Intramed_deskundig_menu

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

Intramed_deskundig_menu

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

Intramed_deskundig_menu

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Gratis proberen

Wat verandert er in Intramed 9.3

18 januari 2018 – We blijven doorontwikkelen op onze software. Eind maart/ begin april komt Intramed 9.3 alweer uit, met handige nieuwe functionaliteiten, klantwensen en vereisten vanuit beroepsgroepen.

Een overzicht van de nieuwe toevoegingen:

 • De nieuwe PREM
  De huidige CQ index wordt vervangen door PREM. Externe partijen als MediQuest en Qualiview kunnen dan gekoppeld worden.
 • Eén e-mail met meerdere vragenlijsten
  Je kunt vanuit het behandeldossier meerdere vragenlijsten (klinimetrie) automatisch of handmatig toevoegen aan één e-mail. Zo ontvangt je patiënt één e-mail met hierin alle vragenlijsten.
 • Locaties kunnen koppelen aan handelingen t.b.v. analyse
  Praktijken die werken met meerdere locaties, kunnen tijdsgebonden activiteiten (Handelingen) exporteren per en met de gekoppelde locatie en ruimte. Daarmee kun je bijvoorbeeld een analyse maken van de gemaakte uren en omzet per locatie.
 • Uitgebreide export medisch specialistische zorg
  De export van de MSZ is uitgebreid. Het is nu eenvoudiger om bepaalde analyses te doen over deze gegevens.
 • Masterplan Kwaliteit in Beweging 5.0 met nieuwe meetinstrumenten
  We hebben MKIB 5.0 geïmplementeerd. Hierbij zijn ook nieuwe meetinstrumenten toegevoegd t.b.v. Claudicationet en de hogeschool Rotterdam.
 • Aanhef AfsprakenApp aangepast
  Maak je gebruik van een lange aanhef in de AfsprakenApp (bijvoorbeeld: “aan de ouders of verzorgers van + voor- en achternaam”), dan wordt dit vanaf Intramed 9.3 niet meer afgebroken na 51 tekens en volledig en correct doorgegeven aan de patiënt.
 • Intramed en Portaal wijziging
  Als je gebruik maakt van de online diensten, kun je er voor kiezen om patiënten ook voorlopige afspraken in het weekend in te laten plannen.
 • Vergoedingenoverzicht
  Als de medewerkersnummers boven de 5000 uitkomen, wordt dit vanaf versie 9.3 weer netjes weergegeven in het vergoedingenoverzicht.
 • Famed; BSN patiënt wordt niet meer verstuurd
  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven dat medical factoringmaatschappijen, zoals Famed geen BSN mogen verwerken. Famed wordt volgens de nieuwe AVG-wetgeving gezien als ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van persoonsgegevens. Een wettelijke grondslag om het BSN te verwerken ontbreekt (art 24 Wbp). Het BSN van de patiënt wordt vanaf Intramed 9.3 niet meer doorgegeven aan Famed.

GGZ

 • Jeugdhulpstatus handmatig aanpassen bij beëindiging behandeling
  Je kunt vanaf Intramed 9.3 de status ‘in behandeling’ binnen de jeugdhulp administratie handmatig wijzigen in ‘Beëindigd’. Bijvoorbeeld in het geval van een verhuizing voordat de zorg gestart is óf je cliënt komt niet meer. Je kunt dan een jeugdhulpstatus die wél in je administratie staat, na het start-bericht retour, handmatig beëindigen. De overige berichten worden dan niet langer meer verstuurd.
 • iJW2.2 voor JeugdGGZ
  Vanaf april gaat de nieuwe declaratiestandaard iJ2.2 voor de Jeugdhulp van kracht. Deze is in Intramed 9.3 geïntegreerd.