Strategisch Management met Intramed

In de driedaagse cursus Strategisch Management werkt de cursist op een gestructureerde manier aan het huidige en toekomstige beleid van je eigen fysiotherapiepraktijk.

Nieuw: Extra ondersteuning door online bijeenkomsten, tussen de trainingsdagen door.
Zo is je beleidsplan na afloop ook echt af én uitvoerbaar

Inschrijven

Accreditatie

De accreditatie is beschikbaar voor zowel leden van het KRF als het SKF.

De cursus

Als gebruiker van Intramed profiteer je van de samenwerking met Feducon en Het Gezonde Net. Gezamenlijk organiseren wij de cursus ‘Strategisch Management’ waarmee je zelfstandig richting kan geven aan je praktijk. Hierbij word je op een duurzame manier middels thema webinars die tussen elke lesdag worden aangeboden ondersteund door het Gezonde Net.

Na de cursus:

 • Ben je in staat om op een gestructureerde manier een strategisch proces op te stellen en uit te voeren
 • Beschikt je praktijk over een eigen (meerjaren) beleidsplan
 • Maak je actief gebruik van Intramed Insight bij het ontwikkelen van de strategische keuzen

De zorgpraktijk van nu kan niet meer zonder inzicht; inzicht in bijvoorbeeld je bedrijfsvoering, resultaten, populatie en omzet. Intramed herkent de behoefte die jij als praktijkhouder/ manager hierin hebben en daarom hebben wij Intramed Insight ontwikkeld. Hiermee krijg je direct inzicht in de cijfers van je praktijk. Maar wat kun je met deze data? Om die cijfers toepasbaar te maken op strategisch niveau, is Intramed een samenwerking aangegaan met Feducon. Het resultaat hiervan is een cursus “Strategisch Management voor Intramed-gebruikers”, waarbij je de gegevens en dashboards uit Intramed praktisch leert toe te passen.

Werk je nog niet met Intramed Insight (Start of Extra), vraag het dan nu aan. Je kunt kiezen voor Intramed Insight Start (gratis versie) of de uitgebreidere versie Insight Extra. Houdt rekening met een aansluittijd op Insight van twee weken. Wacht dus niet tot vlak voor de cursus.

In deze driedaagse cursus Strategisch Management werk je op een gestructureerde manier aan het beleid van je eigen praktijk. Er wordt gekeken naar manieren waarop je grip krijgt op het veranderende zorglandschap, er wordt werk gemaakt van o.a. een interne analyse op je praktijk en er wordt gekeken naar de toekomst en het maken van strategische keuzes. Zo kun je actief gaan sturen op de toekomst!

Wil je eerst wat meer informatie over wat er tijdens de cursus behandeld gaat worden? Eind vorig jaar hebben we hierover een webinar gegeven. Kijk hier het webinar terug. Dit webinar geeft een goed beeld over de strategievragen die je jezelf kunt stellen.

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich binnen de praktijk bezighoudt met het opstellen van beleid en de dagelijkse bedrijfsvoering. Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Wel ligt de focus van de cursus op de fysiotherapiepraktijk. Andere beroepsgroepen volgen later.

Doel

In de driedaagse cursus Strategisch Management werkt de cursist op een gestructureerde manier aan het beleid van de eigen praktijk. Naast het aanleren van verschillende analytische vaardigheden levert de cursus een brede basis voor een eigen (meerjaren-) beleidsplan.

Dag 1: Externe analyse

Je leert deze dag waarom het relevant is dat iedere praktijk nadenkt over de strategie van de organisatie. Je krijgt concrete handvatten aangereikt om dit proces op een gestructureerde manier aan te pakken.  Verder leert je de eerste dag hoe een externe analyse wordt uitgevoerd en hoe aan de hand daarvan prioriteiten in de beleidsontwikkeling worden gesteld. Bij het maken van de analyses wordt veel gebruik gemaakt van Insight.

Dag 2: Interne analyse

De tweede dag staat in het teken van het opstellen van een interne analyse. Je onderzoekt en beoordeelt alle relevante onderdelen van de praktijk(organisatie). Aan de hand van analyse van het primaire proces worden de beschikbare competenties en middelen onderzocht en beoordeeld. Met deze kennis bepaal je in welke mate de praktijk in staat is om in te spelen op de veranderingen in de externe omgeving (gevonden in dag 1). Ook bepaal je in welke mate de huidige processen efficiënt verlopen én of de juiste waarde voor de cliënt creëren.  Voor het maken van de interne analyses is Insight een perfecte tool, dus ook tijdens deze cursusdag maken we er veel gebruik van.

