Privacy statement

Informatiebeveiliging, Kwaliteit en Risicomanagement

Intramed (OnLine) beheert en verwerkt grote hoeveelheden data. Elke week vertrouwen meer dan 4.500 zorgorganisaties hun gegevens over verrichte paramedische handelingen aan ons toe. Wij verwerken deze gegevens o.a. tot EPD en declaraties die betrekking hebben op miljoenen patiënten. Wij beseffen als geen ander hoe belangrijk het is om zorgvuldig met al die data om te gaan. En daarom hebben we een muur van maatregelen om onze organisatie heen gebouwd om deze data te beschermen, de kwaliteit van ons werk te kunnen garanderen en potentiele risico’s vroegtijdig te elimineren. Door middel van certificaten kunnen wij aantonen dat onafhankelijke instituten ons werk op deze terreinen waarderen.

ISO9001, ISO27001 en NEN7510 certificering

Intramed (OnLine) is op het gebied van informatieveilig werken zo’n beetje op alle manieren, die er toe doen gecertificeerd. Wij zijn allereerst ISO 9001 gecertificeerd. Dat betekent dat wij gestructureerd werken aan de tevredenheid van onze klanten. We doen dit door de kwaliteit van ons werk voorop te stellen en te meten wat de klanten van ons werk vinden. Deze waardevolle feedback wordt vervolgens weer gebruikt om onze bedrijfsprocessen verder te optimaliseren. Verder zijn wij ISO27001 gecertificeerd. ISO27001 is op dit moment de enige echte standaard waar het gaat om het borgen van informatieveiligheid en privacybescherming. NEN7510 is een veiligheidscertificering die specifiek is gericht op de zorgsector. Voor elke certificering worden wij jaarlijks opnieuw ge-audit.

Risicomanagement binnen alle geledingen van ons bedrijf

Betrouwbaarheid is voor ons een belangrijke basisvoorwaarde. Wij doen er alles aan om mogelijke bedrijfsrisico’s vroegtijdig in kaart te brengen en te elimineren. Wij hebben voor alle mogelijke risico’s controlemaatregelen in onze primaire processen ingebouwd die tijdig signaleren of iets uit de pas dreigt te lopen.

Tweestapsverificatie (2FA)

Intramed gebruikers kunnen hun gegevens inzien door in te loggen op hun persoonlijke beveiligde omgeving. Behalve een gebruikersnaam en wachtwoord hebben ze daarvoor een SMS-code nodig die wij aan ze toesturen op hun mobiele telefoon. Dat heet tweestapsverificatie en voldoet aan de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Volledige privacy statement

Omdat wij de privacy van patiënten/cliënten van het hoogste belang vinden, hebben wij in ons volledige privacy statement uitgebreid omschreven welke maatregelen wij hebben genomen om de privacy van patiënten te waarborgen, welke gegevens Intramed (OnLine) met welke doelstellingen verwerkt, van wie Intramed (OnLine) gegevens ontvangt en aan wie Intramed (OnLine) gegevens verstrekt, hoe lang gegevens van patiënten worden bewaard en hoe die gegevens worden beveiligd, wat de rechten van de betrokken patiënten zijn en hoe klachten ten aanzien van privacy gerelateerde zaken bij Intramed (OnLine) kunnen worden ingediend.

Volledige Privacy Statement