Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Advies aanvragen

Zorg1 en VGZ sluiten akkoord voor het zorgproduct lage rugklachten

16 mei 2017 – Vernieuwing in de fysiotherapie is aanstaande, richting meer transparantie en een beloning voor zinnige en innovatieve zorg. Zorg1 en VGZ hebben de afgelopen maanden een grote stap in deze richting gezet, middels de contractering van een innovatief product voor aspecifieke lage rugklachten: Back to Move.

VGZ en Zorg1 hebben het initiatief genomen om een nieuw, innovatief programma te contracteren voor cliënten met lage rugklachten: Back to Move. Hierbij combineren cliënten de fysiotherapeutische begeleiding met e-health, zoals een app met instructievideo’s van oefeningen, een online intake en een consult op afstand. Ook kunnen zij gebruik maken van het brede aanbod aan extra mogelijkheden zoals oefengroepen en bijeenkomsten gericht op voorlichting en coaching.

Back to Move is volledig afgestemd op de persoonlijke situatie, doelen en wensen van de cliënt. In nauwe samenwerking met de fysiotherapeut bepalen cliënten zelf van welke mogelijkheden van begeleiding ze gebruik willen maken om de factoren die rugpijn in stand houden aan te pakken. Cliënten werken altijd aan concrete doelen om het fysieke functioneren te verbeteren met als uiteindelijk doel om zelfstandig de klachten onder controle te kunnen houden. Om dit te bereiken staat beweging centraal.

Vernieuwend hierin zijn de profielindeling naar zorgzwaarte, vaste prijsafspraken die gemaakt zijn per traject en een vaste (minimale) set aan meetinstrumenten. Cliënten worden dus niet langer per behandeling gedeclareerd maar voor een vaste trajectprijs, met een gunstige regeling voor de cliënt. Ook levert deze vaste prijs een kans op voor fysiotherapeuten, omdat zij beloond worden voor innovatief en efficiënt werken. Op deze manier streeft Zorg1 naar meer inzicht en sturing op kwaliteit en kosten. Daarnaast zorgt het registreren van een vast aantal metingen voor meer transparantie. Op naar een nieuwe manier van werken in de fysiotherapie!

De pilot van VGZ en Zorg1 is inmiddels van start gegaan in de regio Rotterdam, waar Fysiotherapie Rotterdam en FysioHolland actief samenwerken met lokale partners. Hiermee zetten alle partijen een grote stap naar transparante, innovatieve en betere zorg in de fysiotherapie.

Meer weten?

Kijk dan op de website van Zorg1.