12-05-2022 Facturatie Q3

Beste gebruiker,

De factuur voor het 3e kwartaal wordt de eerste week van juni verstuurd. Zijn er nog wijzigingen die je wilt doorvoeren voor het nieuwe kwartaal? Geef dit dan vóór 1 juni 2022 door via het wijzigingsformulier. Deze wijziging gaat dan nog mee op de factuur voor het 3e kwartaal.

Let op:
Eventuele verlagingen die gemeld worden ná 1 juni worden pas meegenomen op de factuur voor het 4e kwartaal 2022. 

Wil je andere aanpassingen doen (zoals een incasso of een digitale factuur)? Dat kun je allemaal eenvoudig regelen op onze website.

Met vriendelijke groet,

Team Intramed