Intramed versie 9.30

30 mei 2023 – Het is zover! De nieuwste versie van Intramed (versie 9.30) is voor jou beschikbaar. Ook in deze versie staan verbeteringen rondom het declaratieproces en het patiëntportaal centraal. Zo helpen we je om declaraties zo vlot mogelijk in te dienen en je behandeltijd zo efficiënt mogelijk te benutten.

 

Webinar over de nieuwe functionaliteiten

Na iedere nieuwe versie van Intramed geven we een webinar. Hier vertellen we je niet alleen over de nieuwe mogelijkheden – we laten ook zien hoe de vernieuwing binnen een groter werkproces werkt. Zo kun je de nieuwe mogelijkheden sneller en gemakkelijker implementeren in jouw praktijk.

Schrijf je in voor het webinar

Download versie 9.30

Belangrijkste verbeteringen in versie 9.30

Patiëntportaal 

Eerder hebben we gecommuniceerd dat we dit jaar een aantal verbeteringen doorvoeren rondom het patiëntportaal (onderdeel van Intramed Compleet). In versie 9.29 hebben we al een aantal verbeteringen doorgevoerd en ook in deze versie hebben we dat gedaan:  

 • Als je gebruikmaakt van online vragenlijsten, dan kun je vanaf nu een patiënt via e-mail eraan 

herinneren dat er nog een vragenlijst ingevuld moet worden (dit punt is ook uit de quickwins survey gekomen). 

 • Het proces rondom het valideren van het e-mailadres van een patiënt is veranderd. Voortaan dienen patiënten al tijdens de inschrijving het e-mailadres te verifiëren. Zo weet je zeker dat het juiste e-mailadres bij de patiënt is geregistreerd. Dit is wel zo veilig! 
 • Het aanmaken van een account voor het patiëntportaal voor bestaande patiënten is versimpeld.  

Declaratieproces 

In deze versie zijn weer diverse verbeteringen doorgevoerd om het aantal afgewezen declaraties te verminderen: 

 • Wanneer bij een jaarovergang een vervolgbehandelserie wordt aangemaakt op een hoofdbehandelserie waarin een indicatiecode gebruikt is waarbij het maximum aantal behandelingen nog niet bereikt is, werd in de vervolgbehandelserie geen rekening gehouden met overgebleven ruimte. De behandelingen op de nieuwe behandelserie konden daardoor worden afgekeurd. Voortaan wordt bij het aanmaken van een vervolg behandelserie gecontroleerd of er nog ruimte is op de vorige. Als er nog ruimte is, dan wordt het veld ‘Max aantal:’ automatisch met het overgebleven aantal gevuld. Ook blijft in dat geval de indicatiecode hetzelfde in de vervolg behandelserie. 
 • Als behandelingen met binnenkomst ‘Via verwijzer’ werden gedeclareerd naar verzekeraars,  werd bij de gegevenscontrole getoetst of het ZVL-soort (het eerste deel van de AGB-code) van de verwijzer geregistreerd was in Intramed. Als dat niet zo was, konden de behandelingen onder die behandelserie toch gedeclareerd worden met als gevolg dat ze werden afgekeurd door zorgverzekeraars. Voortaan worden de betreffende behandelingen niet meer meegenomen in het declaratiebestand totdat het ZVL-soort van de verwijzer geregistreerd is. 
 • Bij het aanmaken van baliefacturen en facturen met een eigen bijdrage werden sinds de vorige versie een aantal controles overgeslagen. Ook hielden declaraties met een eigen bijdrage de status ‘wordt opgebouwd’. Deze zaken zijn in deze versie hersteld. 

