Veranderingen fysiotherapie, per 1 januari 2017

Fysiotherapie

Een nieuw behandeltraject start met screening, intake en onderzoek
In de algemene bepalingen is per 2017 opgenomen dat een behandeltraject altijd start met screening, intake en onderzoek of met een intake en onderzoek na verwijzing. Daarna pas kunnen zittingen worden gedeclareerd. Een screening, intake en onderzoek kan wel gecombineerd worden met een zitting op één dag.
Dit betekent dat een nieuw traject altijd start met een 18xx-code.

Toeslag screening aan huis en in een instelling
De voorwaarde dat een verwijzing van een arts noodzakelijk is om deze toeslagen in rekening te brengen, is geschrapt. Dit doet recht aan de professionaliteit van de fysiotherapeut, die in staat is om te beoordelen of een behandeling aan huis of in een instelling geïndiceerd is.
Dit betekent dat de prestatiecodes 1851, 1852, 1861, 1862, 1865 en 1866 weer gedeclareerd mogen worden per 1 januari 2017. Als je de codes in Intramed hebt verwijderd dan moet je ze weer opnieuw toevoegen. Heb je ze alleen inactief gezet, dan hoef je alleen deze status weer op actief te zetten. Zorgverzekeraars kunnen echter die eis wel in hun contracten met de zorgaanbieders opnemen en/of in hun polisvoorwaarden opnemen. Het KNGF zal er bij hen op aandringen dit niet te doen.

Toeslag per patiënt
In de beleidsregel 2017 is nu opgenomen dat de toeslagen voor behandeling aan huis en in een instelling, eenmaal per patiënt, per dag in rekening mogen worden gebracht.  Hiermee is de onduidelijkheid opgelost bij welke patiënt de toeslag wel en bij welke niet in rekening mag worden gebracht.
In Intramed kun je niet aangeven of een uit-toeslag éénmalig per dag per patiënt gebruikt mag worden. Dus moet je hier zelf alert op zijn.

Groepszitting
De groepszitting is onafhankelijk gemaakt van de tijdseenheid. Daarmee loopt deze prestatiebeschrijving in de pas met alle andere. Alle prestatiebeschrijvingen zijn nu ongeacht de tijd. Dat laat echter onverlet dat bij niet-gecontracteerde c.q. onverzekerde zorg het wel mogelijk is en blijft om een langer durende groepsbehandeling in rekening te brengen. Dat moet dan wel helder zijn voor de patiënt en dus duidelijk worden vermeld op de prijslijst in de praktijk. Er is sprake van een groepszitting als twee of meer personen met een gelijk startmoment behandeld worden door één behandelaar.
Dit betekent dat de nieuw aangemaakte groepszitting codes maar één jaar geldig zijn geweest en voor deze prestaties weer nieuwe codes beschikbaar zijn.

Gesuperviseerde looptherapie
Gesuperviseerde looptherapie (Claudicatio Intermittens Fontaine 2) wordt met ingang van 2017 voor 37 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Voorwaarde is dat je verwijsdiagnose 9248 gebruikt en indicatiecode 011. Deze indicatiecode 011 zal in Intramed 8.9 zijn toegevoegd en kun je vanaf dan ook gebruiken. Bij de andere vormen van Claudicatio Intermittens blijft de bestaande methode van kracht (20 behandelingen indicatiecode 008 gevolgd door indicatiecode 001). Meer informatie over de gesuperviseerde looptherapie vind je hier.

Wijzigingen in prestatiecodes
Er zijn voor de fysiotherapie een aantal wijzigingen in de prestatiecodes. Deze gaan allemaal in per 1 januari 2017. Hieronder vind je welke codes opnieuw gebruikt mogen worden, welke nieuw zijn en welke vervallen. Lees hier hoe je nieuwe codes toevoegt, aanpast of verwijdert.

Deze codes mogen opnieuw gebruikt worden:
1851     Screening fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis
1852     Screening fysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling
1861     Intake en onderzoek fysiotherapie na screening met toeslag voor behandeling aan huis
1862     Intake en onderzoek fysiotherapie na screening met toeslag voor behandeling in een instelling
1865     Screening en intake en onderzoek fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis
1866     Screening en intake en onderzoek fysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling

Deze codes zijn nieuw toegevoegd: (allemaal op basis van zitting)
1004     Individuele zitting reguliere fysiotherapie met toeslag voor behandeling op de werkplek (eenmalig)
1204     Individuele zitting manuele therapie met toeslag voor behandeling op de werkplek (eenmalig)
1316     Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van twee personen
1317     Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van drie personen
1318     Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van vier personen
1319     Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van vijf tot en met tien personen
1320     Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van meer dan tien personen
1604     Individuele zitting bekkenfysiotherapie met toeslag voor behandeling op de werkplek (eenmalig)
1704     Lange zitting fysiotherapie voor een aantal specifieke aandoeningen met toeslag voor behandeling op de werkplek (eenmalig)
1754     Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie met toeslag voor behandeling op de werkplek (eenmalig)
1779     Individuele zitting geriatrie fysiotherapie met toeslag voor behandeling op de werkplek (eenmalig)

Deze codes zijn vervallen:
1950     Verstrekte verband- en hulpmiddelen in het kader van fysiotherapie
1311     Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 2 personen
1312     Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 3 personen
1313     Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 4 personen
1314     Groepszitting fysiotherapie voor behandeling van 5 tot en met 10 personen
1315     Groepszitting fysiotherapie van meer dan 10 personen

Voor informatie over de beleidsregel fysiotherapie 2017 verwijzen we je naar de website van het KNGF.