Ik heb een behandeling die valt onder de OVP. Wat moet ik doen?

Dit onderwerp is te uitgebreid om hier kort te bespreken. Wij verwijzen u daarom graag naar de procedure.

Gerelateerde vragen

 • Ik wil het zorgproduct declareren. Hoe doe ik dat?

  Dit onderwerp is te uitgebreid om hier kort te bespreken. Wij verwijzen u daarom graag naar de procedure

  Lees meer
 • De behandeling was gestart als een ‘kort behandeltraject’, maar is eigenlijk toch een ‘middel behandeltraject’. Wat moet ik doen?

  Open de betreffende behandelserie op tabblad ‘1. Algemeen’. Wijzig het veld ‘Zorgproduct’ in ‘Generalistische Basis GGZ middel (BM)’. Laat daarbij het veld ‘Gestart als’ ongewijzigd (‘Generalistische Basis GGZ kort (BK)’).

  Lees meer
 • Mijn patiënt wil niet dat zijn diagnose naar het DIS gaat. Wat moet ik doen?

  Op tabblad ‘3. Bijzonderheden’ van de patiëntgegevens kunt u de voorkeur van de patiënt aangeven.

  Lees meer
 • Welke gegevens worden aangeleverd aan de Stichting Benchmark GGZ (SBGGZ)?

  Er worden een aantal algemene gegevens aangeleverd (bijvoorbeeld de AGB-code van de behandelaar) en een aantal specifieke gegevens (bijvoorbeeld de totaalscore van een meetinstrument).

  Lees meer
 • Welke gegevens worden aangeleverd aan het DBC-Informatiesysteem (DIS)?

  Op basis van een door de NZa bepaalde Minimale Dataset (MDS), worden een aantal gegevens aangeleverd aan het DIS.

  Lees meer
 • Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren bij het DIS?

  Via menu [Extra], [DIS export…] wordt het scherm ‘Gegevensaanlevering naar DIS’ geopend. Na invulling van de velden wordt een ZIP-bestand aangemaakt. Dit bestand kunt u vervolgens naar het DIS sturen.

  Lees meer
 • Hoe kan ik zorgproducten registreren?

  Dit onderwerp is te uitgebreid om hier kort te bespreken. Wij verwijzen u daarom graag naar de procedure

  Lees meer
 • Wat is het verschil tussen de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ?

  Sinds 1 januari 2014 is de eerstelijns psychologische zorg vervangen door de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Van de patiënten die in de GBGGZ worden behandeld, is de stoornis van lichte tot matige, niet complexe aard.

  Daarnaast is er de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ), die bestemd is voor patiënten met matige tot ernstige klachten. Het kan ook zijn dat er is sprake is van een combinatie van meerdere stoornissen/diagnoses.

  Lees meer
 • Hoe kan ik ROM-data registreren en aanleveren bij de Stichting Benchmark GGZ?

  Als u zich heeft aangemeld bij het SBGGZ en Intramed PLUS heeft, kunt u in uw verslaglegging meetinstrumenten gebruiken die ROM-gegevens genereren. In Intramed is een SBGGZ-export beschikbaar.

  Lees meer