Hoe voer ik de tarieven van een verzekeraar in?

De tarieven legt u vast in het contract dat u kunt toevoegen via menu [Bestand], [Contracten]. Via de knop ‘Opties’, ‘Tarieven updaten…’ kunt u vervolgens de bijbehorende contract tarieven downloaden.

Om de verschillende tarieven van de verzekeraars vast te leggen, moet u per verzekeraar een contract aanmaken in Intramed. Binnen dit contract kan per behandelcode (verrichtingcode) aangegeven worden, welk tarief voor deze verzekeraar van toepassing is.

Ga daarvoor naar [Bestand], [Contracten] en druk op de toetsen ‘Ctrl’ + ‘Ins’ of klik op het icoon Vragenlijst toevoegen - Intramed. Op tabblad ‘Algemeen’ van het contract stelt u algemene gegevens in. Zoals de ‘Verzekeraar’, de ‘Declarant’ oftewel welke medewerker is verantwoordelijk voor de declaratie en zo ook bekend is bij de verzekeraar. In de rubriek ‘Deelnemers en Codelijsten’ voegt u bij dit contract betrokken medewerkers en codelijsten toe.

Meer informatie over het toevoegen van contracten.

Vervolgens kunt u de actuele tarieven downloaden via de wizard ‘Update contracttarieven’. Ga daarvoor naar menu [Bestand], [Contract], klik op de knop ‘Opties’, optie ‘Tarieven updaten…’. Kies de peildatum; deze bepaald van welk jaar de tarieven opgehaald moeten worden. Op het volgende tabblad ziet u een overzicht van uw contracten met daarachter ‘Meerdere beschikbaar’ of ‘Geen beschikbaar’:

 • ‘Meerdere beschikbaar’: voor deze verzekeraar kunt u contract tarieven ophalen voor een aantal pakketten. Aan de rechterkant kunt u uw pakket kiezen
 • ‘Geen beschikbaar’: voor deze verzekeraar kunt u geen tarieven ophalen voor dat peiljaar.

Tip: als u de vraag krijgt of u contracten met een soortgelijke verzekeraar ook wilt wijzigen (bijvoorbeeld verzekeraars die ook onder VGZ vallen), kiest u voor ‘Ja’.

Meer informatie over het toevoegen over de wizard ‘Update contracttarieven’

Hoe bepaalt Intramed of het praktijk-of contracttarief gebruikt moet worden? We leggen u het graag uit, aan de hand van 5 stappen: Welk tarief wordt gebruikt?

Gerelateerde vragen

 • Er is een verkeerd tarief gedeclareerd, hoe komt dat? (zowel bij prestatie als zorgtraject/DBC)

  Als er een verkeerd tarief gedeclareerd is naar de verzekeraar, kan dat meerdere oorzaken hebben. Zo kan er geen contract aanwezig zijn of het contract mist noodzakelijke gegevens (zoals codelijsten, deelnemers, verzekeraars of tarieven).

  Lees meer
 • Een of meerdere behandelingen/patiënten komen niet mee in mijn declaratie, waarom niet?

  Als een patiënt of behandeling niet mee komt in de declaratie, kan dat meerdere oorzaken hebben. Het is afhankelijk van het type declaratie waar het om gaat: naar de verzekeraar (verzamelstaat), naar de patiënt (opbouwen nota) of naar een instelling.

  Lees meer
 • Ik heb mijn VECOZO certificaat vernieuwd en wil deze in Intramed kunnen gebruiken, hoe doe ik dat?

  Wanneer je lokaal werkt met Intramed en je hebt het certificaat vanuit Internet Explorer vernieuwd, kun je direct gebruik maken van het certificaat.

  Lees meer
 • Hoe kan ik aangeven dat er voor de behandeling een eigen bijdrage door de patiënt moet worden betaald?

  In het scherm ‘Behandeling’ kunt u aangeven of de patiënt een percentage of een vast bedrag moet betalen als eigen bijdrage.

  Lees meer
 • Hoe kan ik de patiënt na een behandeling direct een factuur meegeven?

  Als de behandeling door de patiënt betaald wordt, kunt u een baliefactuur meegeven. Deze maakt u door in de agenda op de betreffende afspraak te klikken, gevolgd door de knop ‘Opties’, optie ‘Baliefactuur’.

  Lees meer
 • Hoe kan ik voorkomen dat er verkeerde tarieven gedeclareerd worden?

  In het contract vult u de contracttarieven in. Ook vult u daar in of u de contracttarieven voor de patiëntnota’s wilt gebruiken. U kunt het contract wijzigen via menu [Bestand], [Contracten] en dubbelklik op het betreffende contract.

  Lees meer
 • Waarom wordt het Burgerservicenummer (BSN) van sommige patiënten niet meegestuurd met de declaratie?

  Een BSN wordt alleen meegestuurd met de declaratie als deze is geverifieerd via VECOZO of de Gemeentelijke basisadministratie. Dat doet u door een Controle Op Verzekeringsrecht (COV) of een BSN-controle uit te voeren. Via de knop ‘Opties’ op tabblad ‘1. Algemeen’ van de patiëntgegevens vindt u deze opties.

  Lees meer
 • Hoe kan ik instellen welke nota lay-out er wordt gebruikt voor het declareren?

  Op tabblad ‘3. Nota instellingen’ van de systeemgegevens kunt u nota lay-outs instellen die gelden voor alle medewerkers. Hier kunt u per medewerker van afwijken via tabblad ‘4. Declareren’ van de medewerkergegevens. Op tabblad ‘7. Codelijstinstellingen’ van een medewerker kunt u ook nog per codelijst een aparte nota lay-out instellen.

