Oproep klantpanel

Onze software moet zo goed mogelijk aansluiten bij jouw praktijk en je helpen zo efficiënt mogelijk te werken. Daarom betrekken we graag klanten bij het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde functionaliteiten of om de bedachte oplossingen te toetsen. Ook zijn we altijd benieuwd naar hoe we onze serviceverlening kunnen verbeteren. Dat kan zijn via online onderzoek (meerendeel), usertesten of co-creatie-sessies bij ons op de zaak. We hebben jouw hulp hard nodig. Denk je mee? Aanmelding verplicht je tot niets!

Ja, ik geef mij op voor het Intramed Klantpanel