Dag 3: De synthese

Tijdens de laatste dag worden op basis van de (aangepaste missie en visie) en de uitkomsten van de verschillende analyse strategische keuzen gemaakt. De cursisten maken op een gestructureerde manier een analyse van de verschillende strategische opties en selecteren die opties die het beste bij hun eigen praktijk passen. Deze keuzes moeten op een rationele onderbouwd worden en vervolgens concreet en meetbaar in het beleidsplan worden opgenomen.

Ondersteuning door thema-webinars

 • Tussen elke lesdag wordt er een online bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst duurt twee uur en hier nemen maximaal vier cursisten aan deel.
 • Tijdens deze bijeenkomsten wordt stapsgewijs het beleidsplan voor elke praktijk verder uitgewerkt. Deze persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat het beleidsplan ook af is en uitvoerbaar is.
 • Na afloop van de laatste cursusdag geeft iedere cursist tijdens de laatste online bijeenkomst een korte presentatie over zijn/haar strategische keuzen en de opgedane ervaringen.
 • In totaal krijg je dus zes uur ondersteuning.

Voorbereiding en thuisstudie:

Je voert verschillende huiswerkopdrachten uit. Houd rekening met ongeveer 2 tot 3 uur per cursusdag.

Docent:

Drs. Rinus van Bergeijk
Kerndocent drs. Rinus van Bergeijk is directeur / bestuurder van het Gezondheidscentrum Goverwelle in Gouda en is verantwoordelijk voor het overkoepelend beleid van de apotheek, de huisartsenpraktijk en de paramedische afdeling. Vanuit Feducon richt hij zich op het ondersteunen van professionals die naast hun zorginhoudelijke werk ook de verantwoording voor de organisatie hebben. Vaak is dit door het doceren van verschillende bedrijfskundige cursussen maar ook door het intensief begeleiden van individuele trajecten.
Hij weet dus perfect wat de (para)medische markt doormaakt en hoe je je hierbinnen als praktijkhouder goed staande kunt houden.

Wibo Langeveld
Mede docent Wibo Langeveld is als ex-praktijkeigenaar fysiotherapie en nu mededirecteur van het persoonlijkste fysiotherapie netwerk van Nederland Het Gezonde Net, helemaal verbonden met wat er reilt en zeilt in de fysiotherapie wereld. Hij is nu alweer geruime tijd opleider, trainer en coach en helpt onder andere praktijkeigenaren op het gebied van leiderschapsstijl ontwikkeling en hoe je als praktijk de juiste strategische stappen kan zetten naar de toekomst toe. Zijn drive is vooral praktijkeigenaren verder te helpen op bedrijfskundig- praktisch en persoonlijk niveau.

Kosten

Doordat deze opleiding vanuit Intramed komt, zijn de kosten slechts € 1295,- (geen BTW). Omdat Feducon een (CRKBO-)erkende onderwijsinstelling is, is dit vrij van BTW. In deze prijs is ook de begeleiding tijdens de cursus en huiswerkoefeningen opgenomen.

Groepsgrootte:

We vinden het van belang dat er voor iedereen tijd en aandacht is. Daarom hebben we per cursus ruimte voor minimaal 8 tot maximaal 12 deelnemers.

Data:

De cursusdagen zijn van 10.00 – 16.30 uur. Schrijf je in voor de eerste datum. De andere dagen horen daar automatisch bij.

Dag 1: 4 oktober 2024
Dag 2: 18 oktober 2024
Dag 3: 15 november 2024

De data voor de drie thema-webinars worden in overleg ingepland.

Locatie:

We houden deze cursus op ons kantoor in Moordrecht

Westbaan 200
2841 MC Moordrecht

Deze dagen zijn inclusief koffie/thee/fris en lunch

Inschrijven

 • Datum
 • Tijd
 • Locatie
 • Beschikbare plaatsen
 •  
 • 04-10-2024 18-10-2024 15-11-2024
 • 10:00 - 16:30
 • Waddinxveen
 • Beschikbare plaatsen: 9
 • Inschrijven