  Lees meer
 • Hoe kan ik de tarieven van een andere verzekeraar overnemen?

  Via menu [Bestand], [Contracten], dubbelklik op het betreffende contract en klik op de knop ‘Opties’, optie ‘Tarieven overnemen…’ kunt u de tarieven van een ander contract overnemen.

  Lees meer
 • Hoe voeg ik een e-mailadres toe aan mijn declarant als ik mijn declaraties online wil versturen?

  Op tabblad ‘2. NAW’ van de medewerkergegevens kunt u het e-mailadres van de betreffende medewerker intypen.

  Lees meer
 • Kan ik de retourinformatie printen?

  In Intramed kunt u de retourinformatie inzien en direct verwerken, maar niet printen. Sommige verzekeraars stellen via de website van VECOZO naast het zip-bestand ook een pdf-bestand beschikbaar, wat u wel kunt printen.

  Lees meer
 • Kan ik verzekeraars aanmanen?

  Nee, u kunt verzekeraars niet aanmanen. Het enige dat u kunt doen is de verzekeraar bellen om na te vragen wat de status is van uw declaratie.

  Lees meer
 • Hoe kan ik extra kosten invoeren voor aanmaningen?

  Op tabblad ‘6. Aanmaningstraject’ van de systeemgegevens dubbelklikt u op een termijn en vult u het veld ‘Administratiekosten’ in. Als u een apart aanmaningstraject voor een of meerdere medewerkers heeft, doet u hetzelfde, maar dan op tabblad ‘6. Aanmaningstraject’ van de medewerkergegevens.

  Lees meer
 • Hoe kan ik controleren of alle gegevens correct zijn ingevoerd?

  Ga naar menu [Financieel], [Declaraties], [Opbouwen verzamelstaat…] en vul de velden in alsof u gaat declareren. Klik vervolgens op de knop ‘Gegevens controleren en aanvullen’, zodat de gegevens gecontroleerd worden.

  Lees meer
 • Hoe kan ik zien welke behandelingen nog gedeclareerd moeten worden?

  Via menu [Rapporten], [Financieel], [Nog te declareren…] kunt u een overzicht printen van alle behandelingen die nog gedeclareerd kunnen worden.

  Lees meer
 • Hoe kan ik zien welke declaraties ik in het nieuwe jaar heb gemaakt, voor behandelingen van het voorgaande jaar?

  Via menu [Financieel], [Declaraties], [Inzien declaraties], klik op de knop ‘Printen’, optie ‘Declaratie overzicht…’ kunt u een overzicht printen.

  Lees meer
 • Hoe kan ik de eerste 20 chronische behandelingen declareren naar een verzekeraar, als de patiënt alleen een basis verzekering heeft?

  Vanaf versie 8.3 van Intramed kunt u op tabblad ‘1. Algemeen’ van het contract aangeven, dat declaraties voor de ‘Eerste n chronisch naar verzekeraar’ gestuurd moeten worden.

  Lees meer
 • Wat moet ik doen wanneer Intramed aangeeft, dat de behandeling niet in aanmerking komt voor de verzekeraar?

  Dit kan verschillende oorzaken hebben. Klik op ‘lees verder’ voor een overzicht.

   

  Lees meer
 • Hoe geef ik aan dat mijn declaraties via een servicebureau verlopen?

  Dit onderwerp is te uitgebreid om hier kort te bespreken. Wij verwijzen u daarom graag naar de procedure.

   

  Lees meer
 • Wat heb ik nodig om te kunnen declareren via VECOZO?

  U heeft een G3-systeemcertificaat van VECOZO nodig, dat geschikt is voor online declareren. Voor meer informatie over certificaten adviseren wij u contact op te nemen met VECOZO.

  Lees meer
 • Hoe geef ik aan naar wie er gedeclareerd moet worden?

  In de behandelserie kunt u op tabblad ‘1. Behandelserie’ bij het veld ‘Soort betaler’ aangeven naar wie er gedeclareerd moet worden.

  Lees meer
 • Hoe stuur ik een creditdeclaratie naar de verzekeraar?

  Als u een declaratie heeft gecrediteerd, kunt u een creditbestand aanmaken dat u vervolgens naar de verzekeraar stuurt. Als u online declareert via Intramed, kunt u het creditbestand versturen via menu [Financieel], [Declaraties], [Online declareren].

  Lees meer
 • Hoe moet ik de retourinformatie van de verzekeraar verwerken?

  U kunt de retourinformatiebestanden openen in Intramed. Vervolgens kunt u de bestanden ook direct verwerken (crediteren en gegevens aanpassen).

  Lees meer
 • Hoe geef ik aan hoeveel behandelingen een patiënt vergoed krijgt?

  Op tabblad ‘1. Behandelserie’ van de behandelserie, kunt u bij het veld ‘Max. aantal vergoed’ of het veld ‘Max bedrag vergoed’ het maximaal aantal vergoed(e) zittingen of bedrag intypen.

  Lees meer
 • Hoe verstuur ik mijn declaraties naar VECOZO?

  Na het opbouwen van uw declaraties kunt u deze online naar VECOZO versturen via menu [Financieel], [Declaraties], [Online declareren]. U kunt ook een declaratiebestand opbouwen, wat u later via de website van VECOZO uploadt. Bijvoorbeeld als er geen internet beschikbaar is. Per verzekeraar geeft u aan, hoe u de declaratie wilt versturen.

  Lees meer
 • Hoe voer ik de praktijktarieven in?

  Via menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten] ziet u alle codelijsten en onderliggende verrichtingcodes. In elke verrichtingscode kunt u in de kolom ‘Prijs’ het geldende praktijktarief invullen.

  Lees meer