De persoonlijke gezondheidsomgeving: dit betekent MedMij voor de GGZ

21 januari 2021 – Persoonlijke gezondheidsomgevingen spelen een steeds grotere rol in de zorgsector. Cliënten willen vaker inzicht in hun gezondheidsgegevens en zoeken naar grip op hun data. Dit wordt ook ondersteund door onze wetgeving: er is wettelijk bepaald dat een cliënt gratis digitaal een uittreksel moet kunnen krijgen van zijn dossier. Dit vindt nu veelal plaats via diverse patiëntportalen of via beveiligde e-mail. De Nederlandse overheid standaardiseert dit medisch gegevensverkeer tussen patiënt en zorgverlener via het afsprakenstelsel MedMij.

Voor de GGZ geldt deze wetgeving natuurlijk ook. Daar bovenop wordt MedMij als standaard gehandhaafd in de loop van 2021. Maar wat houdt MedMij nu precies in? En wat moet je regelen? In dit artikel geven we antwoord op deze en andere vragen en leggen we uit waar Intramed je bij kan helpen.

Wat is MedMij?
MedMij is de standaard voor het veilig uitwisselen van medisch inhoudelijke gegevens tussen cliënt en zorgverlener. Gezondheidsgegevens komen veilig samen in een door de cliënt gekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Hierdoor kan iedere cliënt beschikken over zijn of haar eigen gezondheidsgegevens in één omgeving. Op deze manier stimuleert MedMij de digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en cliënten en creëert het vertrouwen dat deze uitwisseling op een veilige en gebruiksvriendelijke manier gebeurt. MedMij zorgt voor een efficiëntieslag, waardoor er minder fouten gemaakt worden, dubbele gegevensinvoer wordt voorkomen en kostenreductie plaatsvindt.

Waarom is deze standaard bedacht?
Het voornaamste doel van MedMij en PGO’s is om de regie meer bij de burger te leggen. Deze heeft middels een PGO immers meer inzicht in zijn of haar gezondheidsgegevens en kan besluiten om informatie wel of niet te delen met een zorgverlener. Dit traject is al eerder uitgerold in de tweedelijnszorg. Het streven is om alle zorgverleners aan te sluiten die onder de BIG-registratie vallen, zodat zij makkelijk en veilig informatie kunnen uitwisselen. Zorgverleners krijgen op deze manier een completer beeld van de cliënt. Denk hierbij aan sociale context, maar ook aan metingen die cliënten zelf doen. Dankzij deze informatie wordt er betere én passende zorg geleverd.

Wat is een PGO?
Een persoonlijke gezondheidsomgeving is een digitale omgeving waarin alle zorginformatie over een cliënt samenkomt. Dit kun je vergelijken met een app. Cliënten kunnen vervolgens zelf uittreksels maken van eigen gezondheidsinformatie of zorginhoudelijke gegevens en correspondentie meenemen naar een andere zorgverlener. Let op: een PGO is geen medisch dossier. Cliënten krijgen geen inzage in de persoonlijke notities van zorgverleners. Door de koppeling met meerdere zorgverleners wordt er uiteindelijk toegewerkt naar een omgeving waarmee gepersonaliseerde diensten worden geleverd. Zo kan een psycholoog bijvoorbeeld een beter persoonlijk behandelplan opstellen, door de combinatie van (extra) gegevens die de cliënt beschikbaar stelt.

Wat zijn de voordelen voor jou?
Een PGO levert in deze eerste fase vooral voordelen op voor de dienstverlening richting de cliënt. Een PGO zorgt er immers voor dat cliënten beter zijn geïnformeerd en zich meer betrokken voelen. Zij kunnen meer informatie inzien en bijvoorbeeld voorafgaand aan een consult vragen voorbereiden. Jij krijgt eveneens snel informatie door; zowel van andere zorgverleners als van de cliënt zelf. Deze combinatie zorgt ervoor dat je een completer beeld hebt van de situatie van de cliënt en beter passende zorg kunt leveren. Hoe meer zorgverleners zich aansluiten, hoe completer de PGO en dus ook de zorg zal worden. Tot slot is de verwachting dat PGO’s je administratieve taken nog verder verminderen, doordat bijvoorbeeld ook vragenlijsten ingevuld kunnen worden en in Intramed terechtkomen.

Waar kun jij nu al voor zorgen?
Hoe eerder je start, hoe beter je bent voorbereid. Allereerst is het belangrijk dat je dossiers goed op orde zijn. Hiernaast heb je het UZI servercertificaat nodig, dat zorgt voor de aansluiting met de gemeentelijke basisadministratie. Tot slot heb je Intramed Compleet of Intramed Online nodig om MedMij te ontsluiten; op een eigen omgeving is deze ontsluiting te kostbaar.

Vanuit Intramed kan je vervolgens alle patiënt- en dossiergegevens beschikbaar stellen voor cliënten die een aanvraag doen vanuit een PGO. Deze gegevens staan immers al in Intramed. Op deze manier heb je hier bijna geen omkijken naar. Deze ontwikkeling wordt nu landelijk uitgerold en zal eind 2021 gereed zijn binnen Intramed.

Werk je nog niet in onze online omgeving? Wij helpen je graag, neem contact met ons op.
info@intramed.nl of 0182 – 621 191