Veranderingen logopedie, per 1 januari 2017

Logopedie

Toeslag screening aan huis en in een instelling
De voorwaarde dat een verwijzing van een arts noodzakelijk is om deze toeslagen in rekening te brengen, is geschrapt. Dit doet recht aan de professionaliteit van de logopedist, die in staat is om te beoordelen of een behandeling aan huis of in een instelling geïndiceerd is.
Dit betekent dat de prestatiecodes 4051, 4052, 4055, 4056, 4058 en 4059 weer gedeclareerd mogen worden per 1 januari 2017.
Als je de codes in Intramed hebt verwijderd dan moet je ze weer opnieuw toevoegen. Heb je ze alleen inactief gezet, dan hoef je alleen deze status weer op actief te zetten.
Zorgverzekeraars kunnen echter die eis wel in hun contracten met de zorgaanbieders opnemen en/of in hun polisvoorwaarden opnemen.

Wijzigingen in prestatiecodes
Er zijn voor de logopedie een aantal wijzigingen in de prestatiecodes. Deze gaan allemaal in per 1 januari 2017. Hieronder vind je welke codes opnieuw gebruikt mogen worden, welke nieuw zijn en welke vervallen. Lees hier hoe je nieuwe codes toevoegt, aanpast of verwijdert.

Deze codes mogen opnieuw gebruikt worden:
4051     Screening bij directe toegang logopedie met toeslag voor behandeling aan huis
4052     Screening bij directe toegang logopedie met toeslag voor behandeling in een instelling
4055     Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na screening met toeslag voor behandeling aan huis
4056     Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na screening met toeslag voor behandeling in een instelling
4058     Screening, anamnese (intake) en onderzoek logopedie met toeslag voor behandeling aan huis
4059     Screening, anamnese (intake) en onderzoek logopedie met toeslag voor behandeling in een instelling

Deze code is nieuw toegevoegd: (op basis van zitting)
4011     Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt bij logopedie