Quick wins 

Naar aanleiding van de eerdere survey hebben we in deze versie de eerste quick wins opgepakt: 

 • Met stip op 1!
  Voor het kunnen declareren naar zorgverzekeraars moeten gegevens over de verwijzer meegestuurd worden in het declaratiebestand. Om declaratiefouten zoveel mogelijk te voorkomen is het erg belangrijk dat de gegevens zo betrouwbaar en actueel mogelijk zijn. Daarom hebben we het toevoegen van een arts een stuk eenvoudiger gemaakt en zorgen we bovendien dat via het AGB-register van Vektis jouw gegevens betrouwbaar en actueel zijn. Dubbele of foutieve invoer wordt daarmee beperkt en de data is altijd actueel. 
 • Een lang gekoesterde wens is om een melding te krijgen als de patiënt jarig is. Voortaan wordt een icoon getoond met de tekst ‘Verjaardag’ in de schermen ‘Behandelepisode’,  ‘Behandelserie’ en ‘Behandeling’ als de patiënt op de huidige dag jarig is. 
 • Heb je briefontwerpen die je niet meer gebruikt? Vanaf deze versie kun je ze inactief maken. 
 • In diverse lijsten kun je gegevens als ‘Niet actief’ markeren. Denk bijvoorbeeld aan een gepensioneerde huisarts, een abonnementsvorm of handeling die je niet meer gebruikt en afgesloten behandelseries en -episodes. Via het filter ‘Actief’ kun je de niet-actieve gegevens toch zichtbaar maken in de lijst. Als je het scherm sluit, werd de filterinstelling bewaard. Wanneer je de volgende keer de lijst opende, zou je vergeten kunnen zijn dat ook de niet-actieve gegevens zichtbaar zijn. Dat zorgde soms voor veel zoekwerk en een verkeerde keuze. Voortaan worden bij het openen van diverse lijsten alleen actieve gegevens getoond (het filter ‘Actief’ is aangevinkt). Je kunt het filter nog steeds uitzetten, maar die instelling wordt niet bewaard bij het sluiten van het scherm. 

 

Overige verbeteringen 

 • Sinds de vorige versie is het registreren en (financieel) verwerken van een niet nagekomen afspraak veel gebruiksvriendelijker geworden. Vanaf deze versie is dit ook direct zichtbaar in de agenda zonder dat je de afspraak hoeft te openen

Performance verbeteringen 

Ook in deze versie hebben we weer gewerkt aan de performance (snelheid) van Intramed: 

 • Wanneer je een behandeling crediteert via het scherm ‘Gedeclareerde zaken’, kon je de sortering wijzigen door op een kolomtitel te klikken. Het sorteren kon vervolgens lang duren. De lijst wordt voortaan op een andere, meer logische manier gesorteerd, waardoor je de sortering zelf niet meer hoeft te wijzigen. 
 • Als de internetverbinding erg slecht is (1 streepje) zal de verbindingsindicator rechtsonder, in de vernieuwde online omgeving voortaan een rode achtergrondkleur hebben. Een slechte internetverbinding kan ervoor zorgen dat Intramed traag is. Kijk hier voor tips om de internetverbinding te verbeteren

Nieuwe Intramed versie 

Vanaf de nacht van 30 op 31 mei worden onze klanten die met Intramed Online/Compleet werken, overgezet naar de nieuwe versie. De klanten die de versie zelf installeren, kunnen deze nu downloaden vanaf onze website. Uitgebreide informatie over alle nieuwe functionaliteiten in deze versie lees je hier.

Ben jij een Mac gebruiker? Vergeet dan niet je workspace te verversen, zodat jij de nieuwste versie kunt gebruiken.

Met vriendelijke groet, 

Team Intramed  

 

Tip: 

Vanaf dit jaar presenteren we de nieuwe mogelijkheden niet alleen via de releasenotes, maar ook via een webinar. Je hebt daarmee de mogelijkheid om de nieuwe functionaliteiten in werking te zien en direct vragen te stellen. Via deze link kun je je inschrijven voor het webinar. Kun je er niet live bij zijn? Schrijf je toch in, dan krijg je na afloop automatisch de herhaling toegestuurd. 

De complete inhoud van deze versie vind je
in de uitgebreide documentatie op Intramed Expert (het kenniscentrum van Intramed).

Het installatiebestand Intramed 9.30 en/of de releasenotes downloaden

Als je werkt met Intramed Online, dan word je automatisch geüpdatet naar de nieuwste versie.

Heb je een andere hostingprovider, dan kun je daar de aanvraag doen