Stappenplan snelheid verbetering Intramed Online

In Intramed Online komt het soms voor dat je last hebt van traagheid en/of vastlopen. We vinden het erg vervelend dat dit probleem ervaren wordt bij onze gebruikers en dat gaan wij oplossen. Momenteel zijn we druk bezig met de nodige wijzigingen om de snelheid van Intramed Online te verbeteren. Wil je weten waar we mee bezig zijn en wat er op de planning staat? We houden hier alles bij zodat jij altijd op de hoogte bent.

Meldingen en oplossingen

We zijn in Intramed Online verbeteringen aan het doorvoeren om de snelheid te verbeteren. Dit doen wij door bij elke melding die wij krijgen in te zoomen op het probleem. We kijken dan wat er aan de hand is en wanneer het probleem zich voordoet. Staat dit probleem nog niet op de ontwikkelplanning? Dan wordt dit doorgegeven aan het ontwikkelteam. Zij duiken er vervolgens dieper in om de oorzaak te achterhalen. Vinden ze iets, dan komt dit op de ontwikkelagenda en zal het spoedig opgepakt worden.

Onderstaand is een overzicht te zien van alle meldingen die zijn binnengekomen. Samen met het team wordt gekeken welke hiervan opgepakt worden. Dit is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste is dat de oplossing toegevoegde waarde moet leveren in het dagelijkse gebruik voor meerdere klanten. En hoeveel klanten het desbetreffende probleem ervaren. Wellicht zit er een onderdeel tussen waar jij ook last van hebt. Zo kan je in de gaten houden wanneer dit verbeterd is.

Aantal verbeteringen open: 2
Aantal verbeteringen in volgende release: 1
Aantal verbeteringen afgerond: 42

Komende releases:
9.28 | Begin maart 2023

Open

Het openen van het takenoverzicht duurt lang.

In het venster waar je de rechten van een groep kunt instellen, duurt het laden van tabblad "2. Acties" erg lang.

Komt in volgende release

Als de online intake is afgerond door de cliënt, kan je in de behandelepisode in het formulier "Online intake" met de knop "Antwoorden verwerken", de ingevulde gegevens op andere plaatsen in je behandelepisode over laten nemen. Dit kan in sommige gevallen langer duren

Afgerond

Opgelost in versie: 9.20

In de agenda kan men zoeken naar afspraken van patiënten. Als er wordt gezocht op naam of geboortedatum wordt de tabel patiënten niet op de meest efficiënte manier doorzocht. Zoeken op patientnummer gaat wel goedDit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.18.22

Bij het inplannen kon het lang duren na het selecteren van de patient en op "Volgende" klikken tot de volgende pagina getoond werdDit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.19

Bij het laden van meerdere kolommen wordt voor elke kolom een aparte call naar de server gedaan. Deze kunnen allemaal met 1 call naar de server tegelijk worden opgehaald.Dit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.19

Het bladeren door de agenda kon erg traag zijn doordat het informatie paneel dan voor ieder behandeling gevuld werd. We lossen dit op door dit informatiepaneel pas te vullen als de gebruiker stopt met bladerenDit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.19

Als er nog behandelingen zijn waarop meldingen openstaan, dan zorgde dat voor extra verkeer bij het openen of wijzigen van een behandelingDit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.19

Als er een behandeling werd toegevoegd terwijl ook de agenda openstond, dan werd er veel code op de client uitgevoerd om allerlei zaken uit te rekenen voor de agendaDit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.19

In de afspraakwizard wordt op sommige plekken gebruik gemaakt van keuzelijsten, zoals bijvoorbeeld de keuzelijst voor codelijsten. Het vullen van sommige keuzelijsten gebeurd niet efficiënt waardoor het laden langer duurtDit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.19

Bij het inplannen van een behandeling via de wizard kan het langer duren voordat het scherm met de te selecteren behandelseries wordt getoondDit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.19

Bij het inplannen van een behandeling in een ruimte kan het langer duren op het moment dat je op "Voltooien" klikt en de afspraak daadwerkelijk ingepland staat.Dit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.19

Bij het openen van een behandeling wordt ten onrechte gecontroleerd of de gebruikte behandelcode wel gebruikt mocht worden. Dit is alleen nodig bij het toevoegen van een behandelingDit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.21

