Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Start de keuzehulp

29-03-2017 GGZ: Aanlevering ROM-gegevens

Beste gebruiker,

Binnen de GGZ is er protest gekomen op het verplicht invullen en aanleveren van de ROM-gegevens aan Stichting Benchmark GGZ. Kamerlid Leijten heeft daarop vragen gesteld aan minister Schippers.

In de beantwoording van de vragen staat bij vraag 9 en 10 een antwoord met belangrijke gevolgen. Hierin staat het volgende:

“Met de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is duidelijk geworden dat pseudonimiseren geen anonimiseringmethode is, maar een beveiligingsmaatregel om privacyrisico’s te verkleinen. Voor de verwerking van (dubbel) gepseudonimiseerde gegevens is dus een wettelijke grondslag nodig op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het verkrijgen van expliciete toestemming van de patiënt is een van de grondslagen. Omdat het toestemmingsvereiste sinds de genoemde uitspraak van de AP de enige wettelijke grondslag is voor ROM, ben ik in overleg met partijen en de AP. Ik wil daarbij bezien of nadere wetgeving nodig is.”

Hierop heeft GGZ Nederland geadviseerd om voorlopig wél te blijven ROM-men, maar niet aan te leveren aan SBG. Bij navraag aan GGZ Nederland wordt hierbij ook de aanlevering aan Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) bedoeld, die immers de verzamelde gegevens ook doorstuurt aan SBG.

Ook de LVVP zal haar leden over deze ontwikkelingen berichten.

Met vriendelijke groet,

Service Centrum Intramed