Veranderingen ergotherapie, per 1 januari 2017

Ergotherapie

Toeslag screening aan huis en in een instelling
De voorwaarde dat een verwijzing van een arts noodzakelijk is om deze toeslagen in rekening te brengen, is geschrapt. Dit doet recht aan de professionaliteit van de ergotherapeut, die in staat is om te beoordelen of een behandeling aan huis of in een instelling geïndiceerd is. Dit betekent dat de prestatiecode 5002 weer gedeclareerd mag worden per 1 januari 2017.
Als je de codes in Intramed hebt verwijderd dan moet je ze weer opnieuw toevoegen. Heb je ze alleen inactief gezet, dan hoef je alleen deze status weer op actief te zetten.
Zorgverzekeraars kunnen echter die eis wel in hun contracten met de zorgaanbieders opnemen en/of in hun polisvoorwaarden opnemen.

Wijzigingen in prestatiecodes
Er zijn voor de ergotherapie een aantal wijzigingen in de prestatiecodes. Deze gaan allemaal in per 1 januari 2017. Hieronder vind je welke codes opnieuw gebruikt mogen worden en welke nieuw zijn. Lees hier hoe je nieuwe codes toevoegt, aanpast of verwijdert.

Deze codes mag opnieuw gebruikt worden:
5002     Screening Directe Toegang Ergotherapie

Deze codes zijn nieuw toegevoegd: (allemaal op basis van duur)
5003     Intake en onderzoek ergotherapie na screening
5004     Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing
5005     Screening en intake en onderzoek ergotherapie
5006     Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek
5007     Toeslag voor behandeling ergotherapie in een instelling (let op! deze is op basis van zitting)
5008     Individuele zitting kinderergotherapie
5009     Individuele zitting handergotherapie
5010     Telefonische zitting ergotherapie
5011     Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt bij ergotherapie
5012     Groepszitting voor behandeling ergotherapie van twee personen
5013     Groepszitting voor behandeling ergotherapie van drie personen
5014     Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vier personen
5015     Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vijf tot en met tien personen
5016     Groepszitting voor behandeling ergotherapie van meer dan tien personen
5017     Toeslag voor behandeling ergotherapie op de werkplek (eenmalig)
5018     Verslaglegging ergotherapie aan derden