Online behandeling belangrijke aanvulling op bestaand zorgaanbod

Interview met Inez de Meester, praktijkhouder en Gz-psycholoog Psychologie Praktijk JIPP

 

Binnen de psychologische hulpverlening is beeldbellen met cliënten steeds meer ‘common good’. Zo werkt Psychologie Praktijk Jipp in Goes al enkele jaren met e-health toepassingen. Wij hebben aan Inez de Meester, mede-praktijkeigenaar en Gz-psycholoog gevraagd hoe zij in de praktijk omgaan met het toepassen van online zorg.

Alle medewerkers zetten online zorg in op hun eigen manier

Bij psychologie Praktijk Jipp kunnen zowel kinderen, jongeren en volwassenen terecht met verschillende soorten problematiek zoals ADHD, angststoornissen, hechtingsproblemen en stemmingsstoornissen. In de praktijk zijn 12 behandelaren werkzaam. Alle medewerkers maken in meer of mindere mate gebruik van beeldbellen en andere vormen van online zorg. Inez: “We bespreken met de betrokken collega’s en cliënt of online zorg een bijdrage biedt aan de behandeling”

Waarom heeft de praktijk gekozen om online zorg toe te passen?

“De keuze om online zorg aan te bieden, is vanuit een cliëntbehoefte ontstaan. Voor corona werkten wij al met e-health, waarbij onze cliënten ook zelfstandig thuis aan hun herstel werken. Tijdens de eerste Corona lockdown bleek dat sommige cliënten een flinke terugslag in hun behandeling zouden krijgen als zij geen therapie meer kregen. Hier is de eerste essentiële cliëntbehoefte uit voort gekomen. Nu nog steeds merken we dat veel cliënten bewust kiezen om ook online geholpen te worden.”

“Toen de praktijk weer volledig toegankelijk was voor al onze doelgroepen, zijn wij daarom consulten via beeldbellen blijven aanbieden. We geven onze cliënten een keuze: naast face to face contacten ook beeldbel mogelijkheid: een hybride aanbod. Alleen bij specifieke therapieën, waarbij we een cliënt echt moet zien, bieden we online niet als optie.”

“Online zorg kan aanvullend werken en voor tijdelijk ook de reguliere zorg opvangen, maar is geen volledige vervanging van de face to face zorg”

 

Is online zorg voor alle doelgroepen en aandoeningen geschikt?

“Bij bepaalde doelgroepen en aandoeningen werkt het heel goed, maar zeker niet in alle situaties. Ik ben van mening dat je voor bijvoorbeeld traumatherapie iemand echt moet zien. Zelf vind ik het ook lastig als het om systeemgesprekken gaat waar bijvoorbeeld het gezin of familieleden, de school en soms nog meer disciplines bij aanwezig moeten zijn.”

“Ik maak vooral gebruik van consulten via beeldbellen bij enkelvoudige lichte problematiek, bij goed functionerende volwassenen en pubers. We merken dat zeker pubers het heel prettig vinden, dan hoeven ze de deur niet uit. Maar ook onze volwassen cliënten vinden het fijn, omdat het tijd scheelt.”

Hoeveel consulten doe je via beeldbellen?

“Ik doe ongeveer 20% van mijn consulten online. Vooral voor jongere kinderen vind ik het niet echt geschikt. Enkele collega’s van mij doen soms 50% van hun consulten online. Zij zien vooral volwassenen en voeren veel gesprekken met ouders, dit kan makkelijker online.”

Heb je een voorbeeld van een therapie waar online zorg vel effect heeft?

“Er zijn meerdere therapieën waar wij via beeldbellen veel kunnen bereiken. Wat mij heeft verrast, is dat online zorg ook heel goed werkt bij een bepaalde vorm van hypnose. Ik had nooit gedacht dat dit online kon. De founder van deze vorm van hypnotherapie, een Canadese psychotherapeut, heeft mij erop gewezen dat dit juist heel goed werkt. Het blijkt dat een cliënt via beeldbellen veel sneller in hypnose komt, door in de eigen vertrouwde omgeving te zijn.”

Denk je dat online zorg de toekomst is?

“Ik geloof zeker dat online zorg een blijvend aanbod is binnen de behandeling. Er moet alleen wel goed gekeken worden wanneer wel en wanneer niet. Het kan aanvullend werken en voor tijdelijk ook de reguliere zorg opvangen, maar niet als volledige vervanging van de face to face zorg fungeren. Er gaat toch een stukje informatie verloren. Via beeldbellen is onderlinge interactie tussen bijvoorbeeld ouder en kind moeilijker waar te nemen. Ook krijg je de non-verbale communicatie minder goed mee. Bij kinderen is het daarnaast lastiger om hun aandacht vast te houden.”

Heb je nog tips voor andere zorgverleners hoe ze online zorg succesvol kunnen toepassen?

“Als je besluit om als praktijk online zorg aan te gaan bieden, zorg dan wel dat je bij elkaar in de buurt blijft om de collegiale contacten te behouden. Het is altijd fijn om bijvoorbeeld na een intake even te sparren of om een cliënt samen te bespreken. Denk daarnaast ook met elkaar mee en bespreek wat online wel en niet werkt. Er dient ook rekening gehouden te worden met differentiatie. Het is heel verschillend hoe mensen reageren. Sommige mensen hebben de discipline niet of zijn niet visueel ingesteld. Daarnaast moet je ook voor een veilige en AVG proof online omgeving zorgen”

300x300 Inez de Meester

Ineze de Meester

 

Inez de meester- beeldbellen

 

Processed with VSCO with m5 preset

‘Blended care’ via Intramed

Werk je met Intramed Compleet dan krijg je gratis extra tools voor blended care: een online cliëntenportaal, online vragenlijsten en MijnZorgApp (Start).

Informatie over Intramed Compleet

Bespreek je mogelijkheden

Wil je graag overleg over de mogelijkheden voor jouw praktijk? Plan dan een adviesgesprek om je opties te bespreken.

Plan adviesgesprek

Meer informatie over MijnZorgApp

Meer specifieke informatie, een kennisbank en klantervaringen vind je op de aparte site van MijnZorgApp

Meer info