Recht op verwijdering patiëntgegevens uit Intramed

19 november 2020 – Met het ingaan van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan een patiënt verzoeken om zijn gegevens te verwijderen uit jouw administratie (Recht op verwijdering).

Maar als medisch dienstverlener heb je ook te maken met de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), die je verplicht om een medisch dossier bij te houden én minimaal 20 jaar te bewaren. En dan zijn er ook nog de financiële gegevens, waarvoor een bewaartermijn van minimaal 7 jaar geldt.

In principe is de praktijk verplicht de gegevens te verwijderen als een patiënt daarom verzoekt. Wij hebben zorgvuldig uitgezocht, wat dit voor Intramed betekent.

En we komen tot 3 scenario’s:

 1. Een patiënt verzoekt om verwijdering van alleen de medische gegevens.
  Dit is nu mogelijk in Intramed (vanaf versie 9.14). Lees hier hoe je dat doet.
 2. Een patiënt verzoekt om verwijdering van alle gegevens.
  Dit mag alleen aan alle bewaartermijnen is voldaan. Deze functionaliteit wordt nog gebouwd.
 3. Een patiënt heeft niet om verwijdering gevraagd.
  Zijn gegevens worden (automatisch) verwijderd na de verschillende verplichte bewaartermijnen. Deze functionaliteit wordt later gebouwd, maar we houden er al wel rekening mee. Dit wil zeggen:

  • financiële gegevens na 7 jaar
  • medische gegevens na 20 jaar
   Deze bewaartermijn gaat in vanaf de laatste wijziging in het dossier. Er zijn uitzonderingen waardoor de gegevens bewaard blijven (bijvoorbeeld als de informatie belangrijk is voor familie, of in geval van een juridisch conflict). In dit geval moet je aangeven dat gegevens niet verwijderd mogen worden.Een patiënt heeft niet om verwijdering gevraagd.