Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Start de keuzehulp

Vooruitblik Intramed versie 8.9.5

13  maart 2017 – In mei verwachten we de relatief kleine Intramed versie 8.9.5 uit te leveren. In deze versie gaan we verder met de ontwikkelingen voor de JeugdGGZ, de MSZ (Medisch Specialistische Zorg) en lossen we een paar andere zaken op.

JeugdGGZ

Meerdere varianten van de declaratiestandaard JW303 worden ingebouwd. Het gaat hierbij om de JW303d: het kunnen declareren van een percentage van de trajectprijs en om het kunnen declareren van een maandbedrag. Daarnaast worden er voorbereidingen gedaan voor de overgang van het bestandsformaat “EI” naar “XML” voor declaraties.

MSZ

We realiseren de DIS-export MSZ. Daarnaast zorgen we er voor dat de zorgvraagindexgegevens per DBC vastgelegd kan worden, i.p.v. per behandelepisode. Hiermee worden de verplichte gegevens op het juiste niveau vastgelegd.

Overig

Er is een probleem geconstateerd met betrekking tot de controle op verzekeringsrecht (COV).
In sommige situaties duurt het relatief lang voordat het resultaat van de COV terugkomt in Intramed. Dit probleem wordt gecorrigeerd.

In Intramed versie 8.9.5 wordt het mogelijk om binnen documentbeheer een document aan te maken waarbij een typering kan worden meegegeven zodat documenten nog makkelijker te herkennen zijn. Ook kunnen ze gerubriceerd worden met een filter en kunnen de documenten nu op datum gesorteerd worden.

In de Nivel export logopedie worden een aantal onvolkomenheden gecorrigeerd m.b.t. verplichte rubrieken. Aanleveringen naar Nivel worden afgewezen omdat deze rubrieken verkeerd zijn gevuld. Dit wordt ook hersteld in Intramed versie 8.9.5.

Meer informatie

Uiteraard ontvang je een bericht (via de berichtendienst van Intramed) als de versie beschikbaar is.