Zorgprestatiemodel GGZ 2022

12 april 2021 – Per 1 januari 2022 wordt het nieuwe Zorgprestatiemodel ingevoerd.
Uiteraard zijn wij druk bezig met de voorbereiding en analyses voor de omzetting naar dit nieuwe model, zodat jij ook vanaf 2022 met Intramed kunt declareren conform dit nieuwe Zorgprestatiemodel.

Wat verandert er?
Momenteel is de productgroep leidend voor het tarief dat gebruikt wordt. Bij langdurige trajecten betekent dit, dat er pas na 365 dagen gedeclareerd kan worden (na afsluiten DBC en bij GBGGZ na afsluiten zorgproducten).
Bij het nieuwe Zorgprestatiemodel declareer je na het behandelen van een consult. Beroep, tijdsduur van een consult en het type consult bepalen dan het uurtarief.

Diverse werkgroepen hebben de afgelopen jaren aan dit nieuwe model gewerkt. Deze werkgroepen bestaan uit verschillende stakeholders zoals de koepels binnen de GGZ markt, verzekeraars, leveranciers en zorgverleners. Wij zijn goed geïnformeerd door deelnemers van deze werkgroepen.

De komst van het Zorgprestatiemodel betekent dat de bestaande Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ binnen Intramed samengaan naar het Zorgprestatiemodel. Overigens geldt dit ook voor de langdurige GGZ en forensische zorg, maar deze zijn niet relevant binnen Intramed.

Wat is de planning?
NZa geeft het volgende aan: ‘Op maandag 12 april worden regelgeving, tabellen, spelregels, concept specificaties en nog enkele andere documenten gepubliceerd op de website van het zorgprestatiemodel.’ Zie ook de informatie op www.zorgprestatiemodel.nl.

We houden je op de hoogte van de invulling rond het Zorgprestatiemodel binnen Intramed.