Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren bij het DIS?

Via menu [Extra], [DIS export…] wordt het scherm ‘Gegevensaanlevering naar DIS’ geopend. Na invulling van de velden wordt een ZIP-bestand aangemaakt. Dit bestand kunt u vervolgens naar het DIS sturen.

Zorgaanbieders in de GGZ zijn op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) verplicht gegevens aan te leveren aan het DIS. Er is geen frequentie-verplichting, maar u moet op regelmatige basis gegevens aanleveren.

In Intramed is daarvoor een export opgenomen, die de benodigde gegevens automatisch bij elkaar zoekt en er een ZIP-bestand van maakt: Ga naar menu [Extra], [DIS export…]. Vul de velden in en klik op de knop “OK”. Het ZIP-bestand wordt bewaard op de locatie die u heeft ingesteld in de programma-instellingen bij het veld “Export naar:” (menu [Systeem], [Configuratie], [Programma-instellingen]).

Het is nodig dat u dit ZIP-bestand zelf uploadt met behulp van de PVM-module, die u van de website (www.disportal.nl) kunt downloaden.

LET OP: er worden alleen gegevens meegenomen van afgesloten behandelepisodes die gedeclareerd zijn.

TIP: via menu [Bestand], [DIS-zendingen], kunt u de zendingen inzien en de goedkeuring en/of de afwijzing vastleggen.

Gerelateerde vragen

 • Ik wil het zorgproduct declareren. Hoe doe ik dat?

  Dit onderwerp is te uitgebreid om hier kort te bespreken. Wij verwijzen u daarom graag naar de procedure

  Lees meer
 • De behandeling was gestart als een ‘kort behandeltraject’, maar is eigenlijk toch een ‘middel behandeltraject’. Wat moet ik doen?

  Open de betreffende behandelserie op tabblad ‘1. Algemeen’. Wijzig het veld ‘Zorgproduct’ in ‘Generalistische Basis GGZ middel (BM)’. Laat daarbij het veld ‘Gestart als’ ongewijzigd (‘Generalistische Basis GGZ kort (BK)’).

  Lees meer
 • Ik heb een behandeling die valt onder de OVP. Wat moet ik doen?

  Dit onderwerp is te uitgebreid om hier kort te bespreken. Wij verwijzen u daarom graag naar de procedure

  Lees meer
 • Mijn patiënt wil niet dat zijn diagnose naar het DIS gaat. Wat moet ik doen?

  Op tabblad ‘3. Bijzonderheden’ van de patiëntgegevens kunt u de voorkeur van de patiënt aangeven.

  Lees meer
 • Welke gegevens worden aangeleverd aan de Stichting Benchmark GGZ (SBGGZ)?

  Er worden een aantal algemene gegevens aangeleverd (bijvoorbeeld de AGB-code van de behandelaar) en een aantal specifieke gegevens (bijvoorbeeld de totaalscore van een meetinstrument).

  Lees meer
 • Welke gegevens worden aangeleverd aan het DBC-Informatiesysteem (DIS)?

  Op basis van een door de NZa bepaalde Minimale Dataset (MDS), worden een aantal gegevens aangeleverd aan het DIS.

  Lees meer
 • Hoe kan ik zorgproducten registreren?

  Dit onderwerp is te uitgebreid om hier kort te bespreken. Wij verwijzen u daarom graag naar de procedure

  Lees meer
 • Wat is het verschil tussen de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ?

  Sinds 1 januari 2014 is de eerstelijns psychologische zorg vervangen door de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Van de patiënten die in de GBGGZ worden behandeld, is de stoornis van lichte tot matige, niet complexe aard.

  Daarnaast is er de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ), die bestemd is voor patiënten met matige tot ernstige klachten. Het kan ook zijn dat er is sprake is van een combinatie van meerdere stoornissen/diagnoses.

  Lees meer
 • Hoe kan ik ROM-data registreren en aanleveren bij de Stichting Benchmark GGZ?

  Als u zich heeft aangemeld bij het SBGGZ en Intramed PLUS heeft, kunt u in uw verslaglegging meetinstrumenten gebruiken die ROM-gegevens genereren. In Intramed is een SBGGZ-export beschikbaar.

  Lees meer