Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Advies aanvragen

Veranderingen oefentherapie, per 1 januari 2017

Oefentherapie

Een nieuw behandeltraject start met screening, intake en onderzoek
In de algemene bepalingen is per 2017 opgenomen dat een behandeltraject altijd start met screening, intake en onderzoek of met een intake en onderzoek na verwijzing. Daarna kunnen pas zittingen worden gedeclareerd. Een screening, intake en onderzoek kan wel gecombineerd worden met een zitting op één dag.
Dit betekent dat een nieuw traject altijd start met een 24xx-code.

Toeslag screening aan huis en in een instelling
De voorwaarde dat een verwijzing van een arts noodzakelijk is om deze toeslagen in rekening te brengen, is geschrapt. Dit doet recht aan de professionaliteit van de oefentherapeut, die in staat is om te beoordelen of een behandeling aan huis of in een instelling geïndiceerd is. Dit betekent dat de prestatiecodes 2402, 2403, 2404, 2405, 2413 en 2414 weer gedeclareerd mogen worden per 1 januari 2017.
Als je de codes in Intramed hebt verwijderd dan moet je ze weer opnieuw toevoegen. Heb je ze alleen inactief gezet, dan hoef je alleen deze status weer op actief te zetten.
Zorgverzekeraars kunnen echter die eis wel in hun contracten met de zorgaanbieders opnemen en/of in hun polisvoorwaarden opnemen.

Toeslag per patiënt
In de beleidsregel 2017 is nu opgenomen, dat de toeslagen voor behandeling aan huis en in een instelling eenmaal per patiënt per dag in rekening mogen worden gebracht.  Hiermee is de onduidelijkheid opgelost bij welke patiënt de toeslag wel en bij welke niet in rekening mag worden gebracht.
In Intramed kun je niet aangeven of een uittoeslag éénmalig per dag per patiënt gebruikt mag worden. Dus moet je hier zelf alert op zijn.

Groepszitting
De groepszitting is onafhankelijk gemaakt van de tijdseenheid. Daarmee loopt deze prestatiebeschrijving  in de pas met alle andere. Alle prestatiebeschrijvingen zijn nu ongeacht de tijd. Dat laat echter onverlet dat bij niet-gecontracteerd c.q. onverzekerde zorg het wel mogelijk is en blijft om een langer durende groepsbehandeling in rekening te brengen. Dat moet dan wel helder zijn voor de patiënt en dus duidelijk worden vermeld op de prijslijst in de praktijk. Er is sprake van een groepszitting als twee of meer personen met een gelijk startmoment behandeld worden door één behandelaar.
Dit betekent dat de nieuw aangemaakte groepszitting codes maar één jaar geldig zijn geweest en voor deze prestaties weer nieuwe codes beschikbaar zijn.

Wijzigingen in prestatiecodes
Er zijn voor de oefentherapie een aantal wijzigingen in de prestatiecodes. Deze gaan allemaal in per 1 januari 2017. Hieronder vind je welke codes opnieuw gebruikt mogen worden, welke nieuw zijn en welke vervallen. Lees hier hoe je nieuwe codes toevoegt, aanpast of verwijdert.

Deze codes mogen opnieuw gebruikt worden:
2402     Screening bij directe toegang oefentherapie Cesar/Mensendieck met toeslag voor behandeling aan huis
2403     Intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie Cesar/Mensendieck na screening met toeslag voor behandeling aan huis
2404     Screening bij directe toegang oefentherapie Cesar/Mensendieck met toeslag voor behandeling in een instelling
2405     Intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie Cesar/Mensendieck na screening met toeslag voor behandeling in een instelling
2413     Screening en intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie Cesar/Mensendieck met toeslag voor behandeling aan huis
2414     Screening en intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie Cesar/Mensendieck met toeslag voor behandeling in een instelling

Deze codes zijn nieuw toegevoegd: (allemaal op basis van zitting)
2004     Individuele zitting reguliere oefentherapie Cesar/Mensendieck met toeslag voor behandeling op de werkplek (eenmalig)
2125     Groepszitting voor behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck van twee personen
2126     Groepszitting voor behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck van drie personen
2127     Groepszitting voor behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck van vier personen
2128     Groepszitting voor behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck van vijf tot en met tien personen
2129     Groepszitting voor behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck van meer dan 10 personen
2604     Individuele zitting psychosomatische oefentherapie Cesar/Mensendieck met toeslag voor behandeling op de werkplek (eenmalig)
2804     Lange zitting oefentherapie Cesar/Mensendieck voor een aantal specifieke aandoeningen met toeslag voor behandeling op de werkplek (eenmalig)

Deze codes zijn vervallen:
2115     Groepszitting oefentherapie Cesar/Mensendieck voor specifieke behandeling van twee personen
2116     Groepszitting oefentherapie Cesar/Mensendieck voor specifieke behandeling van drie personen
2117     Groepszitting oefentherapie Cesar/Mensendieck voor specifieke behandeling van vier personen
2118     Groepszitting oefentherapie Cesar/Mensendieck voor specifieke behandeling van vijf tot en met tien personen
2119     Groepszitting oefentherapie Cesar/Mensendieck van meer dan 10 personen