Het laden of verversen van de agenda kon langzamer zijn als er meerdere kolommen zichtbaar zijn. Dit kwam omdat voor elke kolom een aparte call naar de server werd gedaan. Voortaan worden alle kolommen in 1 keer opgehaald.Dit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.21

Het wisselen van dag-, periode-, week-, medewerkersoverzicht van de agenda of het wijzigen van de grootte van de agenda kon vertraging opleveren, omdat er onnodige calls werden gedaan naar de server. Er wordt nu eerst gekeken of het opnieuw laden van gegevens nodig is, en dan wordt dit in 1 call gedaan in plaats van meerdereDit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.22

Het toevoegen, wijzigen of verwijderen van behandelingen met een gekoppelde (ruimte/resource)reservering wordt versneldDit probleem is nog niet opgelost

Het openen van de wizard Plannen van een afspraak kon in de vernieuwde online omgeving traag zijn. Dit wordt in versie 9.27 versneld.

Het openen van een behandelserie kan in de vernieuwde online omgeving traag zijn. Dit wordt in versie 9.27 versneld.

Opgelost in versie: 9.23

De Boekhoud import en export wordt omgezet in een achtergrond proces zodat de gebruiker kan doorwerken Dit probleem is nog niet opgelost

Declareren via D-Pay in de vernieuwde online omgeving duurt langer dan voorheen

Opgelost in versie: 9.23

Bij administratie met veel declaraties wordt het openen van het venster om een declaratie te koppelen aan de dagboekregel versneld.Dit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.23

Het inzien van declaratiebestanden in grote verzamelstaten is nu (drastisch) versneld. Dit geldt voornamelijk voor klanten die werken op de nieuwe online omgeving. Dit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.20

Intramed loopt soms vast bij het opbouwen van nota's. Hierdoor ontstaat dan een btrieve 84 melding. Na opbouwen nota's wordt onterecht het proces conceptdeclaraties verwijderen gestart. Dit kan een mogelijke oorzaak zijnDit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.20

Intramed loopt soms vast bij het opbouwen van nota's. Hierdoor ontstaat dan een btrieve 84 melding. Na opbouwen nota's wordt onterecht het proces nota's per e-mail versturen gestart. Dit kan een mogelijke oorzaak zijnDit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.20

Voor het verzamelen van de gegevens voor de export vind nog teveel rekenwerk plaats op de client, waardoor er onnodig meer dataverkeer is tussen client en server.Dit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.23

Het openen van een medewerkerskaart duurt lang. Bij het openen worden nu direct de gegevens van alle tabbladen geladen. Alleen het tabblad wat getoond wordt hoeft geladen te worden. Dit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.20

Bij het wijzigen van sommige velden wordt er nog veel rekenwerk op de client gedaan. Dit kan dan vertraging opleveren bij het bewaren van die gegevens. Dit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.19

In Intramed bestaan velden die niet daadwerkelijk in de database staan, maar real-time berekend worden. Sommige van die berekeningen lijken nog plaats te vinden op de client, wat ongewenst extra dataverkeer tussen client en server veroorzaakt. Deze berekeningen gaan verplaatst worden naar de server. Dit zal effect hebben op meerdere plekken in IntramedDit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.19

Als je een kaartvenster open hebt en je gaat met PageUp of PageDown naar een ander record, vond de berekening plaats op de client in plaats van de server wat vertraging kon geven.Dit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.22

Filteren in de zorgdomein wordt mogelijk zodat de lijst sneller kan worden getoondDit probleem is nog niet opgelost

Bij het declareren worden gegevens gelocked. Als een andere gebruiker een actie uitvoert waarbij gegevens benodigd zijn die gelocked worden door het declaratieproces, dan verschijnt een foutmelding (Btrieve: 84). Vanaf 9.24 zal dat minder voorkomen, omdat het declareren in korte transacties zal worden uitgevoerd.

Gepland voor versie: 9.24

Bij het aanmelden wordt regelmatig traagheid ervaren. Vanaf 9.24 zal dat minder voorkomen.

