Intramed versie 9.14 (inclusief build 25) beschikbaar

22 september 2020 – Intramed versie 9.14 (inclusief  een kleine update d.d. 6-10-2020, genaamd build 25) is  beschikbaar. Deze versie kent weer diverse verbeteringen en vernieuwingen. Een aantal zaken lichten we graag even uit. De complete lijst met wijzigingen vind je in de releasenotes verderop in dit bericht.

Download versie 9.14  (incl. build 25)

Nieuw in Intramed versie 9.14 (inclusief  build 25)

VOOR ALLE BEROEPSGROEPEN

Nieuwe URL’s voor de online diensten van VECOZO
VECOZO heeft wijzigingen doorgevoerd omdat zij migreren naar een nieuwe omgeving per 1 oktober. Wij hebben hiervoor aanpassingen gedaan aan de URL’s in deze versie.

Wij zorgen ervoor dat alle klanten bij Intramed Online over zijn op deze versie voor 1 oktober zodat de diensten van VECOZO ook na deze datum blijven werken.

Mocht je niet bij Intramed Online zitten dan is het belangrijk dat je vóór 1 oktober update naar Intramed versie 9.14, anders kun je geen COV meer uitvoeren of online declareren bij VECOZO.

Recht op verwijdering uit Intramed
Met het ingaan van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan een patiënt verzoeken om zijn gegevens te verwijderen uit jouw administratie (Recht op verwijdering). Maar als medisch dienstverlener heb je ook te maken met de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), die je verplicht om een medisch dossier bij te houden én minimaal 20 jaar te bewaren. En dan zijn er ook nog de financiële gegevens, waarvoor een bewaartermijn van minimaal 7 jaar geldt.

In principe is de praktijk verplicht de gegevens te verwijderen als een patiënt daarom verzoekt. Wij hebben zorgvuldig uitgezocht, wat dit voor Intramed betekent. En we komen tot 3 scenario’s:

 • een patiënt verzoekt om verwijdering van alleen de medische gegevens (dit is nu mogelijk in Intramed).
 • een patiënt verzoekt om verwijdering van alle gegevens
  • Dit kan alleen als aan alle verplichte bewaartermijnen is voldaan. Deze functionaliteit wordt later gebouwd.
 • een patiënt heeft niet om verwijdering gevraagd.
  • Zijn gegevens worden (automatisch) verwijderd na de verschillende verplichte bewaartermijnen. Deze functionaliteit wordt later gebouwd.

Voorbereidingen inzage medisch dossier
In de volgende versie van Intramed en het patiëntportaal wordt het proces om als patiënt je eigen medisch dossier in te zien verder geautomatiseerd. Intramed heeft daar in deze versie al voorbereidingen voor getroffen.

Twinfield
Bij het importeren van Twinfield betalingen wordt voortaan ook het Twinfield-memoriaaldagboek (met de code: MEMO) gecontroleerd op nieuwe boekingen sinds de vorige import. Van elke boeking wordt gecontroleerd of deze is afgeletterd met een declaratie. Bovendien wordt er een extra controle gedaan of deze memoriaalboeking niet afkomstig is uit Intramed zelf.

In 9.14 build 25
Door een wijziging in Intramed werden boekingen uit kas- en/of bankboeken, als deze bestonden uit meer of minder dan twee boekingsregels, niet meer geïmporteerd vanuit Twinfield.

Dit hebben we opgelost en voortaan worden de boekingen weer volledig verwerkt bij het importeren van betalingen uit Twinfield.

VOOR FYSIOTHERAPIE
In Intramed is voortaan de diagnosecode “009363 – Covid-19” beschikbaar in het selectiescherm “Selecteren diagnosecode”.

In 9.14 build 25
De CSI codelijst is geüpdatet naar de laatste versie. De volgende codes zijn toegevoegd:

 • 018- COPD risicogroep B2, startjaar
 • 019- COPD risicogroep B2, onderhoudsjaar
 • 020- COVID-19 herstelzorg
 • 021- VerlengdeCOVID-19 herstelzorg

VOOR MSZ
In het declaratiebestand werd rubriek 0612 “Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder” verkeerd gevuld in versie 9.13. Dat is in deze versie opgelost.

Meer informatie

De complete inhoud van deze versie vind je
in de uitgebreide documentatie in de proactieve help.

Het installatiebestand Intramed versie 9.14 en de releasenotes kun je hier downloaden.

Als je werkt met Intramed Online, word je automatisch geüpdatet naar de nieuwste versie.
Wil je zo snel mogelijk gebruik maken van Intramed versie 9.14, dan kun je een verzoek indienen.

Heb je een andere hostingprovider, dan kun je daar de aanvraag doen.