Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Advies aanvragen

Blended behandelen heeft de toekomst

4 september 2017 – Het blended behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat is veelbelovend, bewijst onderzoek. Een integratie van face-to-face coaching en een online beweegprogramma voor mensen met artrose aan de heup en/of knie, laat vergelijkbare effectiviteit zien als reguliere fysiotherapie, terwijl het behandelgemiddelde substantieel lager lag.

Digitaal werken is de toekomst. Ook in de zorg. Daarom startte de onderzoeksgroep van Prof. Dr. Cindy Veenhof in samenwerking met het NIVEL en Tilburg University in 2013 een onderzoek naar het effect van e-Exercise bij patiënten met artrose aan de heup en/of knie. 208 patiënten in de leeftijd van 40 tot 80 jaar met artrose, gekenmerkt door een inactieve leefstijl, werden in twee groepen verdeeld. De ene helft werd volgens de reguliere fysiotherapie behandeld: altijd een face-to-face behandeling in de praktijk. De andere helft volgde een blended behandeling: deels samen met de fysiotherapeut, deels thuis met behulp van het online beweegprogramma. Via de website kregen mensen 12 weken lang wekelijks gepersonaliseerde beweegopdrachten, oefeningen en informatiemodules. De inlog portal voor de patiënt en de fysiotherapeut zorgde ervoor dat de face-to-face begeleiding en het online beweegprogramma één geheel vormden, waardoor het aantal fysieke behandelingen aanzienlijk kon worden teruggeschroefd.

Minder behandelingen nodig

Om de belangen van alle betrokken partijen mee te nemen, is het onderzoek samen met patiënten, fysiotherapeuten en experts als zorgverzekeraars opgezet, vertelt prof. dr. Cindy Veenhof, hoogleraar Klinische Gezondheidswetenschappen (in het bijzonder Fysiotherapiewetenschap) bij het UMC Utrecht. Gedurende het onderzoek, hebben deze partijen dan ook regelmatig geëvalueerd en waar nodig verbeteringen aangebracht. Het onderzoek, waarin patiënten een jaar lang werden gevolgd, wees uit dat blended therapie een vergelijkbare effectiviteit heeft als reguliere fysiotherapie, vertelt ze. “Beide groepen ervoeren minder klachten in hun dagelijkse functioneren, hadden minder pijn, waren minder snel moe en vonden hun kwaliteit van leven verbeterd.”

Het grote verschil in blended behandelen ten opzichte van reguliere fysiotherapie zit hem in de keren dat de patiënt fysiek bij de fysiotherapeut aanwezig moet zijn, vertelt onderzoeker en fysiotherapeut Corelien Kloek. “Voorheen hadden patiënten gemiddeld twaalf behandelingen nodig in de vorm van face-to-face coaching. Bij het gebruik van e-Exercise is dat aantal teruggeschroefd naar vijf behandelingen. Het online beweegprogramma stimuleerde patiënten om zelfstandig thuis aan de slag te gaan, met hetzelfde resultaat.” Deze digitale behandelmethode past in de ontwikkelingen en maakt patiënten zelfredzamer. De patiënten die deelnamen aan het onderzoek, vonden dat erg prettig. “Met name de video’s met oefeningen en informatie vonden zij een grote meerwaarde. Geen onzekere zoektochten meer op internet, maar betrouwbare informatie op maat; altijd en overal beschikbaar.”

e-Exercise

! De reden dat je deze inhoud niet kunt bekijken is omdat je de marketing cookies niet hebt geaccepteerd. Accepteer de marketing cookies om de inhoud te kunnen bekijken.

Gemak voor de patiënt

Blended therapie geeft patiënten niet alleen meer verantwoordelijkheid, maar stimuleert eveneens om thuis aan de slag te gaan, vertelt onderzoeker Corelien Kloek. Met als gevolg dat klachten afnemen of draaglijker worden. “Onze benadering is zo functioneel mogelijk en geïmplementeerd in de eigen leefstijl, door bijvoorbeeld fietsen, tuinieren of wandelen.” Gedeeltelijk digitale therapie is daarom niet alleen geschikt voor patiënten met vergevorderde klachten aan het bewegingsapparaat, maar ook voor patiënten met beginnende klachten. “Vanuit de stepped care gedachte kunnen we met een onbegeleid (instap)programma proberen te voorkomen dat de klachten erger worden. Mocht dit niet afdoende zijn, dan wordt uiteraard een intensiever behandelplan ingezet, met meer coaching van de fysiotherapeut.”

Aansluitende businessmodellen

De reacties onder de deelnemende fysiotherapeuten waren wisselend. Kloek: “Een deel was meteen enthousiast en gebruikte de blended therapie als uithangbord voor de praktijk. Een ander deel had meer tijd nodig om deze nieuwe behandelvorm te omarmen. Het vergt toch een andere manier van omgaan met de patiënt. Ook was er angst voor het teruglopen van de financiën.” Begrijpelijk scepticisme, vindt de onderzoeker. “Daarom willen we volgend jaar vervolgonderzoek doen naar geschikte businessmodellen. Modellen die de fysiotherapeuten door de gedeeltelijk online behandeling meer tijd geven om zich tijdens de fysieke behandeling op de patiënt te richten en tegelijkertijd de inkomsten op peil te houden.” Samen met Zorg1 onderzoeken Kloek en Veenhof wat de mogelijkheden zijn om e-Exercise voor een vast bedrag als (onderdeel van een) zorgproduct aan te bieden.

Daarnaast loopt een vervolgonderzoek naar de effecten van blended therapie bij lage rugklachten, vertelt Kloek. “Lage rugpijn is een van de meest voorkomende fysiotherapeutische klachten. Ook hier zien we veel potentie in een integratie van fysiek behandelen en een online beweegprogramma. Binnen dit onderzoek kijken we hoe we de blended zorg kunnen laten aansluiten op het risicoprofiel van de patiënt.”

Stimuleren van zelfredzaamheid

Betekent dit dat het blended behandelen bij alle diagnosegroepen kan worden ingezet? “Ja”, concludeert Kloek voorzichtig. Het effect van blended behandelen is niet gerelateerd aan het type klacht, maar heeft veel meer te maken met persoonskenmerken van de patiënt. Per patiënt moet gekeken worden in welke mate online zorg kan worden toegepast, om zo optimaal gebruik te maken van de integratie van verschillende behandelvormen. Veenhof is het met haar eens: “Er is bijvoorbeeld zoveel variatie in complexiteit van klachten. De behoeftes van de individuele patiënt blijven daarom altijd centraal staan. De uitkomst van het artrose-onderzoek, vijf in plaats van twaalf fysieke behandelingen, is dan ook geen norm, maar een indicatie. Binnen het e-Exercise onderzoek zagen we qua behandelgemiddelde een range tussen twee en twaalf behandelingen. Momenteel ontwikkelen we een instrument waarmee we kunnen inschatten welke patiënt minder vaak of juist vaker in de praktijk moet komen.”

Het onderzoek naar en de doorontwikkeling van het beweegprogramma e-Exercise wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw, het Reumafonds en KNGF.

Meer informatie

Naast software ontwikkelen voor de paramedische zorg, zijn wij voor veel organisaties en partijen een waardevolle gesprekspartner in besluitvormingsprocessen of voor nieuwe initiatieven. Daarom hebben we in september jl. een magazine uitgebracht; INTRAMED.
Met dit magazine willen we inzage geven in de projecten waar wij bij betrokken zijn geweest of waarin wij geloven.

Heb je het magazine niet ontvangen?
Bekijk de digitale versie óf vraag een hardcopy versie aan via info@intramed.nl.