Het verwijderen van een patiënt kon traag zijn. Dit is in versie 9.25 sneller geworden

Opgelost in versie: 9.21

Het inscannen van documenten in de vernieuwde Intramed Online omgeving verloopt trager.Dit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.20

In vensters waar je een patiënt kan selecteren, was het zoeken naar de patienten in het selectiescherm traag als je op achternaam zocht.Dit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.22

In sommige gevallen kan het langer duren om de verzekeringsgegevens van een patient op te halen.Dit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.23

Het updaten van tarieven is langzamer in de vernieuwde online omgeving. Dit probleem is nog niet opgelost

Het openen van behandelepisodes van patiënten die al lang in behandeling zijn en daardoor veel behandelplanonderdelen hebben in het behandelplan kon traag zijn. Dit is in versie 9.25 sneller geworden

Opgelost in versie: 9.20

Als in een formulier in een behandelplantabel is opgenomen. Dan kan het laden van zo'n formulier lang duren afhankelijk van de hoeveelheid data in dit behandelplanDit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.20

Bij het invoeren van een veld in de verslaglegging worden verschillende calls naar de server uitgevoerd voor het bewaren van de veldwaarde, het herberekenen van gecalculeerde velden, het indien nodig uitvoeren van formuliertriggers, het bepalen of bepaalde velden verborgen moeten worden obv hun 'tonen als'-expressie Dit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.19

Bij het inlezen van het dossier werden afhankelijk van de hoeveelheid behandelingen diverse leesacties gedaan om behandeldatum en de formulieren aan elkaar te matchen. Bij grote dossiers kon dit wel tot meer dan een minuut oplopen bij het openen.Dit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.22

Bij het openen van een formulier of wisselen tussen formulieren in de verslaglegging kan vertraging optreden, doordat het plaatsen van de elementen niet efficiënt wordt berekendDit probleem is nog niet opgelost

Opgelost in versie: 9.20

Het opbouwen van een sessejournaaloverzicht bij het gebruik van behandelplannen kon traag zijn, dit is opgelostDit probleem is nog niet opgelost

Bij zelfgemaakte verslagleggingsrichtlijnen zit af en toe een vertraging. De oplossing daarvoor zit in versie 9.24

Bij het klikken op "Printen"-"Behandelepisode" in een behandelepisode, duurt het lang voordat het venster getoond wordt waar je de filters voor het rapport kunt instellen en het rapport kunt afdrukken.

Heb je dit al geprobeerd?

Ervaar je problemen in de snelheid en staat je probleem niet in de bovenstaande lijsten? Probeer dan eerst eens de onderstaande tips toe te passen.

Internetverbinding

De performance van Intramed is ook afhankelijk van je eigen internetverbinding. Op bijvoorbeeld https://speedtest.net kan je kijken hoe snel je internetverbinding is. Deze test is altijd een momentopname.
Heb je gedurende de dag last van momenten van traagheid dan kan een pingtest die je gedurende de dag laten lopen, uitsluitsel geven of op dat moment je internetverbinding ook minder snel is. Om zo’n pingtest uit te laten voeren kan je contact op nemen met ons Service Centrum op 0182-621121 of een belafspraak inplannen.

Belasting internetverbinding

Naast dat Intramed je internetverbinding gebruikt, zal je ook andere applicaties gebruiken die gebruik maken van internet. Je totale internetverbinding wordt dus altijd verdeeld over het aantal gebruikers die op je netwerk zitten en de applicaties die ze gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan videobellen met patiënten. Gezien het online gebruik de laatste jaren ontzettend is toegenomen, kan het verstandig zijn om te kijken of jouw internetabonnement nog voldoende is voor het huidige gebruik.

Verbindingsmeter vernieuwde Intramed online omgeving

Maak je gebruik van de vernieuwde online omgeving, dan kan je rechts onderin Intramed een metertje terugvinden die aangeeft hoe de verbinding met onze server is. Na elke actie die je in Intramed doet zal dit metertje zich verversen. Hoe hoger het aantal streepjes des te sneller zal Intramed reageren. Een laag aantal streepjes kan aangeven dat je internetverbinding op dat moment niet optimaal is

Heb je last van wegvallende verbindingen waardoor je telkens opnieuw moet inloggen, dan kan je het volgende eens bekijken.
Energiebeheerschema.
Elke computer heeft een zogeheten beheerschema waardoor na verloop van tijd, de computer in de slaapstand wordt gezet. Als dit gebeurd worden meestal ook de netwerkverbindingen verbroken en dus ook de verbinding met Intramed Online. Dit zorgt er dan voor dat er opnieuw ingelogd moet worden.


