Motivational interviewing en persoonlijke zorg online

18 augustus 2020 – Door: Wibo Langeveld – Motivational Interviewing Coach & Trainer

 

Een therapeut vertelde over een 70+ cliënt:

 “Mijn cliënt heeft al een heel leven achter zich, hij is goed in staat om te weten wat goed is voor zijn gezondheid. Ik wil hem faciliteren met als doel dat hij zelfstandig verder kan met wat hij wil bereiken”.

 

Hiermee laat deze therapeut zien dat hij gelooft in de kracht van de cliënt en heeft hij de motivatie om de cliënt te willen empoweren.

Dat een cliënt zijn gezondheid zelf wil managen past in deze tijd en past ook bij de tijdsgeest van de juiste zorg bieden op de juiste plek. Persoonlijke zorg online past daar goed bij en levert daar een bijdrage aan.

 

Toon empathie
Bij Motivational Interviewing ben je als therapeut voortdurend nieuwsgierig naar wat jouw cliënt zelf weet, kan en wil doen aan zijn of haar gezondheid.
Bij Motivational Interviewing is het tonen van empathie belangrijk. De non-verbale communicatie is hier voor een groot deel bepalend in. Bedenk dat jouw cliënt jouw mimiek uitvergroot ziet op het scherm en viceversa. Door in te gaan op wat je ziet, vergroot je de overeenkomsten tussen jou en jouw cliënt.
Tegelijkertijd is het belangrijk de noodzakelijke discrepantie tussen jou en jouw cliënt te bewaken om hiermee ook de persoonlijke effectiviteit te vergroten van jouw cliënt.

Inzetten van Motivational Interviewing
Het inzetten van Motivational Interview (MI), ontwikkeld door Miller & Rollnick , is gebaseerd op gelijkwaardigheid en samenwerking tussen jou als therapeut en jouw cliënt. Het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en vrijheid van gedragskeuze zijn uitgangspunten die aansluiten bij de mogelijkheden van persoonlijke zorg online.
MI is geen methode maar een natuurlijke houding met bijpassend gedrag van de therapeut.

Therapeut als coach
De coachende houding die je als therapeut hebt binnen MI, is van nature gericht op autonomie van jouw cliënt en zijn of haar zorgvraag. De informatie die je als therapeut deelt, is aanvullend op deze eigen behoefte en het resultaat.
Als coachende therapeut veroordeel en interpreteer je niet. Je geeft alleen terug wat jij ziet, ook non-verbaal. Dit vergroot de interactie tussen jou en je cliënt.

Bij de coachende houding past ook, dat jouw cliënt zichzelf kan leren onderzoeken, oefeningen zelf uit kan voeren en zelf naar verbetering kan zoeken. Uiteindelijk wil je dat jouw cliënt het gevoel ervaart: “Ik kan het zelf”.

Weerstand
Bij weerstand tegen verandering van gedrag bij jouw cliënt, is het van belang dat je als therapeut mee beweegt en ingaat op de herkenning van de weerstand, onderzoekt wat de reden is en hoe het met de intrinsieke motivatie is gesteld. Hierna kan je verder samenwerken aan verbetering.

Nieuwe ervaring
Zowel voor jou als therapeut als voor je cliënt is een online consult een nieuwe ervaring. Besteed voldoende aandacht aan hoe het is voor jouw cliënt en deel ook jouw gedachten en gevoelens hierover. Neem de tijd om dit te onderzoeken en ontdek welke manier voor jou en jouw cliënt het beste werkt.

Wees zoveel mogelijk je natuurlijke zelf, ga niet ineens anders doen dan je gewend bent.

Conclusie
Online consults zijn een belangrijk middel om nu en in te toekomst de therapeutische zorg uit te kunnen breiden en verder te verbeteren.

Het levert een bijdrage aan de empowerment en zelfmanagement van de cliënt en zorgt hiermee dat je als therapeut een bijdrage levert aan de juiste zorg op de juiste plek.

Voorbeelden Motivational Interviewing vragen

  • Beschrijf uw huidige situatie eens?
  • Wat wenst u te bereiken en wanneer bent u tevreden?
  • Hoe beïnvloeden uw klachten uw dagelijks leven?
  • Kunt u laten zien voor de camera bij welke activiteiten u beperkt bent?
  • Wat verwacht u tijdens uw herstel van mij als therapeut?
  • Wat bent u bereid om zelf aan uw klachten te gaan doen?
  • Wat heeft u tot op heden zelf gedaan om te herstellen?
  • Welke verbeteringen ziet u?
  • Vanuit mijn therapeutisch oogpunt bezien is het verstandig om meer te bewegen, hoe kijkt u hier zelf naar?
  • Welke informatie/begeleiding heeft u nog nodig om verder te komen?