Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Gratis proberen

Strategisch Management met Intramed

In de driedaagse cursus Strategisch Management werkt de cursist op een gestructureerde manier aan het huidige en toekomstige beleid van de eigen fysiotherapiepraktijk.

Inschrijven

Accreditatie:

De cursus is voor 20 PE punten onder de categorie Bedrijfsvoering Fysiotherapie geaccrediteerd door het Keurmerk.

De cursus:

Een zorgpraktijk anno 2020 kan niet meer zonder inzicht; inzicht in bijvoorbeeld je bedrijfsvoering, resultaten, populatie en omzet. Intramed herkent de behoefte die jij als praktijkhouder/ manager hierin hebben en daarom hebben wij Intramed Insight ontwikkeld. Hiermee krijg je direct inzicht in de cijfers van je praktijk. Maar wat kun je met deze data? Om die cijfers toepasbaar te maken op strategisch niveau, is Intramed een samenwerking aangegaan met Feducon. Het resultaat hiervan is een cursus “Strategisch Management voor Intramed-gebruikers”, waarbij je de gegevens en dashboards uit Intramed praktisch leert toe te passen.

De cursus beslaat de belangrijkste bedrijfskundige thema’s die relevant zijn voor jouw praktijk, zoals Strategie, Financieel Management, Marketing en Personeel & Organisatie.

In deze driedaagse cursus Strategisch Management werk je op een gestructureerde manier aan het beleid van je eigen praktijk. Er wordt gekeken naar manieren waarop je grip krijgt op het veranderende zorglandschap, er wordt werk gemaakt van o.a. een interne analyse op je praktijk en er wordt gekeken naar de toekomst en het maken van strategische keuzes. Zo kun je actief gaan sturen op de toekomst!

Wil je eerst wat meer informatie over wat er tijdens de cursus behandeld gaat worden? Bekijk hier dan eens de twee webinars over Intramed Insight, die je een goed beeld geven over de strategievragen die je jezelf kunt stellen.

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich binnen de praktijk bezighoudt met het opstellen van beleid en de dagelijkse bedrijfsvoering. Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Wel ligt de focus van de cursus op de fysiotherapiepraktijk. Andere beroepsgroepen volgen later.

Doel:

In de driedaagse cursus Strategisch Management werkt de cursist op een gestructureerde manier aan het beleid van de eigen praktijk. Naast het aanleren van verschillende analytische vaardigheden levert de cursus een brede basis voor een eigen (meerjaren-) beleidsplan.

Dag 1: Blik naar buiten

Men leert om met behulp van verschillende bedrijfskundige analyses op een gestructureerde manier de ontwikkelingen in de markt in kaart te brengen. We maken hierbij actief gebruik van veel (openbare) bronnen om te zorgen dat de analyses ook cijfermatig onderbouwd zijn.

Dag 2: Blik naar binnen

Tijdens de tweede dag staat de organisatie van de praktijk centraal. We maken een interne analyse om te bepalen of de praktijk in staat is om in te spelen op de veranderingen die op de eerste dag zijn gevonden. Tijdens de interne analyse wordt de organisatie in kaart gebracht door het uitvoeren van een proces, een competentie- en een middelenanalyse.

Dag 3: Blik op de toekomst

De derde en laatste dag staat in het teken van het maken van strategische keuzen. Deze keuzes worden vervolgens vertaald naar concrete doelstellingen en concrete acties, zodat je direct met je nieuwe kennis en inzicht aan de slag kan.

Voorbereiding en thuisstudie:

Je voert verschillende huiswerkopdrachten uit. Houd rekening met ongeveer 6 uur per cursusdag.

Docent:

Kerndocent Rinus van Bergeijk is opgeleid als fysiotherapeut en heeft na de studie Gezondheidswetenschappen (beleid en beheer) verschillende functies binnen het bedrijfsleven en de gezondheidszorg bekleed. Naast docent is hij directeur/bestuurder van het Gezondheidscentrum Goverwelle in Gouda. Hij weet dus perfect wat de (para)medische markt doormaakt en hoe je je hierbinnen als praktijkhouder goed staande kunt houden.

Kosten

Doordat deze opleiding vanuit Intramed komt, zijn de kosten slechts € 650,- (geen BTW). De kosten van de reguliere driedaagse cursus strategie bedragen € 795,-.  Omdat Feducon een (CRKBO-)erkende onderwijsinstelling is, is dit vrij van BTW. In deze prijs is ook de begeleiding tijdens de cursus en huiswerkoefeningen opgenomen. Dit is inclusief catering en lunch.

Groepsgrootte:

We vinden het van belang dat er voor iedereen tijd en aandacht is. Daarom hebben we per cursus ruimte voor minimaal 8 tot maximaal 12 deelnemers.

Data:

Dag 1: vrijdag 13 maart 2020 van 09.30 tot 16.00 uur
Dag 2: vrijdag 27 maart 2020 van 09.30 tot 16.00 uur
Dag 3: vrijdag 15 mei 2020 van 09.30 tot 16.00 uur

Locatie:

De opleiding vindt plaats bij Convenient, Noordkade 94, 2741 GA in Waddinxveen.

Inschrijven

  • Datum
  • Tijd
  • Locatie
  • Beschikbare plaatsen
  •  

Momenteel staat er geen cursus gepland maar binnenkort volgen nieuwe data.