Naast het energiebeheerschema kan het ook zijn dat er energiebeheer ingesteld is op je netwerkkaart, waardoor de pc de netwerkkaart na verloop van tijd kan uitschakelen waardoor de verbinding verloren gaat.
Op een Windows pc kan je de volgende stappen uitvoeren om dit aan te passen:
 1. Druk op de Startknop van Windows.
 2. Typ bij Zoekopdracht starten de volgende tekst: Apparaatbeheer.
 3. Nu komt er de optie Apparaatbeheer in het lijst te staan.
 4. Druk op Services of op Enter.
 5. Druk op het plus teken bij Netwerkadapters.
 6. Kies bij meerdere netwerkadapters voor de juiste en druk er op met de rechter muisknop.
 7. Druk op Eigenschappen.
 8. Ga naar tabblad Energiebeheer.
 9. Zet vinkje uit bij De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen.
 10. Druk op OK.
 11. Sluit apparaatbeheer venster af.

Stabiliteit Internet.
Het kan zijn dat je verbinding met internet niet geheel stabiel is, bijvoorbeeld door een zwakke wifi. Middels een ping-test kan er gekeken worden of op momenten van het wegvallen van de verbinding met Intramed er haperingen zijn op je internetverbinding. Om zo’n pingtest uit te laten voeren kan je contact op nemen met ons Service Centrum op 0182-621121 of een belafspraak inplannen.

Merk je bij zoeken en filteren in tabellen dat er traagheid is, dan kan je kijken of de optie “Beste sortering gebruiken” uit staat. Als deze uit staat wordt de tabel niet automatisch op de snelste manier doorzocht. Zorg dus dat die optie aangevinkt staat zoals in onderstaande afbeeldingen.

Naast deze optie, is er ook nog een verschil in snelheid merkbaar afhankelijk van het type veld waar je op zoekt of filtert. In een tabel bestaan standaard velden en berekende velden. Standaard velden bevatte vaste waarden in de tabel die je open hebt. Berekende velden worden real-time berekend op gegevens vanuit andere tabellen. Heb je de tabel “Patiënten” open dan zijn bijvoorbeeld “Patiëntnummer”, “Achternaam”, “Geboortedatum” standaard velden. Een voorbeeld van een berekend veld in de tabel “Patiënten” is het veld “Datum laatste behandeling” of “Verzekeraar Basis”. Voor “Datum laatste behandeling” wordt voor elke patiënt gekeken in de tabel “Behandelingen” wat de datum is van de laatste behandeling. Als je filtert op dit veld moeten altijd alle patiënten doorlopen worden om te bepalen wat de datum van de laatste behandeling is en binnen het filter valt en de patiënt wel of niet getoond moet worden.

In Intramed kan je op tabblad “6. Documenten” van de patiëntkaart of behandelepisode documenten beheren. De grootte van de documenten bepaald hoe snel het openen en bewaren van wijzigingen gaat is mede afhankelijke van de grootte van de documenten. Probeer dan ook de grootte van deze documenten te beperken. Let hierbij op de afbeeldingen die je toevoegt aan documenten, omdat deze ongemerkt vele MB’s aan grootte kunnen toevoegen aan een document. Wil je weten hoe groot een document is dan kan je dit document eens buiten Intramed opslaan. Dit document kan je dan in de verkenner van Windows opzoeken. Als je er dan met je rechtermuisknop op klikt en kiest voor “Eigenschappen” dan kan je de grootte van het document zien.

Binnen Intramed heb je de mogelijkheid om te scannen en deze scans op te slaan in Intramed. Let bij het inscannen dat je de grootte van de scans beperkt, zodat het openen en bewerken van deze scans sneller gaat. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om een verwijzing van een huisarts met de allerhoogste resolutie (DPI) en kleuren in te scannen. Een DPI van 200 en zwart-wit scan is voldoende om een leesbare scan te krijgen van de papieren verwijzing. In de meeste scan software zijn er ook standaard instellingen beschikbaar voor documenten, foto’s en nog meer, waarbij de meest efficiënte instellingen al zijn ingesteld. Als de scan eenmaal is ingescand kan je in Intramed de grootte van de scan ook inzien en indien nodig nog aanpassen naar wens.

Heb je na het uitvoeren van de bovenstaande tips nog steeds problemen? En staat jouw probleem nog niet in één van de lijsten bij meldingen en oplossingen? Maak dan een melding bij Intramed via de onderstaande button. Wij pakken dit dan zo snel mogelijk met je op.

Melding maken

Contactgegevens

Liever een medewerker spreken? Neem gerust contact met ons op.

0182621121