Er is een nieuwe declaratiestandaard paramedische zorg op komst!

Samen met het KNGF, Vektis, Vecozo, Paramedisch Platform Nederland (PPN), Zorgverzekeraars Nederland en andere EPD leveranciers zijn wij de afgelopen maanden druk bezig geweest rondom de nieuwe declaratiestandaard paramedische zorg (de GDS). Deze nieuwe declaratiestandaard sluit aan bij de generieke declaratiestandaard die in 2022 is geïntroduceerd en in de toekomst voor alle disciplines in de zorg gaat worden gaat worden ingezet. Deze declaratiestandaard voor de paramedische zorg gaat in per 1 april 2024.

Dit betekent dat we de komende maanden druk bezig zijn met de aanpassingen die in Intramed nodig zijn om op 1 april 2024 over te gaan op deze nieuwe declaratiestandaard. Wij nemen je graag mee in deze ontwikkelingen en vertellen je hoe deze veranderingen een rol gaan spelen.

Wat betekent dit voor jou?

De nieuwe declaratiestandaard maakt gebruik van een betere en meer toekomstbestendige techniek en wordt generiek opgezet. Dit moet ervoor gaan zorgen dat nieuwe wijzigingen in de toekomst voor EPD leveranciers en zorgverzekeraars makkelijker te onderhouden worden. Ook voor jou als zorgverlener zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd in de nieuwe standaard:

  • Het onderscheid links/rechts/beide is opgenomen bij de aandoeningen waar dit relevant is.
  • Het is duidelijk welke zittingen (prestaties) bij elkaar horen (relevant voor patiënten met Zvw-aanspraak en bij trajectfinanciering).
  • Minder administratieve lasten voor het declareren van “de eerste 20 behandelingen” voor patiënten met aanspraak uit de Zvw. Patiënten ontvangen een beveiligde mail (eventueel geprint) met het aantal uitgevoerde behandelingen zodat praktijken bij de patiënt het juiste aantal eerder uitgevoerde behandelingen kunnen nagaan door dit op te vragen.
  • Declaraties voor patiënten met een buitenlandse zorgverzekering zijn  geautomatiseerd.
  • De AGB code van de “werkelijke zorgverlener” wordt altijd op de factuur vermeld. Uitzonderingen zijn zorgverleners in opleiding of incidentele vervanging.
  • De CSI codelijst heeft een duidelijke naam gekregen: Aanspraakcodelijst.
  • Er is één inhoudelijke wijziging op de aanspraakcodelijst. Vanaf ingang van deze standaard kunnen behandelingen voor kinderen gedeclareerd worden op CSI code 003. De CSI codes 004 t/m 007 worden geschrapt omdat er voor het bepalen van de aanspraak geen onderscheid met CSI code 003 is.
  • Elke zorgsoort heeft zijn eigen prestatiecodelijst. Voor fysiotherapie is dat PrestatieCodeLijst (PCL) 073. Declaratie van de GLI,  valpreventie en innovaties zijn opgenomen op de prestatiecodelijst GLI (PCL 079). In geval van specifieke afspraken met de verzekeraar wordt er gedeclareerd met prestaties van codelijst overig (PCD 081). De prestatiecodelijsten zijn nog niet gepubliceerd, deze volgen nog.
  • Voor GZSP patiënten kan de regiebehandelaar in een daarvoor bestemd veld worden opgenomen (nu kan dat alleen op het veld ‘verwijzer’). Ook is een veld toegevoegd zodat duidelijk is dat het direct duidelijk is dat het een GZSP patiënt is en facturen vaker in één keer goed afgehandeld kunnen worden.

Implementatie van de Nieuwe Declaratiestandaard

Samen met Vecozo en de verzekeraars gaan wij deze nieuwe standaard de komende tijd implementeren. Een belangrijk onderdeel van deze implementatie is een gezamenlijke ketentest met de genoemde partijen: zo zorgen we ervoor dat jij als gebruiker zo min mogelijk merkt van deze overgang, en dat deze zo soepel mogelijk verloopt. Dat betekent ook dat je via de huidige manier van declareren blijft werken totdat de nieuwe standaard op 1 april 2024 ingaat.

Eén van de verbeteringen die is doorgevoerd is dat de CSI codelijst een duidelijkere naam heeft gekregen, dit is de Aanspraakcodelijst. In één van de komende updates zullen wij alvast deze naamswijziging ter voorbereiding op de nieuwe standaard doorvoeren in Intramed. Dit betekent voor jou als gebruiker dat je binnenkort “Aanspraakcode” zult zien staan op de plekken waar nu “Indicatiecode” staat. De werking van deze velden veranderen niet: het gaat nu alleen nog om de nieuwe naamgeving zodat dit alvast aansluit op de naamgeving van de nieuwe declaratiestandaard. Zo kun jij ook alvast wennen aan de nieuwe manier van declareren!

Wij zullen je de komende maanden blijven informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe declaratiestandaard.