Update Zorgprestatiemodel GGZ

19 oktober 2021 – Er is de afgelopen weken veel gebeurd rondom het Zorgprestatiemodel voor de GGZ. Zo zijn een aantal spelregels rond het Zorgprestatiemodel definitief gemaakt door de officiële partijen die zich bezighouden met het Zorgprestatiemodel.

Zo is er bepaald dat EPD leveranciers in drie fases zaken mogen opleveren. Dit heb je wellicht al meegekregen via de nieuwsbrieven vanuit het Zorgprestatiemodel.

  1. Registratiegedeelte (verplicht vanaf 1 januari 2022)
    Het registratiegedeelte zal in Intramed versie 9.21 zijn opgenomen. Deze versie wordt in december uitgeleverd.
  2. Declareren (verplicht vanaf 1 april 2022)
    Wij leveren in februari de versie uit waarmee je kunt declareren volgens de nieuwe declaratiestandaard.
  3. Aanleveringen (zoals DIS, NZA en wachtlijst module) (vanaf 1 juli 2022)
    Hier zullen we later over communiceren als duidelijk is wanneer we de aanlevermodules gaan uitleveren.

Dus concreet kun je als GGZ praktijk vanaf december de agenda’s voor 2022 plannen en vanaf februari kun je declareren conform het Zorgprestatiemodel.

In november informeren we je over het inrichten van je administratie, de registratie van je consulten en het declaratieproces.