlening hiermee verhoogd kan worden.”

 

Hoe kijkt u aan tegen de verschuiving van tweede naar eerstelijns zorg? En welke rol speelt de fysiotherapeut hier in? U heeft bijvoorbeeld aangegeven dat u mooie kansen ziet voor een fysiotherapeut bij pre- en postoperatieve zorg bij (bv.) een heup- of knieoperatie.

“Een deel van de zorg die nu in ziekenhuizen geleverd wordt, kan inderdaad ook prima door andere zorgverleners worden gegeven. De huisarts verwijst al steeds vaker patiënten naar de fysiotherapeut in plaats van naar het ziekenhuis. Vaker behandelen in de eerste lijn bespaart geld en zorgt ervoor dat patiënten dichter bij huis behandeld kunnen worden.”

 

De financiering is nu gescheiden. Hoe gaat VWS deze ontwikkelingen stimuleren?

“Wij gaan de komende tijd samen met zorgverzekeraars, patiënten en andere zorgverleners het gesprek aan om deze ontwikkelingen van zorg op de juiste plek, door de juiste zorgverlener verder te stimuleren. Het belang van samenwerken is hierbij essentieel, daarom gaan we ook continu het gesprek aan.”

 

Er zijn veel ontwikkelingen in de zorg op het gebied van ICT, waardoor veel zorgverleners door de bomen het bos soms niet meer zien. Welke stappen zou een fysiotherapeut als eerste moeten nemen om voldoende op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen?

“De belangrijkste tip die ik kan geven is: leer van elkaar en ga kijken bij praktijken die innovatie al volop inzetten. In Nederland hebben we vaak de neiging om zelf het wiel uit te willen vinden, maar er zijn ook al veel goede voorbeelden beschikbaar. Kijk samen met de patiënt waar behoefte aan is. Als ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maken we ook samen met zorgverleners, patiënten, verzekeraars en bedrijven afspraken om innovatie in de zorg te stimuleren.”

 

Welke rol ziet u weggelegd voor e-Health? Meer contact op afstand, maar wel op maat.

“Door snel gaande technologische ontwikkelingen kan er momenteel voor iedereen een plaats- en tijdsonafhankelijke behandeling aangeboden worden. Denk bijvoorbeeld aan instructievideo’s, beeldbellen met de fysiotherapeut en oefenen met virtual reality-programma’s. Hier hebben zowel de patiënt als de fysiotherapeut baat bij.”

 

Hoe kijkt u aan tegen het veranderen van leefstijlen, ter voorkoming of verbetering van gezondheidsproblemen? En welke rol speelt de fysiotherapeut volgens u in het veranderen van de leefstijl en de mindset van patiënten?

“Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. En naar mijn idee dienen fysiotherapeuten hier ook een belangrijke rol in te spelen. Daarom heb ik samen met staatssecretaris Paul Blokhuis onlangs bekend gemaakt dat er volgend jaar aanvullende maatregelen in het basispakket komen. Zoals de gecombineerde leefstijlinterventie. Dit biedt mogelijkheden voor fysiotherapeuten om ook aan de slag te gaan met de leefstijl van mensen, door ze meer te laten bewegen en gezonder te laten leven. Fysiotherapeuten kunnen hier dan ook direct mee aan de slag.”

 

Welk advies zou u, als minister voor Medische Zorg en Sport, willen geven aan toekomstige of startende fysiotherapeuten? Hoe kunnen zij zich het beste voorbereiden op (de zorg van) de toekomst?

“De fysiotherapeut zit, net als andere zorgverleners, in de eerste lijn, vaak dichtbij de patiënt. In samenwerking met andere zorgverleners kunnen fysiotherapeuten daarom ook een deel van de zorg uit het ziekenhuis overnemen. Belangrijk is eveneens om als fysiotherapeut stil te staan bij een specialisatie. Met welke andere zorgverleners ga je samenwerken? En op welke doelgroep ga je je richten? De belangrijkste vraag om over na te denken is echter: hoe houd ik plezier in mijn werk? Met passie voor het vak en voldoende motivatie kun je als zorgverlener tenslotte het meest voor de ander betekenen.”

 

Quotes:

‘Als we geen maatregelen nemen, gaat een steeds groter deel van het inkomen van mensen op aan zorg’

 

‘Een deel van de zorg die nu in ziekenhuizen geleverd wordt, kan prima door andere zorgverleners worden gegeven’

Waarom dit magazine?

Naast software ontwikkelen voor de paramedische zorg, zijn wij voor veel organisaties en partijen een waardevolle gesprekspartner in besluitvormingsprocessen of voor nieuwe initiatieven. Met dit magazine willen we inzage geven in de projecten waar wij bij betrokken zijn geweest of waarin wij geloven.

Heb je het magazine niet ontvangen? Bekijk hier de digitale versie óf vraag een hardcopy versie aan via info@intramed.nl.