Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Uitstekende service

Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.

 

Advies aanvragen

Strategisch Management met Intramed

In de driedaagse cursus Strategisch Management werkt de cursist op een gestructureerde manier aan het huidige en toekomstige beleid van de eigen fysiotherapiepraktijk.

Inschrijven

Accreditatie:

Bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie is de online cursus voor 20 PE punten geaccrediteerd onder de categorie Bedrijfsvoering Fysiotherapie.

De cursus:

Een zorgpraktijk anno 2021 kan niet meer zonder inzicht; inzicht in bijvoorbeeld je bedrijfsvoering, resultaten, populatie en omzet. Intramed herkent de behoefte die jij als praktijkhouder/ manager hierin hebben en daarom hebben wij Intramed Insight ontwikkeld. Hiermee krijg je direct inzicht in de cijfers van je praktijk. Maar wat kun je met deze data? Om die cijfers toepasbaar te maken op strategisch niveau, is Intramed een samenwerking aangegaan met Feducon. Het resultaat hiervan is een cursus “Strategisch Management voor Intramed-gebruikers”, waarbij je de gegevens en dashboards uit Intramed praktisch leert toe te passen.

Werk je nog niet met Intramed Insight, vraag het dan nu aan. Er zijn geen kosten aan verbonden om met Intramed Insight te werken. Houdt rekening met een aansluittijd op Insight van twee weken. Wacht dus niet tot vlak voor de cursus.

In deze driedaagse cursus Strategisch Management werk je op een gestructureerde manier aan het beleid van je eigen praktijk. Er wordt gekeken naar manieren waarop je grip krijgt op het veranderende zorglandschap, er wordt werk gemaakt van o.a. een interne analyse op je praktijk en er wordt gekeken naar de toekomst en het maken van strategische keuzes. Zo kun je actief gaan sturen op de toekomst!

Wil je eerst wat meer informatie over wat er tijdens de cursus behandeld gaat worden? Eind vorig jaar hebben we hierover een webinars gegeven. Kijk hier het webinar terug. Dit webinar geeft een goed beeld over de strategievragen die je jezelf kunt stellen.

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich binnen de praktijk bezighoudt met het opstellen van beleid en de dagelijkse bedrijfsvoering. Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Wel ligt de focus van de cursus op de fysiotherapiepraktijk. Andere beroepsgroepen volgen later.

Doel:

In de driedaagse cursus Strategisch Management werkt de cursist op een gestructureerde manier aan het beleid van de eigen praktijk. Naast het aanleren van verschillende analytische vaardigheden levert de cursus een brede basis voor een eigen (meerjaren-) beleidsplan.

Dag 1: Externe analyse

Je leert deze dag waarom het relevant is dat iedere praktijk nadenkt over de strategie van de organisatie. Je krijgt concrete handvatten aangereikt om dit proces op een gestructureerde manier aan te pakken.  Verder leert je de eerste dag hoe een externe analyse wordt uitgevoerd en hoe aan de hand daarvan prioriteiten in de beleidsontwikkeling worden gesteld. Bij het maken van de analyses wordt veel gebruik gemaakt van Insight.

Dag 2: Interne analyse

De tweede dag staat in het teken van het opstellen van een interne analyse. Je onderzoekt en beoordeelt alle relevante onderdelen van de praktijk(organisatie). Aan de hand van analyse van het primaire proces worden de beschikbare competenties en middelen onderzocht en beoordeeld. Met deze kennis bepaal je in welke mate de praktijk in staat is om in te spelen op de veranderingen in de externe omgeving (gevonden in dag 1). Ook bepaal je in welke mate de huidige processen efficiënt verlopen én of de juiste waarde voor de cliënt creëren.  Voor het maken van de interne analyses is Insight een perfecte tool, dus ook tijdens deze cursusdag maken we er veel gebruik van.

Dag 3: Strategische keuzen

Waar dag 1 en dag 2 in het teken staan van het maken van analyses en het beoordelen van de uitkomsten, staat dag 3 in het teken van het maken van de juiste strategische keuzen. Je leert dit te doen door de uitkomsten van de analyses te relateren aan de doelstellingen van de praktijk. Om dit te kunnen doen wordt aandacht besteed aan de belangrijkste criteria van een goede missie en visie. Deze worden vervolgens samen met de doelstellingen in perspectief met de analyses gebracht. Hiermee leert je  bepalen óf en zo ja in welke mate de (nieuwe) doelstellingen aansluiten bij relevante ontwikkelingen in de omgeving en bij de huidige samenstelling (in competenties en middelen) van de praktijk.

Als laatste stap krijgt je de tools aangereikt om de strategische keuzen om te zetten in een concreet actieplan. Dit actieplan nodigt uit om de realisatie van de doelstellingen te volgen en waar nodig aan te passen.

Voorbereiding en thuisstudie:

Je voert verschillende huiswerkopdrachten uit. Houd rekening met ongeveer 2 tot 3 uur per cursusdag.

Docent:

Kerndocent drs. Rinus van Bergeijk is directeur / bestuurder van het Gezondheidscentrum Goverwelle in Gouda en is verantwoordelijk voor het overkoepelend beleid van de apotheek, de huisartsenpraktijk en de paramedische afdeling. Vanuit Feducon richt hij zich op het ondersteunen van professionals die naast hun zorginhoudelijke werk ook de verantwoording voor de organisatie hebben. Vaak is dit door het doceren van verschillende bedrijfskundige cursussen maar ook door het intensief begeleiden van individuele trajecten.
Hij weet dus perfect wat de (para)medische markt doormaakt en hoe je je hierbinnen als praktijkhouder goed staande kunt houden.

Kosten

Doordat deze opleiding vanuit Intramed komt, zijn de kosten slechts € 695,- (geen BTW). De kosten van de reguliere driedaagse cursus strategie bedragen € 795,-.  Omdat Feducon een (CRKBO-)erkende onderwijsinstelling is, is dit vrij van BTW. In deze prijs is ook de begeleiding tijdens de cursus en huiswerkoefeningen opgenomen.

Groepsgrootte:

We vinden het van belang dat er voor iedereen tijd en aandacht is. Daarom hebben we per cursus ruimte voor minimaal 8 tot maximaal 12 deelnemers.

Data:

De cursusdagen zijn van 10.00 – 16.00 uur. Hierin zit een half uur lunchpauze en twee keer een korte onderbreking. Schrijf je in voor 26 januari en de andere dagen horen daar automatisch bij.

Dag 1: Woensdag 26 januari 2022
Dag 2: Woensdag 23 maart 2022
Dag 3: Woensdag 20 april 2022

Locatie:

Gezien de huidige beperkingen geven we deze cursus online.
Je ontvangt een link om deel te nemen.

Inschrijven

  • Datum
  • Tijd
  • Locatie
  • Beschikbare plaatsen
  •  

Momenteel staat er geen cursus gepland maar binnenkort volgen nieuwe data.